Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Wijzigen standaard dagboeken, toevoegen dagboeken

 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Dagboeken]. 
 2. Klik op een dagboek en op  om het dagboek te wijzigen of klik op  om een nieuw dagboek toe te voegen.
 3. Vul de velden in; voor zover van toepassing.
  Bewaar de gegevens (“F5” of )..
 4. Voeg zo nodig meer dagboeken toe; herhaal dan stappen 2 t/m 4.
 5. Sluit het scherm (“ESC” of  ).

Bij het verwerken van betalingen geef je het dagboek op. In een dagboek voeg je boekingen toe, die steeds betrekking hebben op één en dezelfde grootboekrekening (bijvoorbeeld de grootboekrekening van uw bank). Als je boekingen in dit dagboek inbrengt, hoef je alleen nog maar een tegen-grootboekrekening in te vullen (bijvoorbeeld “Debiteuren verzekeraar”, “Debiteuren particulier” of “Medicamenten / Verbruiksartikelen”).

In een boekhouding komen bijna altijd de volgende dagboeken voor: het kasboekbankboek(en), inkoopboekverkoopboekafgeboekte vorderingen en het memoriaal (diverse postenboek). Omdat de meeste boekingen gedaan worden op basis van uitgaven en ontvangsten in de kas of via een bank- of girorekening, zijn dit ook de meest gebruikte dagboeken.

 

Voor het bijwerken van grootboekrekeningen is het handig om eerst soortgelijke gegevens te ordenen in dagboeken. Aan de hand van de verzamelde gegevens in de dagboeken worden vervolgens via “boeken” de grootboekrekeningen bijgewerkt.

 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Dagboeken].
 2. Klik op een dagboek en klik op  om het dagboek te wijzigen of klik op  om een nieuw dagboek toe te voegen.
 3. Vul de velden in; voor zover van toepassing.

  Veld

  Omschrijving

  Dagboeknr:

  Bewaar de gegevens en dit nummer wordt automatisch ingevuld. Je kunt ook zelf een nummer invullen.

  Naam:

  Typ een naam voor het dagboek in.

   Zorg ervoor, dat je aan de naam kunt zien, welk dagboek het is. Je maakt zoveel dagboeken aan als je bank- of girorekeningnummers hebt waarvan je de afschriften in het programma verwerkt en waarvan je een controle op het saldo wil hebben. Het is dan bijvoorbeeld handig om in de naam van het dagboek de naam van de bank of het rekeningnummer te verwerken.

  Rekening:

  Klik op  en dubbelklik op een grootboekrekening waarop de bedragen geboekt moeten worden.

   In een dagboek “Memoriaal” moet dit veld leeg zijn.

  Laatste bewijsnummer:

  Je kunt bij het veld “Laatste bewijsnummer” bij bijvoorbeeld het dagboek van een bankrekening opgeven wat het bewijs- of volgnummer van het laatst ingevoerde afschrift is. Je hoeft dit maar eenmalig te doen. Het programma zal naderhand zelf de nummering bijhouden.

  Bankrekeningnummer:

  Als je gebruik maakt van internetbankieren, kun je je afschriften elektronisch binnenhalen en verwerken. Daarvoor moet je hier het nummer van jouw bank- / girorekening invoeren (gebruik eventueel één of twee voorloopnullen). Het programma weet dan, in een later stadium, bij welk dagboek een bepaalde boekingsregel hoort. Intramed ondersteunt de export-bestanden van Girotel zakelijk, van Lanschot, ING-bank, ABN/AMRO, Rabobank en SNS-bank. 

  Betalingstekst op baliefactuur:

  Je kunt een betalingstekst op een baliefactuur instellen. Typ een tekst in.

 4. Bewaar de gegevens (“F5” of ).
 5. Voeg zo nodig meer dagboeken toe; herhaal dan stappen 2 t/m 4.
 6. Sluit het scherm (“ESC” of  ).
 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Dagboeken].
 2. Klik op  .
 3. Vul de velden in.
 4. Bewaar de gegevens (“F5” of  ).
 5. Sluit het scherm (“ESC” of  ).

Patiënten kunnen verkopen, abonnementen en zelfs behandelingen direct afrekenen. Daarvoor maak je een baliefactuur en de patiënt betaalt cash of wil pinnen. De betaling bij cash betalen boek je weg op het dagboek “Kas”. Maar een pinbetaling gaat anders.

Pinbetalingen worden beschouwd als speciale posten bij het dagboek “Kas”. Eigenlijk zijn het elektronische stortingen van de kas naar de bank. Hiervoor heb je een zogenaamde “tussenrekening” nodig: een tijdelijk boekingsplaats, die als het geld binnen is, weer wordt leeggemaakt.

 

In dit geval moet je een grootboekrekening “Tussenrekening pin” aangemaakt hebben. Voor meer informatie, ga naar de “Zie ook” lijst onderaan deze uitleg.

 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Dagboeken].
 2. Klik op  om een nieuw dagboek toe te voegen.
 3. Vul de velden in; voor zover van toepassing.

  Veld

  Omschrijving

  Dagboeknr:

  Bewaar de gegevens en dit nummer wordt automatisch ingevuld. Je kunt ook zelf een nummer invullen.

  Naam:

  Typ “Pin” in.

  Rekening:

  Klik op  en dubbelklik op een grootboekrekening waarop de bedragen geboekt moeten worden (bijvoorbeeld “Tussenrekening pin”).

  Laatste bewijsnummer:

  Laat dit veld leeg.

  Bankrekeningnummer:

  Laat dit veld leeg.

  Betalingstekst op baliefactuur:

  Je kunt een betalingstekst op een baliefactuur instellen. Typ bijvoorbeeld “Voldaan per pin          d.d:          ” in.

 4. Bewaar de gegevens (“F5” of ).
 5. Sluit het scherm (“ESC” of  ).
 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Dagboeken].
 2. Klik op een dagboek.
 3. Klik op .
 4. Je krijgt een bevestigingsvraag; klik op “Ja”.

Je kunt dagboeken natuurlijk ook verwijderen.

 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Dagboeken].
 2. Klik op een dagboek.
 3. Klik op .
 4. Je krijgt een bevestigingsvraag; klik op “Ja”.

 

Je mag een dagboek niet verwijderen als er boekingen in staan vermeld die nog niet verwerkt zijn; je krijgt een foutmelding wanneer je zo’n dagboek wil verwijderen.