Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

NIVEL export

NIVEL

Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie wil fysiotherapeuten inzicht geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen. Dit als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren van die kwaliteit. Het keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Als deelnemer aan het Keurmerk neem je actief deel aan onder andere dataverzameling. Hiervoor lever je gegevens aan bij NIVEL, waarvoor in Intramed een export is toegevoegd.

 Dit is niet de KNGF export.
 

Via de NIVEL-export wordt ook de oude LIPZ en LDO (=landelijke database oefentherapie) verstuurd.

Je hebt alleen de beschikking over de NIVEL export, als je een verslagleggingsrichtlijn in jouw database hebt waarbij de NIVEL export ingeschakeld is. In de verslagleggingsrichtlijn Fysiotherapie is deze export ingeschakeld.

Instellingen patiëntgegevens

 

Op tabblad “3. Bijzonderheden” van de patiëntgegevens kun je instellen of de patiënt toestemming heeft gegeven om mee te doen met de export. Als je kiest voor “Bezwaar” of “Niet gevraagd”, worden de gegevens van de patiënt niet meegestuurd. Alleen bij “Toestemming gegeven” of worden de gegevens meegenomen in de export.

Instellingen medewerkergegevens

Bij de export ten behoeve van Nivel wordt het BIG-nummer, ZVL-soort en -nummer van de therapeut die vermeld is in de behandeling, meegestuurd. Daarom is het noodzakelijk dat de medewerker hiervoor toestemming geeft. Dat leg je vast in de medewerkergegevens.

 

Het veld is alleen zichtbaar, als er een verslagleggingsrichtlijn met een export “Nivel” in jouw administratie aanwezig is.

 1. Klik op menu [Systeem], [Organisatie], [Medewerkers] en dubbelklik op een medewerker.
 2. Controleer op tabblad “1. Algemeen” of de velden “ZVL-soort:”, “ZVL-nummer:” en “BIG-nummer:” correct zijn ingevuld en wijzig deze zo nodig. Het BIG-nummer moet 11 karakters hebben.
 3. Klik op tabblad “4. Online diensten”.
 4. Klik achter “Deelname Nivel” op  en klik op een optie. Standaard is hier “Niet gevraagd” ingevuld. Alleen bij “Toestemming gegeven” kunnen gegevens van behandelingen van de medewerker worden verstuurd.
 5. Bewaar de gegevens (“F5” of ).

Automatisch exporteren NIVEL gegevens

Je kunt de klinimetrie gegevens automatisch versturen. Daarbij selecteer je in de wizard jouw Privacy en Verzendmodule (PVM).

 

Om de verzamelde meetgegevens te versturen wordt gebruik gemaakt van een Privacy en Verzendmodule (PVM). Meer informatie over de PVM kun je vinden op de website https://www.zorgttp.nl/pages/download_page.

 1. Klik op menu [Extra], [NIVEL export].

  Op dit tabblad zie je aan welke voorwaarden een behandelepisode moet voldoen, om in aanmerking te komen voor deze export. Episodes waarbij geen meetinstrumenten zijn gebruikt worden wel geëxporteerd met een meetinstrument met de code 998.
   In de voorwaarden staat dat er sinds de laatste aanlevering een behandeling of meetinstrument toegevoegd moet zijn. Dit klopt, maar het invullen van een veld in het dossier is ook voldoende om hem mee te laten gaan.
 2. Klik op “Volgende”.
 3. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Verstuur meetgegevens:

  Kies hier voor “Automatisch”. Na het doorlopen van de wizard, zijn de gegevens verstuurd.

   Om de verzamelde meetgegevens te versturen, wordt gebruik gemaakt van een Privacy en Verzendmodule (PVM). Meer informatie over de PVM kun je vinden op de websitewww.zorgttp.nl.

  Locatie Nivel PVM:

  Als je gekozen hebt voor “Automatisch”, is dit veld beschikbaar. Klik op . Zoek en klik op de “PVM” en klik op “OK”. (In de meeste gevallen is deze bewaard op C:\Program Files\ZorgTTP\NIVEL\pvm\PVM.exe.)

   Deze instelling blijft bewaard voor volgende exports.

   

  Intramed controleert of de PVM gevonden is. Je krijgt een melding van het al dan niet vinden van het bestand. Als er geen PVM is gevonden, is “Volgende” niet beschikbaar.

 4. Klik op “Volgende”.

  Op dit tabblad wordt een overzicht getoond van de patiënten die meegenomen worden in de export. Het maakt niet uit of de behandelepisode open staat of afgesloten is.
  Alle dossiers van de afgelopen 2 maanden, die sinds de vorige NIVEL export gewijzigd zijn komen in aanmerking voor de export. Het betreft dan alleen gegevens die in de afgelopen 2 maanden gewijzigd of toegevoegd zijn. Een dossier kan dus meerdere keren geëxporteerd worden.
 5. Klik op “Voltooien”; de gegevens worden verstuurd en het laatste tabblad wordt geopend.
 6. Klik op “Sluiten”.

Exportbestand maken van klinimetrie gegevens

Via de nieuwe wizard “NIVEL gegevens aanmaken en versturen” kun je ook een exportbestand van de klinimetrie gegevens maken (bijvoorbeeld als je geen PVM hebt). Vervolgens kun je het exportbestand naar de verzekeraar sturen via de Privacy en Verzendmodule (PVM).

 

Om de verzamelde meetgegevens te versturen wordt gebruik gemaakt van een Privacy en Verzendmodule (PVM). Meer informatie over de PVM kun je vinden op de website https://www.zorgttp.nl/pages/download_page.

 1. Klik op menu [Extra], [NIVEL export].

  Op dit tabblad zie je aan welke voorwaarden een behandelepisode moet voldoen, om in aanmerking te komen voor deze export. Episodes waarbij geen meetinstrumenten zijn gebruikt worden wel geëxporteerd met een meetinstrument met de code 998.
   In de voorwaarden staat dat er sinds de laatste aanlevering een behandeling of meetinstrument toegevoegd moet zijn. Dit klopt, maar het invullen van een veld in het dossier is ook voldoende om hem mee te laten gaan.
 2. Klik op “Volgende”.
   
 3. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Verstuur meetgegevens:

  Kies voor “Handmatig”. Na het doorlopen van de wizard wordt een exportbestand aangemaakt, dat je vervolgens zelf kunt uploaden.

  Schrijf exportbestand naar: 

  Als je hebt gekozen voor “Handmatig”, is dit veld beschikbaar. Klik op . Kies de locatie waar je het exportbestand wil bewaren.

   Standaard wordt de locatie ingevuld die is ingesteld via menu [Systeem], [Configuratie], [Programma-instellingen], tabblad “1. Gegevens” bij het veld “Export naar:”. Via “Standaard herstellen” wordt deze locatie opnieuw ingevuld.

   Deze instelling blijft bewaard voor volgende exports.

 4. Klik op “Volgende”.

  Op dit tabblad wordt een overzicht getoond van de patiënten die meegenomen worden in de export. Het maakt niet uit of de behandelepisode open staat of afgesloten is.
  Alle dossiers van de afgelopen 2 maanden, die sinds de vorige NIVEL export gewijzigd zijn komen in aanmerking voor de export. Het betreft dan alleen gegevens die in de afgelopen 2 maanden gewijzigd of toegevoegd zijn. Een dossier kan dus meerdere keren geëxporteerd worden.  
 5. Klik op “Voltooien”; de gegevens worden verstuurd en het laatste tabblad wordt geopend.
   
 6. Klik op “Sluiten”.
 7. Het exportbestand kun je vervolgens naar de verzekeraar sturen via de Privacy en Verzendmodule (PVM).

Extra informatie: geëxporteerde gegevens

Klik hier voor een overzicht van de gegevens die meegenomen worden in de export.