Ik heb een behandeling die valt onder de OVP. Wat moet ik doen?

Dit onderwerp is te uitgebreid om hier kort te bespreken. Wij verwijzen je daarom graag naar de procedure.