Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Releasenotes Q1 2023

In deze release zitten enkele bug fixes en is het dashboard ‘Populatie’ opgedeeld in een ‘Start’ en ‘Extra versie’. Voor meer informatie of de verschillen tussen Intramed Insight ‘Start’ en ‘Extra’ vind je hier

Voor sommige dashboards is het nodig om de managementinformatie opnieuw te berekenen. Volg daarvoor de eerder beschreven stappen.

Zie je geen tekst of kun je de onderwerpen niet uitklappen? Ververs dan je scherm door op Ctrl+F5 te drukken, of download dan de pdf van de nieuwe dashboards en de pdf van de veranderingen in de bestaande dashboards.

Strategisch management oranje (Chart - 04)

Nieuwe dashboards

Praktijken kunnen via de zorgverzekeraar hogere vergoedingen krijgen op basis van een vaste zorgproductenprijs. Dit kan echter onvoordelig uitpakken als er teveel behandeld wordt.

Ook is het verplicht om klinimetrie af te nemen op bepaalde tijdstippen. Zorg1 heeft hier al een dashboard voor, en nu is er ook een Zorgproducten dashboard voor praktijken die bij FysioTopics of zelf rechtstreeks zorgproducten afsluiten via de zorgverzekeraar.

Tabblad Trajecten

Als Praktijkhouder heb je daar per zorgplan (Lage Rug, Nek, Schouder) per praktijk en per medewerker inzicht in:

 • potentieel aantal te includeren trajecten;
 • de exclusie op basis van leeftijdtijd, CSI code en onjuiste declaratie;
 • de daadwerkelijke inclusie;
 • het percentage inclusie;
 • financiële impact van in- en exclusies.
Tabblad Inclusies

Als Praktijkhouder heb je daar per zorgplan (Lage Rug, Nek, Schouder) per praktijk en per medewerker inzicht in:

 • de verdeling profielen op basis van Fxxxx-codes;
 • de behandegmiddeldes;
 • de gemiddelde omzet;
 • de inclusies per verzekeraarsconcern.
Outcome

Als Praktijkhouder heb je daar per zorgplan (Lage Rug, Nek, Schouder) per praktijk en per medewerker inzicht in.

Klinimetrinie:

 • verschilscores en gemiddelde eenmalige scores.
Details

Als Praktijkhouder heb je daar per zorgplan (Lage Rug, Nek, Schouder) per praktijk en per medewerker inzicht in:

 • Export zorgproducten per medewerker;
 • Export inclusie en exclusie per medewerker.
Export

Als Praktijkhouder heb je daar per zorgplan (Lage Rug, Nek, Schouder) per praktijk en per medewerker inzicht in:

 • de export van alle episodes.

 

Populatie Start
Het huidige populatie dashboard is hernoemd naar ‘Populatie Start’. Daarin is het filter ‘Hoofdbehandelaar’ verwijderd.

Onderin het dashboard ‘Populatie Start’ zie je de volgende de tekst: ‘Een uitgebreide versie van dit
dashboard is ook beschikbaar binnen Insight Extra. In dat dashboard wordt bovenstaande
informatie ook inzichtelijk gemaakt per locatie en per medewerker. Voor meer informatie:
https://www.intramed.nl/insight/’

Populatie Extra
Er is een nieuw dashboard ‘Populatie Extra’ toegevoegd. Hierop zijn naast alle info die ook op het ‘Populatie Start’ dashboard staat, nog twee extra filters: ‘Locatie’ en ‘Hoofdbehandelaar’.

 

Add_blauw

Andere verbeteringen

Het behandelgemiddelde is belangrijk om ook per verzekeraar(sconcern) te kunnen bekijken. Je wordt immers per verzekeraar afgerekend op een behandelgemiddelde. Ook over de juiste periode, dus vanaf de startdatum.

De volgende aanpassingen zijn gedaan:

 • in het filterscherm rechts is het filter ‘Concern’ toegevoegd;
 • het filter ‘Startdatum’is de plaats van de datum waarin de episode open staat;
 • het filter ‘Medewerker’ is hernoemd naar ‘Hoofdbehandelaar’

Meetinstrument CCQ:
In Insight misten de CCQ metingen, omdat onlangs een weekvariant van deze vragenlijst is toegevoegd als apart meetinstrument met code ‘CCQ-Week’ (waardoor die in de dashboards wordt genegeerd).

Meetinstrument 464 (KNGF-code 295) is daarom aangepast van ‘CCQ-week’ naar ‘CCQ’.

Titels widgets

De twee onderste widgets op tabblad 1 van het Zorg1-dashboard heten voortaan ‘Verdeling
behandelepisodes naar inclusie en exclusie’ en ‘Verdeling behandelepisodes naar profiel’.

Nieuwe widget ‘Behandelgemiddelde’

Je kunt voortaan per profiel ook het behandelgemiddelde zien. Dat is belangrijk, omdat dit de kosten per zorgproduct bepaalt en je daar dus op wil monitoren/sturen.

Bovenaan bij de widgets is een widget ‘Behandelgemiddelde’ toegevoegd:

In de filterbalk kun je filteren op profiel: ‘Exclusie’, ‘Profiel1’, ‘Profiel2’ en ‘Profiel3’.

Filters toegevoegd bij lang openstaande dossiers:
Je kunt nu jouw lang openstaande dossiers ook per diagnosecode filteren, zodat je de zorgproducten kunt controleren die pas worden gedeclareerd als ze zijn afgesloten. Daarom is er een filter ‘Diagnosecode’ toegevoegd:

Ook moet je per locatie kunnen; daarom is het filter ‘Locatie’ is toegevoegd aan het dashboard boven het filter ‘Hoofdbehandelaar’.

‘Others’ uit de legenda gehaald

In de volgende dashboards zijn de instellingen van de pie-charts gewijzigd: