Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Releasenotes Q1 maart 2023

In deze release zijn diverse kleine verbeteringen doorgevoerd.

Voor meer informatie of de verschillen tussen Intramed Insight ‘Start’ en ‘Extra’ vind je hier

Voor sommige dashboards is het nodig om de managementinformatie opnieuw te berekenen. Volg daarvoor de eerder beschreven stappen.

Add_blauw

Alle verbeteringen:

 • Zorgverzekeraar ENO werd als ‘Onbekende verzekeraar’ weergegeven in dashboards. In deze nieuwe release hebben we de UZOVI-tabel geüpdatet zodat ENO voortaan wel getoond wordt.
 • Je kunt de gegevens uit de dashboards exporteren. De export naar PDF-formaat werkte niet – dit is opgelost.
 • Als een paramedische verwijsdiagnosecode is ingevuld, wordt die code getoond in plaats van de verwijsdiagnosecode. Voortaan wordt gecontroleerd of er een verwijsdiagnosecode is ingevuld. Zo ja, dan wordt die getoond in de Insight dashboards. Zo nee, dan wordt de paramedische diagnosecode getoond.
 • In de widget ‘Meetinstrumenten per medewerker’ werden in de kolom ‘#Klachten’ alleen de afgesloten klachten getoond, terwijl in de overige kolommen de metingen van afgesloten én lopende klachten getoond werden. Daardoor kon het voorkomen dat het aantal klachten lager was dan het aantal metingen.
  Vanaf deze release worden in alle kolommen de metingen van afgesloten en lopende klachten meegeteld.
 • Enkele onduidelijke omschrijvingen voor de gebruikte periode zijn verduidelijkt.
 • De kolom ‘PatiëntID’ is verwijderd omdat dit een nummer was die niet te herleiden was in Intramed.
 • Aan de rechterkant is het filter ‘Locatie’ toegevoegd, zodat je het dashboard voortaan ook kunt filteren op praktijklocatie.
 • Ook is de Y-as niet meer zichtbaar in diverse widgets omdat de as geen meerwaarde biedt.
 • Aan de rechterkant is het filter ‘Locatie’ toegevoegd, zodat je het dashboard voortaan ook kunt filteren op praktijklocatie.
 • In dit dashboard is de terminologie verbeterd en conform andere dashboards.
 • Ook is de Y-as niet meer zichtbaar in de widget ‘Metingen nog uit te voeren per therapeut’, omdat de as geen meerwaarde biedt.
 • Het aantal klachten in de widget ‘Details klachten’ klopte niet. Dit is hersteld.
 • Het oude dashboard ‘Outcome’ is vervangen voor twee vernieuwde dashboards: ‘Outcome start’ en ‘Outcome extra’ (die laatste alleen voor Intramed Insight Extra gebruikers). In deze dashboards is de weergave van klinimetrie resultaten verbeterd. Ook zijn vanaf nu de resultaten van de eenmalige meetinstrumenten zichtbaar met een gemiddelde score.
  Zoals in alle dashboards voor Intramed Insight Extra gebruikers kun je ook in het nieuwe Outcome extra dashboard de resultaten per medewerker en locatie bekijken.
 • In deze dashboards is de terminologie verbeterd en conform andere dashboards. De omschrijving ‘Trajecten’ is aangepast naar ‘Episodes’. Ook wordt niet meer gesproken over ‘Totaal aantal’, maar alleen nog ‘Aantal’.
 • De informatie achter het i-icoon bij de widgets ‘Herhaalde meetinstrumenten: relatieve verbetering per meetinstrument’ en ‘Herhaalde meetinstrumenten: aantal metingen’ is uitgebreid met informatie over PSK activiteit 1.

In de ‘Details van alle geselecteerde behandelepisodes’ was de kolom ‘CSI code’ twee keer zichtbaar. Één is verwijderd en de andere is verplaatst zodat deze nu naast de kolom ‘Diagnosecode’ staat.

De titel van de widget ‘Per verzekeraar’ is gewijzigd in ‘Per concern’.

De titel van de widget ‘Per verzekeraar’ is gewijzigd in ‘Per concern’.

 • In deze dashboards is de terminologie verbeterd en conform andere dashboards. De omschrijving ‘Klacht’ is aangepast naar ‘Episodes’.
 • De definitie van ‘omzet’ en ‘behandelomzet’ bleek niet duidelijk te zijn. De informatie achter het i-icoon is bij diverse widgets, op beide dashboards uitgebreid zodat je kunt nalezen waar de gegevens op gebaseerd zijn.
 • Ook is de titel ‘Omzet’ aangepast naar ‘Omzet – uitgevoerde behandelingen’. Zo is het nu duidelijker dat het in deze dashboards gaat om gedeclareerde én niet gedeclareerde behandelingen.

De PSK begin- en eindmeting zijn toegevoegd aan de tabel in de widget ‘Nek’.