Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

NIVEL en LDF export - geëxporteerde gegevens

Hierna een overzicht van de gegevens die geëxporteerd worden in de NIVEL en LDF export. 

Praktijkinformatie: 

• Praktijk AGB-code
• Postcode
• Huisnummer
• KVK nummer
• Aantal dossiers dat per levering uitgesloten is, omdat er geen toestemming is

Patiëntinformatie: 

• Gepseudonimiseerd BSN (wordt bij LDF-export niet verstuurd)
• Gepseudonimiseerd patiëntnummer
• Geslacht
• Geboortedatum
• Postcode
• Uzovi verzekeraar

Verslaglegging: 

• Hoofdbehandelaar BIG
• Verwijzing of Directe Toegankelijkheid
• Directe Toegankelijkheid: conclusie screening
• Hulpvraag (alleen ingevuld ja/nee – niet de inhoud)
• Diagnose vastgesteld uit analyse (alleen ingevuld ja/nee – niet de inhoud)
• Hoofddoel (alleen ingevuld ja/nee – niet de inhoud)
• Locatie pathologie (uit de verwijsdiagnosecode)
• Duur klacht
• Beloop
• Behandelplan vastgelegd (op basis van akkoord behandelplan”
• Verwacht herstel
• Prognose aantal behandelingen (indien aanwezig in verslaglegging)
• Nevenpathologie (alleen ingevuld ja/nee – niet de inhoud)
• Recidief
• Datum eindevaluatie
• Resultaat uit eindevaluatie
• Reden einde zorg

Behandeling (verrichting): 

• Datum behandeling
• Indicatiecode
• Behandelcode
• AGB therapeut
• BIG therapeut

Meetinstrumenten:

• 4DKL
• 6-meter Timed-hop test (6MTHT)
• 6 Minuten Wandel Test (6MWT)
• 10×5 meter sprint test
• ACL-RSI
• Alberta Infant Motor Scale (AIMS)
• Algemene Toestand Lijst (ATL)
• Algofunctional Index Artrose – Heup
• Algofunctional Index Artrose – Knie
• Amsterdamse Hyperactieve Bekkenbodemschaal (AHBBS)
• Barthel Index (BI)
• Bayley -III-NL
• Beery VMI
• Berg Balance Scale (BBS)
• Bournemouth Neck Questionnaire (BNQ)
• Borg schaal voor ervaren dyspneu
• Borg schaal voor vermoeidheid
• Borg RPE-Schaal
• Clinical COPD Questionnaire (CCQ)
• Central Sensitization Inventory (CSI)
• Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)
• DASH
• Fatigue Severity Scale (FSS)
• Fecal Incontinence Quality of Life Scale (FIQL)
• FitKids Treadmill Test (FTT)
• Functional Ambulation Categories (FAC)
• Functiescore enkelletsel De Bie
• Function Strength Measurement (FSM)
• Female Sexual Function Index (FSFI)
• Gross Motor Function Measure (GMFM) 
• Global Perceived Effect (GPE-DV)
• GPE – dagelijkse activiteiten
• GPE – loopafstand
• GRISS mannen
• Handknijpkracht meter
• Health Assessment Questionnaire (HAQ-DI)
• Hoofdpijn Impact Test (HIT-6)
• HOOS
• HOOS ADL
• HOOS-PS
• IIQ-7
• IKDC – Subjectieve knie-evaluatie (vragenlijst)
• IPSS
• KinderPROM (0 – 4 jaar)
• KinderPROM (4 – 12 jaar)
• KinderPROM (12 – 18 jaar)
• KinderPROM (0 – 18 jaar)
• KOOS
• KOOS ADL
• KOOS-PS
• Levenscijfer (QLS)
• Lysholmscore
• Modified Oswedstry disability index (mODI)
• Movement Assessment Battery for Children MABC
• Muscle Power Sprint Test (MPST)
• MRC schaal voor dyspneu
• mMRC
• Neck Disability Index (NDI)
• Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst
• NPRS
• Oswestry Disabiilty Index (ODI / OLBPDQ)
• Pain Vigilance and Awareness Q (PVAQ)
• Pain Catastrophizing Scale (PCS-DV)
• Patient Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE)
• Patient Rated Wrist Hand Evaluation (PRWHE-DVL)
• Patiënt specifieke goal setting methode (PSG)
• Pijn Coping Inventarisatie (PCI)
• PinQ kinderversie
• PinQ ouderversie
• Plagiocephalometrie (PCM)
• PRAFAB score
• PSK100 Algemeen *
• PSK10 HRP (Hartrevalidatie) *
• PSK10 Lage rug *
• PSK10 PAR (Parkinson) *
• PSK10 (Patiënt Specifieke Klachten (PSK10)) *
• PSK100 (Patiënt Specifieke Klachten (PSK100)) *
• PROMIS-10
• Quadricepsmeting Dynamometrie (QD)
• Quebed Pain Disabillity Scale (QBPDS)
• Quick Dash
• Rand – 36
• SNAQ 65+
• Short Falls Efficacy Scale (FES-I)
• Short Physical Performance Battery (SPPB)
• Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)
• Shuttle Walk test (SWT)
• Shuttle Walk Test (endurance) (ESWT)
• Single- hop test for distance (SHTFD)
• SOS-II-NL
• Sports Activity Rating Scale (SARS)
• StartBack Screening Tool (SBST)
• STarT MSK Tool
• Steep Ramp Test (SRT)
• TAMPA-11
• Timed Up and Go Test (TUGT)
• Triple-hop test for distance (THTFD)
• Tonus onderzoek Amiel-Tison
• TSK-NL Heart
• USER-P
• VAS pijn
• Vascular Quality of Life (VascuQoL)
• Vascular Quality of Life 6 (VascuQoL-6)
• Verkorte vermoeidheidsvragenlijst (VVV)
• VISA-A
• Walking Impairment Questionnaire (WIQ)
• Wexner Score
• Ziekteperceptievragenlijst (IPQ-K)

Voor meetinstrumenten die niet hierboven genoemd staan maar wel op de FY060202 geldt: codelijst meetinstrumenten worden onder de code van de codelijst verstuurd. Hierbij wordt alleen de afnamedatum, totaalscore en code verstuurd.

Alle andere meetinstrumenten uit de meetinstrumenten Intramed worden onder code 999 verstuurd.

* Let op: de Patiënt Specifieke Klachten (PSK100) #2 en Patiënt Specifieke Klachten (PSK10) #2 worden niet verstuurd.