Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Releasenotes april 2023

In deze release zijn diverse kleine verbeteringen doorgevoerd.

Voor meer informatie of de verschillen tussen Intramed Insight ‘Start’ en ‘Extra’ vind je hier

Voor sommige dashboards is het nodig om de managementinformatie opnieuw te berekenen. Volg daarvoor de eerder beschreven stappen.

Add_blauw

Alle verbeteringen:

  • Zorgverzekeraar Centrale verwerkingseenheid SZVK werd als ‘Onbekende verzekeraar’ weergegeven in dashboards. Ook verzekeraarconcerns ONVZ, ENO en Zorg en Zekerheid werden niet herkend. In deze nieuwe release hebben we de UZOVI- en concerntabel geüpdatet zodat de verzekeraar en -concerns voortaan wel getoond wordt.
  • Nieuwe, nog niet bestaande postcodes werden niet goed getoond binnen de landkaarten van de dashboards ‘Populatie’ en ‘Instroom’. De nieuwe postcodes worden voortaan correct getoond.
  • Het was onduidelijk wat het totaal aantal episodes in de periode was, omdat de nieuwe en afgesloten episodes over verschillende widgets verdeeld waren. Vanaf deze update is er nog maar één widget over het ‘Totaal aantal episodes’. Het totaal aantal episodes omvat het totale aantal episodes dat in de filter periode openstaat en/of open heeft gestaan. Hierin zitten ook de nieuwe en afgesloten klachten.
    Onder het widget wordt vermeld hoeveel episodes nieuw zijn in de filterperiode.
  • In de dashboards is het widget ‘Aanleverregel MDS’ toegevoegd. In dit widget zie je alle aantallen die aangeleverd worden voor de MDS en die voor jouw praktijk belangrijk zijn om te versturen.
De behandelomzet wordt voortaan als trendgrafiek getoond (i.p.v. een staafdiagram). Het vergelijken van de omzet over verschillende jaren is daardoor eenvoudiger geworden.