Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Releasenotes september 2023

Vanaf deze versie is Intramed Insight beschikbaar voor meerdere beroepsgroepen! Voorheen was de verdeling in de diagnosegroep of type klacht alleen opgesplitst voor de fysio- en oefentherapie. Daardoor vielen overige episodes onder ‘overig’.

Vanaf nu is er ook een opsplitsing voor enkele beroepsgroepen. Daarnaast zijn in deze release zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd.

Voor meer informatie of de verschillen tussen Intramed Insight ‘Start’ en ‘Extra’ vind je hier

Voor sommige dashboards is het nodig om de managementinformatie opnieuw te berekenen. Volg daarvoor de eerder beschreven stappen.

Opsplitsing per codelijst voor meerdere beroepsgroepen

Vanaf deze versie worden naast fysiotherapie en oefentherapie de volgende beroepsgroepen ondersteund:

 • GGZ Volwassenen (GGZ jeugd volgt later)
 • Diëtetiek
 • Logopedie
 • Medisch Specialistische Zorg
 • Ergotherapie
 • Cesar/Mensendieck

Als je meerdere beroepsgroepen in jouw praktijk hebt dan kan het handig zijn om deze uit te filteren, hiervoor is in de volgende dashboards het filter ‘diagnoselijst’ toegevoegd:

 • Omzet – Start en Extra
 • Lang openstaande dossiers – Start en Extra
 • Omzet jaarvergelijking
 • Omzet verdeling
 • Praktijkoverzicht
 • Instroom
 • Populatie – Start en Extra
 • Prem – Start en Extra
 • Behandelgemiddelde – Start en Extra
 • Outcome – Start en Extra

In de widgets waarbij diagnosegroepen worden getoond, worden nu ook voor bovengenoemde beroepsgroepen de groepen getoond. In de filterlijst worden de volgende termen gebruikt:

 • VNZ = Fysiotherapie
 • GGZ Volwassenen = DBC Onderhoud
 • MSZ = Medisch Specialistische Zorg

Let op: Voor de groepen Paramedisch ergo en Verwijsergo geldt dat als beide beroepsgroepen worden gebruikt, dan is de verwijsdiagnosecode leidend in Insight.

Zorg1

Bij de widget ‘Aantal zorgproducten zonder prijsafspraken per diagnose’ zijn nu de diagnosecodes van Artrose heup en Artrose knie (006223 en 007023) toegevoegd.

De diagnosecodes 003426, 004026, 006223 en 007023 hebben nu de roze kleur, net als 003026, om te accentueren dat het een inclusiecode is.

MDS COPD

Het dashboard MDS COPD filtert vanaf nu standaard op de diagnosecode 002254.

MDS Lage rug en MDS COPD export:

Intramed Insight levert voor enkele praktijken de MDS aan. De volgende punten zijn aangepast in de MDS export:

 • De praktijk AGB en diagnosecode zijn toegevoegd.
 • De term ‘Klachten’ is aangepast naar ‘episodes’.
 • De GPE herstel is aangepast naar GPE-DV. De aantallen zijn niet aangepast.
 • Behalve de QD wordt nu ook de 1RM meegenomen.
 • De volgorde van de tabel is aangepast, zodat de GPE altijd achteraan staat.
 • Alleen de eerste meting en herhaalde meting worden weergegeven. Er wordt niet langer aangegeven hoelang geleden de vorige meting was.