Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Gegevens controleren en aanvullen

Om fouten en daarmee vertraging in de declaratie te voorkomen, laten we vooraf Intramed de patiënten, behandelseries en behandelingen controleren, of alle voor declaratie benodigde gegevens zijn ingevuld.

  1. Open de gegevenscontrole via menu [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen verzamelstaat].
  2. Klik op “Gegevens controleren en aanvullen”.
  3. Klik links in een rubriek op een probleem wat je wil verhelpen.
  4. Wijzig in het rechter schermdeel de gegevens.
  5. Klik aan de linkerkant op een volgende regel en bewaar de gegevens.
  6. Verhelp zo nodig meer gevonden fouten.

De mogelijkheden bij “Reden einde zorg:” in een verwijzing zijn voor GGZ anders dan voor andere beroepsgroepen. Daarom zijn er twee foutmeldingen: “Reden einde zorg is niet gevuld” en een aparte foutmelding nummer 20: “Reden einde zorg GGZ is niet gevuld”.

Via deze link kun je het bijbehorende filmpje bekijken.