Intramed Expert

Zoek hier
Generic filters

Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren bij het DIS?

Via menu [Extra], [DIS export…] wordt het scherm ‘Gegevensaanlevering naar DIS’ geopend. Na invulling van de velden wordt een ZIP-bestand aangemaakt. Dit bestand kunt u vervolgens naar het DIS sturen.

Zorgaanbieders in de GGZ zijn op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplicht gegevens aan te leveren aan het DIS. Er is geen frequentie-verplichting, maar u moet op regelmatige basis gegevens aanleveren.

In Intramed is daarvoor een export opgenomen, die de benodigde gegevens automatisch bij elkaar zoekt en er een ZIP-bestand van maakt: Ga naar menu [Extra], [DIS export…]. Vul de velden in en klik op de knop “OK”. Het ZIP-bestand wordt bewaard op de locatie die u heeft ingesteld in de programma-instellingen bij het veld “Export naar:” (menu [Systeem], [Configuratie], [Programma-instellingen]).

Het is nodig dat u dit ZIP-bestand zelf uploadt met behulp van de PVM-module, die u van de website (www.disportal.nl) kunt downloaden.

LET OP: er worden alleen gegevens meegenomen van afgesloten behandelepisodes die gedeclareerd zijn.

TIP: via menu [Bestand], [DIS-zendingen], kunt u de zendingen inzien en de goedkeuring en/of de afwijzing vastleggen.