Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Is het toegestaan om voor een behandeling van een cliënt te overleggen met andere zorgverleners/therapeuten?

Ja. Ondanks dat in de AVG of andere relevante wetgeving, zoals de WGBO, niet duidelijk beschreven staat in hoeverre cliëntgegevens mogen worden gedeeld met collega’s, kent de AVG het beginsel van minimale gegevensverwerking. Praktisch komt dat er op neer dat collega’s alleen inzage mogen hebben in cliëntgegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Een administratief medewerker die behandelingen inplant hoeft bijvoorbeeld alleen naam en adresgegevens te zien. Een zorgverlener die de cliënt medebehandelt, of wordt geconsulteerd over een behandeling, heeft inzage nodig in het medisch dossier. Maar een diëtist die een cliënt onder behandeling heeft hoeft niet direct inzage te hebben in het dossier dat een psycholoog voert over dezelfde cliënt.

Daarmee is het aan de zorgverleners zelf om te beslissen in hoeverre collega’s inzage krijgen in cliëntgegevens. Intramed kent al de mogelijkheid om inzage in bepaalde gegevens af te schermen, bijvoorbeeld voor administratief medewerkers. Deze mogelijkheden worden in komende versies van Intramed verder uitgebreid.