Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Online tools voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten

Speciaal voor fysiotherapie en oefentherapie biedt Intramed aanvullende online mogelijkheden. Zo is er binnen Intramed Insight een uitsplitsing per beroepsgroep mogelijk en kun je gebruik maken van huiswerkoefeningen. Deze huiswerkoefeningen kun je met MijnZorgApp eenvoudig naar de patiënt sturen. 

Tot slot kun je met de dienst Fysiovergoeding.nl de zorgvergoeding per patiënt opvragen. 

Intramed Insight is de vernieuwde managementinformatie. Via een aantal dashboards kunnen gebruikers (die daarvoor rechten hebben) inzicht krijgen in het reilen en zeilen binnen de praktijk. Deze geheel nieuwe tool is in samenspraak met praktijkhouders ontwikkeld om het zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Uiteraard staan de ontwikkelingen daarna niet stil. Op basis van feedback blijven we de dashboards verder ontwikkelen.

Klik hier om de gebruiks- en installatiehandleiding te bekijken.

Je kunt ook het filmpje bekijken hoe je Intramed Insight activeert. 

Bekijk de 2 webinars voor praktische tips. 

We willen steeds meer via mobiel of tablet doen: zelf zaken regelen, snel bellen of videobellen. Handig dus dat MijnZorgApp dat allemaal combineert. Cliënten krijgen een herinnering voor afspraken en oefeningen. En duidelijke instructievideo’s helpen de oefeningen op een juiste manier te doen, wat bijdraagt aan een sneller herstel. En nu kun je zelfs de behandeling op afstand door laten gaan m.b.v. videobellen!

MijnZorgApp is een combinatie van de AfsprakenApp met Huiswerkoefeningen. 

Klik hier voor meer informatie over MZA. 

Met fysiovergoeding.nl krijg je per patiënt informatie over de zorgvergoeding voor fysio-/oefentherapie. Als je een abonnement bij fysiovergoeding.nl (of zorgvergoeding.nl) hebt, kun je de online dienst in Intramed toevoegen. 

Online dienst toevoegen

Als je een lidmaatschap plus webservice bij “Fysiovergoeding” hebt, kun je in Intramed polisinformatie opvragen. Dat wil zeggen: via een icoon in de werkbalk kun je in een aantal schermen de vergoedingen voor fysiotherapie opvragen. Je moet daarvoor eerst een online dienst instellen.

 1. Klik op menu [Systeem], [Organisatie], [Online diensten].
 2. Klik op .
 3. Klik bij “Type:” op  en kies “Fysiovergoeding”.
 4. Vul de velden in.
  Veld
  Omschrijving

  Dienstnr:

  Dit nummer wordt automatisch ingevuld als je de online dienst bewaart; je kunt zelf ook een nummer intypen. 

  Naam:

  Dit veld wordt automatisch ingevuld. Je kunt ook zelf een omschrijving intypen. 

  URL:

  Dit veld wordt automatisch ingevuld.

  Gebruikersnaam:

  Typ de gebruikersnaam in die je van “Fysiovergoeding” gekregen hebt.

  Toegangscode:

  Typ het wachtwoord in dat je van “Fysiovergoeding” gekregen hebt.

 5. Bewaar de gegevens (“F5” of  ); in de werkbalk is het icoon  toegevoegd.
  Bij patiënten, verzekeraars en in een behandeling kun je nu polisinformatie opvragen.

Vervolgens kun je de zorgvergoeding via de behandeling, patiëntgegevens, behandelserie of verzekeraar ophalen. 

Fysiovergoeding via behandeling

Vanuit dit scherm kun je, als je een abonnement (+ webservice) hebt bij “Fysiovergoeding”, polisinformatie opvragen.

 1. Klik op  (of druk “Ctrl” + “Alt” + “v”). 
   

  Als er geen (geldige) polis aanwezig is, wordt het scherm “Fout” geopend: “Geen verzekering gevonden”.


  Intramed bepaald automatisch of de behandeling op de basis of aanvullende verzekering gedeclareerd moet worden. In het scherm “Opvragen Fysiovergoeding” krijg je informatie over de polis. Bij het veld “Vergoeding:” zie je hoeveel behandelingen er vergoed worden.
   

  Onderin het scherm wordt het maximaal vergoede aantal en bedrag getoond. In de behandelserie kun je deze bedragen automatisch overnemen. 

 2. Sluit het scherm via .

Fysiovergoeding via patiëntgegevens

Als je een abonnement (+ webservice) hebt bij “Fysiovergoeding”, kun je in Intramed polisinformatie opvragen. In de patiëntgegevens gaat dat als volgt.

 

Voordat je polisinformatie kunt opvragen, moet er een online dienst “Fysiovergoeding” toegevoegd zijn. Voor meer informatie, ga naar de “Zie ook” lijst onderaan deze uitleg.

 1. Klik op menu [Bestand], [Patiënten] en dubbelklik op de patiënt. 
 2. Klik op naar tabblad “2. Financieel/Mailing” en klik op de polis (regel) waar je polisinformatie van wil.
 3. Klik in de werkbalk op  (of druk “Ctrl” + “Alt” + “v”).
   

  Als er geen (geldige) polis aanwezig is, wordt het scherm “Fout” geopend.


  In het scherm “Opvragen Fysiovergoeding” krijg je informatie over de polis. Bij het veld “Vergoeding:” lees je hoeveel behandelingen er vergoed worden.
   

  Onderin het scherm wordt het maximaal vergoede aantal en bedrag getoond. In de behandelserie kun je deze bedragen automatisch overnemen. 

   

  Dit is algemene polisinformatie. Je moet zelf in de gaten houden wat de leeftijd van de persoon is, zodat je kunt bepalen waar deze persoon recht op heeft.

 4. Sluit het scherm via 
 5. In het scherm “Opvragen Fysiovergoeding” krijg je informatie over één polis. Als je ook van de overige polis(sen) informatie wil, herhaal je bovenstaande stappen.

Fysiovergoeding via behandelserie

Als je een abonnement (+ webservice) hebt bij “Fysiovergoeding”, kun je in Intramed polisinformatie opvragen via de behandelserie. Deze polisinformatie kun je ook opvragen als je een polis of behandeling heeft geselecteerd. Maar het voordeel is, dat je in de behandelserie ook direct het maximaal vergoede (gecontracteerde) aantal en het maximaal vergoede (gecontracteerde) bedrag kunt overnemen.

 

Voordat je polisinformatie kunt opvragen, moet een online dienst “Fysiovergoeding” in jouw administratie staan. 

 1. Ga naar menu [Bestand], [Patiënten] en dubbelklik op de patiënt.
 2. Klik op tabblad “4. Behandelepisodes” en klik op de behandelepisode.
 3. Dubbelklik op de behandelserie.
 4. Klik in de werkbalk op  (of druk “Ctrl” + “Alt” + “v”).

  Het “type verzekering” (basis of aanvullend) wordt bepaald aan de hand van het veld “Indicatiecode:” in de behandelserie.
 5. Achter de aantal- en bedragvelden staat een selectievakje. Vink aan of je het aantal behandelingen of bedrag wil overnemen. Als een aantal- of bedragveld wordt aangevinkt, wordt het andere aantal- of bedragveld uitgevinkt.
  Als er minimaal 1 vak is aangevinkt, is de knop “Overnemen” beschikbaar.
  Vink zo nodig de vakken achter een maximum aantal en/of bedrag aan. 
 6. Klik op “Overnemen” om het aangevinkte aantal en/of bedrag over te nemen in de behandelserie. Als je de gegevens niet wil overnemen, sluit je het scherm. 

Fysiovergoeding via verzekeraar 

Als je een abonnement (+ webservice) hebt bij “Fysiovergoeding”, kun je in Intramed polisinformatie opvragen. In de verzekeraargegevens gaat dat als volgt:

 1. Klik op menu [Bestand], [Verzekeraars], dubbelklik op de verzekeraar, tabblad “3. Verzekeringen/Contracten”.
 2. Klik op de polis (regel) waar je polisinformatie van wil.
 3. Klik op  (of “Ctrl” + “Alt” + “V”).
   

  De functie “Fysiovergoeding raadplegen” is alleen beschikbaar op tabblad “3. Verzekeringen/Contracten”.

   

  Als er geen (geldige) polis aanwezig is, wordt het scherm “Fout” geopend.


  In het scherm “Opvragen Fysiovergoeding” krijg je informatie over de polis. Bij het veld “Vergoeding:” lees je hoeveel behandelingen er vergoed worden.
   

  Onderin het scherm wordt het maximaal vergoede aantal en bedrag getoond. In de behandelserie kun je deze bedragen automatisch overnemen. Voor meer informatie, ga naar de “Zie ook” lijst onderaan deze uitleg.

 4. Sluit het scherm ().
 5. In het scherm “Opvragen Fysiovergoeding” krijg je informatie over één polis. Als je ook van de overige polis(sen) informatie wil, herhaal je stappen 1 t/m 4.