Intramed Expert

Welke gegevens worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBGGZ)?

Er worden een aantal algemene gegevens aangeleverd (bijvoorbeeld de AGB-code van de behandelaar) en een aantal specifieke gegevens (bijvoorbeeld de totaalscore van een meetinstrument).

 1. Zorgaanbieder: Unieke identificatie zorgaanbieder (AGB-code);
 2. Hoofdbehandelaar: AGB-code (ZVL-soort en ZVL-nummer); als van toepassing, ook de AGB-code (ZVL-soort en ZVL-nummer) van de tweede hoofdbehandelaar;
 3. Verwijzer: het type verwijzer en zijn AGB-code;
 4. Patiëntgegevens: naam patiënt, geboortedatum, geslacht, postcode, burgerservicenummer, unieke identificatie zorgverzekeraar (conform UZOVI register);
 5. Behandeltraject per patiënt: indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek; prestatie bij eindigen van het behandeltraject; gedeclareerde tarief; stoornis volgens DSM-IV (hoofdgroep niveau); ROM (ja/nee); begindatum behandeltraject; einddatum behandeltraject;
 6. Geleverde behandelcomponenten;
 7. Per behandelcomponent: het aantal minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere hoofd- en medebehandelaar en zijn beroep.
 8. Totale behandeling: het totale aantal minuten bestede directe en indirecte patiëntgebonden tijd per hoofd- medebehandelaar en zijn beroep;
 9. Afsluitreden;
 10. De invuldatum van de meting;
 11. Het typemeting: is het een start, tussenmeting of eindmeting;
 12. De aard van de Meting in de context van de ROM:
  • 01-Aanmelding;
  • 02-Intake;
  • 03 Start behandeling;
  • 04 behandeling eerste sessie (LVE);
  • 05 Derde consult (LVE);
  • 06 Tussenmeting;
  • 07 Einde behandeling/laatste consult;
  • 08 Follow-up na behandeling;
 13. Type Respondent (wie heeft de vragenlijst ingevuld);
 14. Het gebruikte meetinstrument;
 15. De totaalscore van de uitgevoerde meting.