Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Nota gedeeltelijk crediteren

Van een nota kun je alleen een verkoop of één of meerdere behandelingen crediteren. Daarmee wordt de nota zelf niet gecrediteerd; alleen het openstaande bedrag wordt verminderd.
Later corrigeer je de fout en declareer je zo nodig opnieuw.

 1. Klik op menu [Financieel], [Declaraties], [Inzien declaraties].
 2. Klik op de nota of verzamelstaat die je gedeeltelijk wil crediteren.
 3. Klik op “Schermen”, “Gedeclareerde zaken”.
 4. Klik in de linkerlijst “Gedeclareerde behandelingen:” op de behandeling die je wil crediteren.
 5. Klik op ; de behandeling verschuift naar de rechterlijst “Te crediteren behandelingen:”.
 6. Herhaal stappen 4 en 5 voor alle behandelingen die je wil crediteren.
 7. Klik op “Crediteren”.
 8. Bevestig dat je wil crediteren; de behandelingen uit de rechterlijst “Te crediteren behandelingen:” verdwijnen, en in het scherm “Declaraties” wordt een nieuwe regel toegevoegd met de gecrediteerde behandelingen.
 9. Sluit het scherm (“ESC” of ).

Via “Printen” kun je de credit-declaratie afdrukken / e-mailen via de optie “Herprinten declaratie…”.

Nota of verzamelstaat herprinten

 1. Klik op menu [Financieel], [Declaraties], [Inzien declaraties] en klik op de nota of verzamelstaat.
 2. Klik op “Printen”, “Herprinten declaratie…”; als je hebt gekozen voor een nota, wordt eerst nog het scherm “Afdrukken nota’s” wordt geopend.
 3. Vul het veld in.
 4. Klik op “OK”; als het een nota betreft, wordt het scherm “Bevestig” wordt geopend als je in de systeemgegevens hebt aangegeven de nota’s per e-mail te willen versturen.
 5. Maak je keuze. Als je kiest voor “Ja”, ga dan verder met stap 8. Kies je voor “Nee”, ga dan verder met stap 11.
 6. Als je kiest voor “Ja” wordt verbinding gemaakt met je e-mailprogramma.
 7. Klik op “Toestaan” om de nota(‘s) te versturen. Er wordt een melding getoond als de nota is verstuurd:
 8. Klik op “OK”.
 9. Als je kiest voor “Nee” wordt het scherm “Nota lay-out…” of “… verzamelstaat” geopend.
 10. Stel zo nodig het soort uitvoer in.
 11. Klik op “OK”; het rapport wordt afgedrukt zoals je bij de rubriek “Uitvoer” hebt ingesteld.
 12. Als je bij de rubriek “Uitvoer” hebt gekozen voor “Scherm”, dan kun je zo nodig het rapport alsnog op papier printen, of opslaan als PDF (links onderin het scherm).
 13. Sluit het scherm (“ESC” of ).