Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Wat is het verschil tussen de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ?

Sinds 1 januari 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Van de patiënten die in de GBGGZ worden behandeld, is de stoornis van lichte tot matige, niet complexe aard.

Daarnaast is er de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ), die bestemd is voor patiënten met matige tot ernstige klachten. Het kan ook zijn dat er is sprake is van een combinatie van meerdere stoornissen/diagnoses. Of er zijn diverse factoren die de stoornis/diagnose versterken.

Van de patiënten die in de GBGGZ worden behandeld, is de stoornis (DSM-IV diagnose) van lichte tot matige, niet complexe aard. Voor de behandelingen in de GBGGZ zijn een vijftal zorgproducten gedefinieerd, namelijk: kort, middel, intensief, chronisch, transitie (alleen 2014) en onvolledig behandeltraject (vanaf 2015).

De Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) is bestemd voor patiënten met matige tot ernstige klachten. Het kan ook zijn dat er is sprake is van een combinatie van meerdere stoornissen/diagnoses. Of er zijn diverse factoren die de stoornis/diagnose versterken, waardoor de behoefte aan langdurende zorg groter is. In de DBC-structuur wordt er gebruik gemaakt van verschillende productgroepen die door de NZa zijn vastgesteld. De duur van de behandeling in combinatie met de klacht van de patiënt, bepaalt in welke productgroep de behandeling plaatsvindt.

Voor meer informatie over de registratie, spelregels en documenten voor de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ verwijzen wij u naar de website van de NZA.