Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Releasenotes Q1 2022

Dit kwartaal is een nieuwe versie van Intramed Insight opgeleverd met nieuwe dashboards. Er zijn twee typen Insight dashboards: Intramed Insight Start en Intramed Insight Extra. Het verschil is dat de Extra dashboards aanvullende mogelijkheden bieden om de gegevens per medewerker en locatie te bekijken en kun je ook gegevens exporteren. Meer informatie vind je hier

Voor sommige dashboards is het nodig om de managementinformatie opnieuw te berekenen. Volg daarvoor de eerder beschreven stappen.

Strategisch management oranje (Chart - 04)

Nieuwe dashboards

Intramed heeft een koppeling met MediQuest, Qualiview en QDNA, waarmee je gegevens voor de PREM kunt aanleveren. Belangrijke voorwaarde is dat je bij de patiënt navraagt of deze toestemming geeft voor het versturen van de gegevens naar Mediquest, Qualiview of QDNA. Sommige verzekeraars willen dat je aan een bepaald percentage uitgevraagde PREM vragenlijsten voldoet.

Via dit nieuwe dashboard controleer je of de therapeuten aan patiënten hebben gevraagd of ze toestemming geven voor de PREM uitvraag en kun je sturen op een hoger percentage uitgestuurde PREM vragenlijsten. Als er geen toestemming gevraagd is, wordt de patiënt niet opgenomen in de PREM aanlevering van Intramed en wordt er dus ook geen vragenlijst gestuurd vanuit MediQuest etc. 

 De resultaten van de PREM vind je terug in de dashboards van MediQuest, Qualiview of QDNA.

 Meer informatie over PREM in Intramed? Bekijk onze documentatie. 

De dashboards Omzet – jaarvergelijking en Omzet – Verdeling gaven al inzicht in de omzet op de factuurdatum. Met dit nieuwe dashboard krijg je nu ook inzicht in hoe de omzet opgebouwd is ten opzichte van de datum van de behandeling. Je kunt bijvoorbeeld zien wat het aandeel chronische klachten op de omzet is, welke klachten voor de meeste omzet zorgen en hoe de omzet zich verhoudt ten opzichte van het vorige jaar. 

Voor Extra gebruikers blijft het mogelijk om het dashboard te filteren op locatie en medewerker. Bovendien zijn widgets beschikbaar over de (gemiddelde) behandelomzet per locatie en medewerker. Ook is een tabel beschikbaar met details over de klachten en behandelingen. 

Met dit nieuwe dashboard krijg je inzicht in het aantal behandelingen per klacht. Je kunt zien aan welke klachten en diagnoses de meeste tijd wordt besteed en wat de verhouding is tussen chronische en acute klachten.

Het is nu mogelijk om het dashboard te filteren op locatie en medewerker. Bovendien is een widget beschikbaar over het aantal afgesloten klachten per hoofdbehandelaar en het aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode. 

Als een patiënt een afspraak afzegt, of niet meer komt opdagen wordt weleens vergeten om het bijbehorende dossier af te sluiten. Om deze dossiers in beeld te krijgen, vind je onder ‘Bedrijfsvoering’ het nieuwe dashboard ‘Lang openstaande dossiers’. Het is belangrijk om dossiers af te sluiten, omdat een consequentie kan zijn dat er geen evaluatie vragenlijst wordt gestuurd en de behandelingen van zorgproducten niet gedeclareerd worden.

Sommige verzekeraars hebben eisen rondom het inzetten van meetinstrumenten en de vergoeding van zorgtrajecten. Het is daarom belangrijk om een aantal zaken continu te monitoren. In het nieuwe dashboard ‘MDS COPD’ lees je af of de MDS al is afgenomen en hoeveel episodes langer dan 3 maanden geleden een tussenmeting hebben gehad. 

 Gegevens over de Quadricepskracht zijn nog niet beschikbaar. In de volgende revisie van de meetinstrumentenrichtlijn Fysiotherapie (versie 2 revisie 36) wordt medio april verwacht. De gegevens worden dan in het dashboard aangevuld. 

Add_blauw

Andere verbeteringen

Uit onderzoek bleek dat het dashboard Behandelgemiddelde lastig in gebruik te zijn. Daarom zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd om het dashboard eenvoudiger leesbaar te maken: 

Filters zijn toegevoegd:

 • Diagnosegroep
 • Chronisch/acuut

Nieuwe widgets zijn toegvoegd:

 • Aantal afgesloten epiosdes
 • Aantal patiënten
 • Aantal behandelingen
 • Behandelgemiddelde

De volgende grafieken zijn aangepast en daarmee verduidelijkt:

 • Aantal afgesloten episodes naar diagnosegroep
 • Aantal behandelingen naar diagnosegroep
 • Afgesloten episodes naar Acuut/Chronish
 • Behandelingen naar Acuut/Chronisch

Het dashboard Populatie is verbeterd. Zo is de kaart vergroot, zijn grafieken beschikbaar en zijn nieuwe filters toegevoegd. Zie de afbeelding.

Het filter ‘Postcode compact’ is verwijderd. Het filter werkte namelijk niet in de widgets ‘Geografische verspreiding’ en ‘Top 10 postcodes met meeste patiënten’. In plaats van dit filter kan het filter ‘Postcodecijfers’ gebruikt worden.

Voor Insight Start gebruikers is er nu ook een dashboard PREM beschikbaar. Dit is een minder gevuld dashboard dan het al bestaande PREM dashboard die nu ‘PREM Extra’ heet.

Het PREM Extra dashboard is ook verbeterd: de widgets PREM toestemming, PREM niet gevraagd en PREM bezwaar worden nu allen met een percentage eronder getoond: 

 

Op het Zorg1 dashboard zijn verschillende tabs beschikbaar. Daar is nu de tab ‘Details klachten per medewerker’ aan toegevoegd waarmee je meer inzicht krijgt in Zorg1 producten per therapeut (zie afbeelding). In de 3 tabellen vind je informatie over:

 • Aantal klachten, behandelingen en behandelgemiddelde. De tabel toont per therapeut het aantal klachten in de gefilterde periode, het totaal aantal behandelingen voor die klachten (ook buiten de gefilterde periode) en het gemiddelde daarvan
 • Meetinstrumenten per medewerker. De tabel toont verschillende relevante meetinstrumenten. Details behandelepisode. Hierin staan details over de geselecteerde behandelepisodes

 Als het scherm leeg blijft, ververs dan via Ctrl + F5.

Op het tabblad ‘Minimale dataset’ zijn de volgende zaken aangepast:

 • De kolommen ‘4DKL’ en ‘TSK’ zijn verwijderd in de widget Algemene meetinstrumenten
 • De kolom ‘Aantal NDI met verbetering >=30%’ is toegevoegd in de widget Meetinstrumenten nek
 • De kolom ‘Aantal Quick DASH met verbetering >= 30%’ is toegevoegd in de widget Meetinstrumenten schouder
 • In de widget Meetinstrumenten artrose zijn 3 kolommen toegevoegd:
  • ‘Aantal SBST MSK’
  • ‘Aantal KOOS met verbetering >= 30%’ (filtert op KOOS en Short KOOS)
  • ‘Aantal HOOS met verbetering >= 30%’ (filtert op HOOS en Short HOOS)

Tot slot is in het dashboard van Zorg1 een filter toegevoegd. Het contract van zorgproducten start op een bepaalde datum en je wilt de cijfers dus pas vanaf dat moment zien. Om de cijfers zuiver te houden, is een filter op begindatum(datum eerste behandeling) toegevoegd (zie afbeelding). Wanneer je het filter instelt, worden behandelepisodes vóór deze datum niet meegeteld als zorgproduct.

Op het Zorg1 codeboek dashboard is de klacht ‘COPD’ toegevoegd.