Intramed Expert

Zoek hier
Generic filters

Welke gegevens worden aangeleverd aan het DBC-Informatiesysteem (DIS)?

Op basis van een door de NZa bepaalde Minimale Dataset (MDS), worden een aantal gegevens aangeleverd aan het DIS.

  1. Zorgaanbieder: Unieke identificatie zorgaanbieder (AGB-code);
  2. Hoofdbehandelaar: AGB-code (ZVL-soort en ZVL-nummer); als van toepassing, ook de AGB-code (ZVL-soort en ZVL-nummer) van de tweede hoofdbehandelaar;
  3. Verwijzer: het type verwijzer en zijn AGB-code;
  4. Patiëntgegevens: naam patiënt, geboortedatum, geslacht, postcode, burgerservicenummer, unieke identificatie zorgverzekeraar (conform UZOVI register);
  5. Behandeltraject per patiënt: indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek; prestatie bij eindigen van het behandeltraject; gedeclareerde tarief; stoornis volgens DSM-IV (hoofdgroep niveau); ROM (ja/nee); begindatum behandeltraject; einddatum behandeltraject;
  6. Geleverde behandelcomponenten;
  7. Per behandelcomponent: het aantal minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere hoofd- en medebehandelaar en zijn beroep;
  8. Totale behandeling: het totale aantal minuten bestede directe en indirecte patiëntgebonden tijd per hoofd- medebehandelaar en zijn beroep;
  9. Afsluitreden.