Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Onderwerp Abonnementen

Binnen Intramed heb je de mogelijkheid om abonnementen aan te bieden aan patiënten en het gebruik te registreren en factureren. Het gaat hier bijvoorbeeld om trainingen onder begeleiding zoals cardio-training of fysio-fitness. Ook cursussen of trainingen kun je registreren via het abonnementsysteem. 

Voordat je abonnementen kunt aanbieden, moet je wel de abonneerbare diensten (zoals fysio-fitness) met daarbij de abonnementsvormen (zoals een maand-abonnement) aanmaken.

Oefentherapie_carrousel_overzicht

Alle beroepsgroepen | Inclusief bij alle pakketten