Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Patiëntnota’s per e-mail | video

Je kunt nota’s naar patiënten vanuit Intramed met je eigen e-mailprogramma versturen.
Maar je kunt ook een e-mail bericht ín Intramed opstellen. Je kunt het bericht dan ook naar betrokkene(n) sturen en er nota’s, aanmaningen en/of documenten aan koppelen als bijlage.

Vooraf moeten er wel enkele instellingen aangepast worden in de systeemgegevens en bij de patiënten.

Een nota e-mailen met je eigen e-mailprogramma gaat daarna gemakkelijk. Er wordt verbinding wordt gemaakt met bijvoorbeeld Outlook.
Wil je de nota ook naar andere betrokkenen dan alleen de directe betaler versturen, dan kun je hem beter toevoegen aan een e-mailbericht. Dat e-mailbericht kun je opstellen in Intramed zelf en van daaruit versturen. Het grote voordeel is, dat je er meerdere geadresseerden aan kunt koppelen en verschillende documenten.

Zo kun je gelijk je betalingsvoorwaarden meesturen, een gebruiksadvies of je stuurt hem ook naar een bewindvoerder.