Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Het scherm gegevens controleren en aanvullen geeft aan dat er gegevens missen bij cliënten die alleen diagnostiek hebben gehad.

Dit kan gebeuren als je nog geen primaire diagnose (bij GGZ) of basis-GGZ profiel (bij GBGGZ) hebt vastgelegd. Je mag diagnostieke behandelingen declareren zonder deze gegevens, maar je wordt er in de gegevenscontrole wel op geattendeerd dat deze ontbreken. Als je dit wel al hebt vastgelegd dan komt er geen melding bij de gegevenscontrole.