Intramed Expert

Zoek hier
Generic filters

NIVEL en LDF export - geëxporteerde gegevens

Hierna een overzicht van de gegevens die geëxporteerd worden in de NIVEL en LDF export. 

Praktijkinformatie: 

• Praktijk AGB-code
• Postcode
• Huisnummer
• KVK nummer
• Aantal dossiers dat per levering uitgesloten is, omdat er geen toestemming is

Patiëntinformatie: 

• Gepseudonimiseerd BSN (wordt bij LDF-export niet verstuurd)
• Gepseudonimiseerd patiëntnummer
• Geslacht
• Geboortedatum
• Postcode
• Uzovi verzekeraar

Verslaglegging: 

• Hoofdbehandelaar BIG
• Verwijzing of Directe Toegankelijkheid
• Directe Toegankelijkheid: conclusie screening
• Hulpvraag (alleen ingevuld ja/nee – niet de inhoud)
• Diagnose vastgesteld uit analyse (alleen ingevuld ja/nee – niet de inhoud)
• Hoofddoel (alleen ingevuld ja/nee – niet de inhoud)
• Locatie pathologie (uit de verwijsdiagnosecode)
• Duur klacht
• Beloop
• Behandelplan vastgelegd (op basis van akkoord behandelplan”
• Verwacht herstel
• Prognose aantal behandelingen (indien aanwezig in verslaglegging)
• Nevenpathologie (alleen ingevuld ja/nee – niet de inhoud)
• Recidief
• Datum eindevaluatie
• Resultaat uit eindevaluatie
• Reden einde zorg

Behandeling (verrichting): 

• Datum behandeling
• Indicatiecode
• Behandelcode
• AGB therapeut
• BIG therapeut

Meetinstrumenten:

4DKL
6 Minuten Wandel Test (6MWT)
Algemene Toestand Lijst (ATL)
Algofunctional Index Artrose – Heup
Algofunctional Index Artrose – knie
Barthel Index (BI)
Berg Balance Scale (BBS)
(BNQ)
Borg schaal voor ervaren dyspneu
Borg schaal voor vermoeidheid
Borg RPE-Schaal
Clinical COPD Questionnaire (CCQ)
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)
DASH
Fatigue Severity Scale (FSS)
Functional Ambulation Categories (FAC)
Global Perceived Effect (GPE-DV)
GPE – dagelijkse activiteiten
GPE – loopafstand
Handknijpkracht meter
Health Assessment Questionnaire (HAQ-DI)
Hoofdpijn Impact Test (HIT-6)
HOOS
HOOS ADL
HOOS-PS
KinderPROM (0 – 4 jaar)
KinderPROM (4 – 12 jaar)
KinderPROM (12 – 18 jaar)
KOOS
KOOS ADL
KOOS-PS
Lysholmscore
Movement Assessment Battery for Children MABC
MRC schaal voor dyspneu
mMRC
Neck Disability Index (NDI)
Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst
NPRS
Oswestry Disabiilty Index (ODI / OLBPDQ)
Patient specifieke goal setting methode (PSG)
Patiënt Specifieke Klachten (PSK100)
Patiënt Specifieke Klachten (PSK10)
Plagiocephalometrie (PCM)
PRAFAB score
PSK100 Algemeen
PSK10 HRP (Hartrevalidatie)
PSK10 Lage rug
PSK10 PAR (Parkinson)
PROMIS-10
Quadricepsmeting Dynamometrie (QD)
Quebed Pain Disabillity Scale (QBPDS)
Quick Dash
Rand – 36
SNAQ 65+
Short Falls Efficacy Scale (FES-I)
Short Physical Performance Battery (SPPB)
Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)
Shuttle Walk test (SWT)
Shuttle Walk Test (endurance) (ESWT)
Sports Activity Rating Scale (SARS)
StartBack Screening Tool (SBST)
STarT MSK Tool
TAMPA-11
Timed Up and Go Test (TUGT)
TSK-NL Heart
USER-P
VAS pijn
Vascular Quality of Life (VascuQoL)
Vascular Quality of Life 6 (VascuQoL-6)
Verkorte vermoeidheidsvragenlijst (VVV)
Walking Impairment Questionnaire (WIQ)

Voor meetinstrumenten die niet hierboven genoemd staan maar wel op de FY060202 geldt: codelijst meetinstrumenten worden onder de code van de codelijst verstuurd. Hierbij wordt alleen de afnamedatum, totaalscore en code verstuurd.

Alle andere meetinstrumenten uit de meetinstrumenten Fysio-/Oefentherapie worden onder code 999 verstuurd.

Let op: de Patiënt Specifieke Klachten (PSK100) #2 en Patiënt Specifieke Klachten (PSK10) #2 worden niet verstuurd.