Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Is het onder de AVG toegestaan om het BSN te gebruiken op correspondentie naar de cliënt, zoals brieven en facturen?

De regels voor het gebruik van het BSN veranderen niet onder de AVG. In de zorg wordt het BSN met name gebruikt om fouten te voorkomen in het uitwisselen van medische en financiële gegevens, en om declareren bij de zorgverzekeraar eenvoudiger te maken. Het is derhalve toegestaan om het BSN te gebruiken in facturen. Het gebruik van het BSN in brieven aan de patiënt, waaronder afspraakbevestigingen en –herinneringen, is niet toegestaan en in feite ook overbodig.