Intramed Expert

Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren bij het DIS?

Via menu [Extra], [DIS export…] wordt het scherm ‘Gegevensaanlevering naar DIS’ geopend. Na invulling van de velden wordt een ZIP-bestand aangemaakt. Dit bestand kun je vervolgens naar het DIS sturen.

Zorgaanbieders in de GGZ zijn op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplicht gegevens aan te leveren aan het DIS. Er is geen frequentie-verplichting, maar je moet op regelmatige basis gegevens aanleveren.

In Intramed is daarvoor een export opgenomen, die de benodigde gegevens automatisch bij elkaar zoekt en er een ZIP-bestand van maakt: Ga naar menu [Extra], [DIS export…]. Vul de velden in en klik op de knop “OK”. Het ZIP-bestand wordt bewaard op de locatie die je hebt ingesteld in de programma-instellingen bij het veld “Export naar:” (menu [Systeem], [Configuratie], [Programma-instellingen]).

Het is nodig dat je dit ZIP-bestand zelf uploadt met behulp van de PVM-module, die je van de website (www.disportal.nl) kunt downloaden.

LET OP: er worden alleen gegevens meegenomen van afgesloten behandelepisodes die gedeclareerd zijn.

TIP: via menu [Bestand], [DIS-zendingen], kun je de zendingen inzien en de goedkeuring en/of de afwijzing vastleggen.