Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Releasenotes oktober 2023

In deze versie van Intramed Insight zijn enkele kleine verbeteringen toegevoegd.  Voor meer informatie of de verschillen tussen Intramed Insight ‘Start’ en ‘Extra’ vind je hier

Voor sommige dashboards is het nodig om de managementinformatie opnieuw te berekenen. Volg daarvoor de eerder beschreven stappen.

Strategisch management oranje (Chart - 04)

Diverse kleine verbeteringen

In het dashboard ‘Instroom’ kun je via een trendgrafiek zien hoeveel gestarte klachten er zijn.  Vanaf nu kun je ook de onderverdeling zien tussen directe toegang en verwijzing.

In het dashboard ‘Outcome’ was de widget ‘Aantal episodes chronisch’ een indicator. Dit is nu een cirkeldiagram geworden.

Het dashboard MDS COPD filtert vanaf nu standaard op de diagnosecode 002254.

Dit is in de release notes van september ook opgenomen. Uiteindelijk was dit niet meegeleverd en word het alsnog in de release van Intramed 9.33 geïncludeerd.

Add_blauw

Zorg1

Bovenaan het dashboard is een indicator toegevoegd voor het behandelgemiddelde. Deze toont het behandelgemiddelde van de geïncludeerde behandelepisodes in de gefilterde periode voor het geselecteerde zorgproduct.

In de widget ‘Aantal zorgproducten zonder prijsafspraak per diagnose’ zijn enkele verbeteringen aangebracht:

  • Diagnosecodes Artrose heup en Artrose knie 006223 en 007023 toegevoegd bij de waarden van de staafgrafiek.
  • Diagnosecodes 3426, 4026, 6223 en 7023 zijn nu ook roze net als 3026 omdat te accentueren dat het een inclusiecode is.
  • In enkele gevallen werd er niet op de juiste diagnosecodes gefilterd. Dit is aangepast.