De behandeling was gestart als een ‘kort behandeltraject’, maar is eigenlijk toch een ‘middel behandeltraject’. Wat moet ik doen?

Open de betreffende behandelserie op tabblad ‘1. Algemeen’. Wijzig het veld ‘Zorgproduct’ in ‘Generalistische Basis GGZ middel (BM)’. Laat daarbij het veld ‘Gestart als’ ongewijzigd (‘Generalistische Basis GGZ kort (BK)’).