Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Verzekeraars

 1. Je hebt het scherm “Verzekeraar” nog open staan op tabblad “1. Algemeen”, OF open het scherm opnieuw via menu [Bestand], [Verzekeraars] en dubbelklik op de verzekeraar / gemeente.
 2. Vul de velden in.
 3. Bewaar de gegevens (“F5” of  ).

In dit scherm vul je algemene informatie over de verzekeraar / gemeente in.

 1. Vul de velden in de rubriek “Algemeen” in.

  Veld

  Omschrijving

  Verzekeraarnr.:

  Dit nummer wordt automatisch aangemaakt als je de verzekeraar bewaart.

  Soort:

  Dit veld zie je alleen alleen als er in de administratie een GGZ-codelijst aanwezig is.

  Omdat je gaat declareren naar gemeenten, moeten deze in Intramed ingevoerd worden als debiteurs. Deze gemeenten hebben dezelfde (declaratie-)mogelijkheden nodig als verzekeraars. Vandaar, dat je gemeenten toevoegt aan de lijst “Verzekeraars”. met het veld “Soort” geef je aan, of het om een verzekeraar gaat of om een gemeente.

  Klik op  en kies of je een verzekeraar of een gemeente toevoegt. 

  Bij verzekeraars, die echt verzekeraars zijn, vul je op de volgende regel de UZOVI en de naam van de verzekeraar in.

  Bij gemeenten die optreden als verzekeraars, vul je op de volgende regel de gemeentecode en -naam in.

  Actief:

  Klik op  en kies of de verzekeraar actief is.

  Uzovi:

  Klik op  en dubbelklik op de UZOVI-code van de verzekeraar.  

   

  In dit selectiescherm kun je zelf geen nieuwe UZOVI-codes toevoegen. De UZOVI-tabel wordt door Intramed actueel gehouden. In de releasenotes bij een nieuwe versie van Intramed wordt aangegeven, of de tabel met UZOVI-codes bij installatie wordt geactualiseerd.

  Gemeentecode:

  Dit veld zie je alleen alleen als het om een gemeente als verzekeraar gaat.

  Klik op  en dubbelklik op de gemeente.  

   In dit selectiescherm kun je zelf geen nieuwe gemeentecodes toevoegen. De gemeentecodes-tabel wordt doorIntramedactueel gehouden. In de releasenotes bij een nieuwe versie vanIntramed wordt aangegeven, of de tabel met gemeentecodes bij installatie wordt geactualiseerd.

  Naam concern:

  Hier zie je de naam van het inkoopconcern waar de verzekeraar bij hoort. Dit veld wordt automatisch ingevuld aan de hand van de UZOVI-tabel.

 2. Vul de velden in de rubriek “Declaratie instellingen” in.

  Veld

  Omschrijving

  Declaraties via Uzovi:

  Als je een afwijkende UZOVI-code wilt gebruiken tijdens het declareren (op aanwijzing van de verzekeraar), kun je dat hier instellen. Klik op  en dubbelklik op de afwijkende UZOVI-code van de verzekeraar.

  Declaratie naar:

  Klik op  en kies of de declaratie naar de verzekeraar/gemeente of naar de patiënt gestuurd moet worden. 

  • Patiënt: de patiënt krijgt een nota die bij de verzekeraar gedeclareerd kan worden.
  • Verzekeraar: je stuurt de declaratie direct naar de verzekeraar/gemeente.
   

  Als jeu kiest voor “Patiënt”, zijn alle overige velden niet zichtbaar.  

  Nooit via clearing:

  Dit vak is niet te zien als je bij “Declaratie naar:” hebt gekozen voor “Patiënt.

  Vink dit vakje aan wanneer je normaal gesproken via een servicebureau declareert, maar dat bij deze verzekeraar niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het servicebureau (nog) geen contract heeft met de verzekeraar.

  Declaratiemethode:

  Klik op  en kies hoe je de declaratie wilt versturen naar de verzekeraar: 

  • Papier: de declaratie wordt als tekstdocument aangemaakt. Je kunt dit document vervolgens printen en opsturen.
  • Bestand: de declaratie wordt als bestand aangemaakt, dat je vervolgens naar de verzekeraar/gemeente kunt sturen.
  • Online: de declaratie wordt online verstuurd vanuit Intramed.
  • D-pay: de declaratie verloopt via D-pay.
  • Extramed: de declaratie verloopt via Extramed.

  Decl. Online dienst:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld “Declaratiemethode:” hebt gekozen voor “Online”.

  Klik op  en dubbelklik op de online dienst die je wilt gebruiken voor het versturen van de declaraties.  

    Voor gemeentes kies je hier de online dienst “Jeugdwet-berichten verzenden”.

  Declaratiefrequentie:

  Klik op  en kies hoe vaak je de declaratie wilt versturen naar de verzekeraar. (Bijvoorbeeld elke keer dat je declareert (“Elke declaratieronde”), of eens in de twee maanden.)

  Verzamelstaat per codelijst:

  Klik op  en klik op “Ja” als je per gebruikte codelijst een aparte declaratie wilt aanmaken.

  Instapmoment berichtenverkeer:

   Dit veld zie je alleen alleen als het om een gemeente als verzekeraar gaat.

  Tijdens de conversie naar Intramed 9.2 wordt bepaald welke datum daarin wordt gezet:

  • als de conversie voor 01-01-2018 wordt uitgevoerd, is 01-01-2018 het instapmoment.
  • als de conversie wordt uitgevoerd tussen 01-01-2018 en 01-04-2018 wordt 01-04-2018 ingesteld als instapmoment.
  • als de conversie wordt uitgevoerd na 01-04-2018 wordt 01-07-2018 ingesteld als instapmoment.
   

  De therapeut weet als geen ander welke gemeentes er klaar voor zijn en welke niet. Controleer na updaten en voor het versturen van een eerste bericht per gemeente wat het instapmoment moet zijn.
  Het instapmoment kan altijd door de therapeut die recht heeft om de verzekeraar te wijzigen, handmatig worden aangepast.

  JeugdGGZ berichtenverkeer vanuit Intramed naar gemeenten is pas weer mogelijk vanaf het gekozen instapmoment.

 3. Vul de velden in de rubriek “Invulling declaratie bestand (vektis)” in.

  Veld

  Omschrijving

  EI: Uitvoerder of behandelaar:

  Klik op  en kies of van de behandelaar in de behandelserie, of van de behandelaar in de behandeling de AGB-code wordt meegestuurd in de declaratie. 

  Bijvoorbeeld: er is een vervanger, maar deze persoon heeft nog geen AGB-code. De behandeling wordt op de naam van de vervanger uitgevoerd, en de behandelserie staat op de naam van de therapeut die vervangen wordt. Kies dan voor “Behandelaar (van behandelserie)”, anders wordt de declaratie afgekeurd omdat er geen AGB-code wordt meegestuurd.

  Rubriek Medium Risk:

  Dit veld is alleen beschikbaar als een “Soort prestatiecodelijst:” van het type “Verloskundige hulp” in de administratie aanwezig is.

  Geef aan of er sprake is van een verplaatste eerstelijns verloskundige zorg. Dit is onderdeel van de bilaterale afspraken met de verzekeraar.

  Inhoud rubriek 0614 bij instellingen:

  Dit veld is speciaal voor de GGZ. In het declaratiebestand kan rubriek 0614 op twee manieren ingevuld worden. Bij dit veld geef je aan hoe de rubriek in jouw geval ingevuld moet worden.

  • Standaard is “Instellings AGB-code” ingevuld. Rubriek “0614 Zorgverlenerscode behandeaar/uitvoerder” wordt in dat geval gevuld met de instellings AGB-code.
  • Als je kiest voor “AGB-code hoofdbehandelaar”, wordt de AGB-code van de therapeut uit de behandelserie ingevuld in rubriek 0614. Dit is ongeacht wat je hebt ingevuld bij het veld “Uitvoerder of behandelaar:”.  
 4. Vul de velden in de rubriek “Overige” in.

  Veld

  Omschrijving

  Debiteurenrekening:

  Dit is een verplicht veld.

  Klik op  en dubbelklik op de debiteurenrekening die je wilt gebruiken. Bij het declareren wordt een boeking gegenereerd waarbij deze rekening wordt gedebiteerd. Als je geen boekhouding doet in Intramed kun je een willekeurige debiteurenrekening kiezen.

  Verzamelstaat:

  Dit is een verplicht veld. Klik op  en dubbelklik op de lay-out die gebruikt moet worden als er gedeclareerd wordt per verzamelstaat (“Declaratie naar” = “Verzekeraar”). Als je niet op deze manier declareert, kiest je een willekeurig rapport.

 5. Bewaar de gegevens (“F5” of  ).