Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Achtergrondinformatie meetinstrumenten in Intramed

Voor fysio-, kinderfysio, oefen-, kinderoefentherapie en GGZ zijn veel meetinstrumenten beschikbaar in Intramed. Hierna vind je per meetinstrument onder andere de algemene beschrijving en het gebruikersdoel van het meetinstrument.  

Tip: zoek je een specifiek meetinstrument? Druk op Ctrl+F en typ een zoekterm in.

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/one-repetition-maximum-herhalings-maximum/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):  De spierkracht van alle spieren kan gemeten worden met behulp van de 1RM (repetition maximum) krachtmeting. 1RM is de maximale belasting (meestal het gewicht) waarmee je een beweging met behulp van de juiste oefentechniek kunt uitvoeren voor één herhaling. Met behulp van 1RM kan de trainings-intensiteit bepaald worden.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):  Meten van de spierkracht.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):  De 1RM kan het best bepaald worden bij iedere patiënt, waarvoor een krachtoefenprogramma wordt opgesteld.

Na(a)m(en) auteur(s): Onbekend; Nederlandse versie: afkomstig uit het boek ‘Training van spierkracht en spierfunctie’ van Van Gestel, et al. (1997)..

Bron:
Chronisch ZorgNet 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De spierkracht van alle spieren kan gemeten worden met behulp van de 1RM (repetition maximum) krachtmeting. 1RM is de maximale belasting (meestal het gewicht) waarmee je een beweging met behulp van de juiste oefentechniek kunt uitvoeren voor één herhaling. Met behulp van 1RM kan de trainings-intensiteit bepaald worden.

De indirecte 1-RM leg press is bedoeld om alleen de leg press oefening te meten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Meten van de spierkracht.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:
De 1RM kan het best bepaald worden bij iedere patiënt, waarvoor een krachtoefenprogramma wordt opgesteld.

Na(a)m(en) auteur(s):
Ontbreekt in documentatie.

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/3-incontinence-questions/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De 3 Incontinence Questions (3IQ) is een korte vragenlijst die wordt toegepast om onderscheid tussen inspanningsgebonden- en aandrangincontinentie te maken. De vragenlijst is niet erg nauwkeurig en is ongeschikt bij complexe incontinentie of incontinentie met comorbiditeit.

De vragenlijst geeft een eerste inschatting over het type urine incontinentie. Verder onderzoek dient verricht te worden om tot een specifiekere diagnose te komen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Populatie: vrouwen met urine incontinentie

Aandoening: Urogenitaal, Urine-incontinentie

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Diagnostic Aspects of Incontinence Study (DAISy) Research Group (2006)


Nederlandse vertaling: Beschikbare versie is afkomstig van de KNGF-richtlijn Stress urine-incontinentie (2011)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/10-meter-walk-test-tien-meter-looptest/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Bij de 10 meter looptest wordt de snelheid van het comfortabel lopen en de maximale loopsnelheid gemeten over een afstand van 10 meter. Indien nodig is het toegestaan om een loophulpmiddel/orthesen te gebruiken, maar de patiënt moet zonder hulp van derden kunnen lopen. Met behulp van deze test kunnen uitspraken gedaan worden over de fysieke mogelijkheden tot lopen, de loopsnelheid en het uithoudingsvermogen. Van dit instrument is een originele en Parkinson-specifieke versie beschikbaar.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch 
Prognostisch
Evaluatief / effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met neurologische aandoeningen en ouderen

Na(a)m(en) auteur(s):
Collen FM, et al. (1990); Nederlandse versie: Kwakkel G, et al. (2000)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/2-minute-walk-test-twee-minuten-looptest-wandeltest/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): 
De 2 minuten looptest wordt gebruikt om het gangpatroon, de loopsnelheid en het uithoudingsvermogen van patiënten te beoordelen. De test dient op een effen terrein te worden afgenomen, bv een gang met voldoende loopruimte, waar de gelopen afstand gemakkelijk kan worden gemeten. Aan de patiënt wordt gevraagd op een zodanige snelheid te lopen dat hij/zij aan het eind van de 2 minuten het gevoel heeft er het maximale uitgehaald te hebben en deze afstand wordt gemeten. De patiënt mag tijdens de test gebruik maken van een loophulpmiddel en/of orthese. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 
Prognostisch
Evaluatief / effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
Populatie: Ouderen, volwassenen – patiënten met respiratoire aandoeningen, knie-/heupartritis, hartaandoeningen, chronische pijn, Parkinson, COPD, beenamputatie en andere chronische aandoeningen
Aandoening: Bewegingsapparaat, Circulatie en ademhalingsstelsel, Zenuwstelsel en zintuigen

Na(a)m(en) auteur(s): 
Butland RJ, et al. (1982)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/three-step-falls-prediction-model/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Dit meetinstrument is bedoeld om de kans op een valincident in de komende zes maanden te voorspellen aan de hand van een combinatie van de scores van drie andere meetinstrumenten (Vragenlijst valgeschiedenis, New Freezing of Gait questionnaire (NFOG-Q) en de Tien meter looptest (10MWT)). Het meetinstrument bestaat uit drie vragen met een range van 0-11. Op basis van de antwoorden wordt de valkans ingedeeld in de categorieën klein, matig of groot.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Prognostisch

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met de ziekte van parkinson (ZvP)

Na(a)m(en) auteur(s):
Paul SS, et al. (2013); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2016)

Bron:  https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/vier-dimensionale-klachtenlijst/

https://www.nhg.org/4DKL

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een vragenlijst bestaande uit 50 items, gericht op psychosociale klachten. De lijst is ontwikkeld in de huisartsenpraktijk en maakt onderscheid tussen aspecifieke ‘distress’-klachten, depressie, angst, en somatisatie. Deze vier symptoomdimensies vormen tevens de vier verschillende categorieën. De antwoordmogelijkheden van de lijst zijn ordinaal opgebouwd en hoe hoger een patiënt scoort op de vragenlijst, des te meer psychosociale klachten ondervindt hij in zijn dagelijkse handelingen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch
Inventariserend
Evaluatief
Prognostisch 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Ouderen, volwassenen

Na(a)m(en) auteur(s): 
 B Terluin (1994)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-content/uploads/instrumenten/6MWT-form.pdf

https://www.timtakken.nl/downloads/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De 6 minuten wandeltest wordt gebruikt om de functionele capaciteit te meten. Gemeten wordt de maximale afstand die de patiënt binnen 6 minuten kan afleggen. Het parcours kan 10, 30 of 50 meter zijn. De patiënt mag tijdens de test gebruik maken van een loophulpmiddel en/of orthese.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 

 • Diagnostisch
 • Prognostisch
 • Evaluatief / effectiviteit
 •  Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: Volwassen en kinderen in het algemeen maar specifiek onderzocht bij respiratoire aandoeningen, cardiovasculaire aandoeningen, geriatrische patiënten, neurologische aandoeningen, totale heup en knie prothese en fibromyalgie.  

Na(a)m(en) auteur(s):
Oorspronkelijke versie: ATS (2002)
 Nederlandse versie: Takken T (2005)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/active-straight-leg-raise/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): 
Met de ASLR test wordt de lumbale stabiliteit van de wervelkolom getest. In combinatie met een bekkenband wordt het de Bekkenbandtest genoemd en kan worden nagegaan of er sprake is van bekkeninstabiliteit. De Bekkenbandtest wordt uitgevoerd als de ASLR test positief is. De ASLR test wordt vervolgens met en zonder bekkenband uitgevoerd en aan de patiënt wordt gevraagd of de band invloed heeft. Om de invloed te bestuderen wordt de band zo strak mogelijk aangetrokken.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 
Testen van de lumbale stabiliteit van de wervelkolom (diagnostisch).

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
(zwangere) patiënten met instabiliteit in de bekkengordel

Na(a)m(en) auteur(s): 
Mens JM, et al. (2001)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/acute-low-back-pain-screening-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Acute Low Back Pain Screening Questionnaire (ALBPSQ) is een biopsychosociaal screenings instrument om te kunnen voorspellen welke patiënten met acute rugpijn (niet langer dan 12 weken) een groter risico lopen om chronische lage rugpijn te ontwikkelen. De vragenlijst is samengesteld uit 24 items verdeeld over 5 categorieën. Door Kole-Snijders is er een Nederlandse vertaling gemaakt, bestaande uit 21 items, daar de eerste 3 items mondeling worden afgenomen alvorens de vragenlijst wordt ingevuld. Scoring vindt plaats op een schaal van 0-10. De maximaal haalbare score bedraagt 210. De ALBPSQ wordt ook wel Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire genoemd.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Prognostisch
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Personen met acute, sub-acute en chronische lage rugklachten

Na(a)m(en) auteur(s): 
Linton SJ, Halldén K (1998), Hurley DA, et al. (2001); Nederlandse versie: Kole-Snijders AMJ, Sillen W, Willen A, Heuts PHTG, Vlaeyen JWS (2000)

Bron: https://www.methodevandixhoorn.com/bibliotheek/meetinstrumenen/38-atl-toelichting/file

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Deze vragenlijst is ontworpen vanuit het concept ‘gewone overspanning’ dat verwijst naar een
gespannenheid in het algemene functioneren, die een voorloper en een voedingsbodem zou zijn voor het
ontwikkelen van spanningsklachten (1).

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met spanningen

Na(a)m(en) auteur(s): 
Ruud Bosscher

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/algofunctionele-index-knie/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Lequesne Algofunctional Index (LAI – in het Nederlands de Algofunctionele Index (AFI)) bestaat uit twee onderdelen: de Lequesne Index of Severity for Osteoarthritis of the Hip (LISOH /AFI-heup) en de Lequesne Index of Severity for Osteoarthritis of the Knee (LISOK / AFI-knie). De index meet pijnintensiteit en functionele beperkingen bij mensen met heup- en/of knie-aandoeningen. De vragenlijst bestaat uit 11 items, die onderverdeeld zijn in de subcategorieën pijn of onbehagen, maximaal te lopen afstand en activiteiten dagelijks leven. De maximale totaalscore is 24 in de oorspronkelijke versie (28 in de gemodificeerde versie) en komt overeen met de grootste pijnintensiteit resp. de grootste functionele beperking.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief/Effectiviteit
 • Prognostisch
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Oorspronkelijk ontwikkelt voor artrose patiënten maar kan ook gebruikt worden bij andere heup- en knie- aandoeningen

Na(a)m(en) auteur(s):
Lequesne MG (1987); Nederlandse versie: Peter WFH, et al. (2010)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/algofunctionele-index-heup/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Lequesne Algofunctional Index (LAI – in het Nederlands de Algofunctionele Index (AFI)) bestaat uit twee onderdelen: de Lequesne Index of Severity for Osteoarthritis of the Hip (LISOH /AFI-heup) en de Lequesne Index of Severity for Osteoarthritis of the Knee (LISOK / AFI-knie). De index meet pijnintensiteit en functionele beperkingen bij mensen met heup- en/of knie-aandoeningen. De vragenlijst bestaat uit 11 items, die onderverdeeld zijn in de subcategorieën pijn of onbehagen, maximaal te lopen afstand en activiteiten dagelijks leven. De maximale totaalscore is 24 in de oorspronkelijke versie (28 in de gemodificeerde versie) en komt overeen met de grootste pijnintensiteit resp. de grootste functionele beperking.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Oorspronkelijk ontwikkeld voor patiënten met artrose maar kan ook gebruikt worden bij andere knie-/Heupaandoeningen

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Combinatie van:

 • Evaluatief/Effectiviteit
 • Inventariserend
 • Prognostisch

Na(a)m(en) auteur(s):
Lequesne MG (1987); Nederlandse versie: Peter WFH, et al. (2010)

Bron:
http://www.kneecommunity.nl/juni-psychologische-gereedheid-om-succesvol-terug-te-keren-naar-de-sport/
https://team-acl.com/nl/psychologische-paraatheid/ 
https://orthotoolkit.com/acl-rsi/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
DE ACL-RSI vragenlijst is een van de meest gebruikte instrumenten om de psychologische gereedheid van de patiënt voor de terugkeer naar de sport te meten. Deze vragenlijst is valide en betrouwbaar gebleken en tevens succesvol vertaald naar het Nederlands.

De vragenlijst bestaat uit 12 vragen, gescoord op een ordinale schaal. Deze 12 vragen zijn gerelateerd aan drie componenten die belangrijk zijn gebleken in de literatuur: emoties gerelateerd aan sporthervatting, vertrouwen in goed kunnen presteren en risico inschatting voor een nieuwe blessure. De score die een patiënt behaalt op de ACL-RSI vragenlijst, wordt in een percentage van de best mogelijke score uitgedrukt. Hierbij wordt veelal een score van >56% gebruikt als cut off criteria voor een terugkeer naar de sport

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Beoordelen psychologische gereedheid 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:
Patiënten die revalideren van knieblessure 

Na(a)m(en) auteur(s):
A. J. Slagers, I. H. F. Reininga & I. van den Akker-Scheek (2017) 

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/american-college-of-sport-medicin-schaal/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De ACSM- schaal is een 4-punt Likertschaal die de mate van pijn in 4 graden uitdrukt. De schaal kan tijdens en na het lopen worden afgenomen en kan worden gebruikt om de reden van stoppen met lopen vast te leggen. De schaal kan worden gebruikt bij patiënten met perifere vaatziekten zoals Claudicatio Intermittens.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief/effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

Na(a)m(en) auteur(s):
Gardner AW (1997)

Bron: http://docplayer.nl/25002060-Pilotstudie-bekkenbodemactiviteit-bij-vrouwen.html

https://www.academia.edu/13110263/Pelvic_Floor_Muscle_Problems_Mediate_Sexual_Problems_in_Young_Adult_Rape_Victims

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): In deze vragenlijst wordt geïnformeerd naar de frequentie waarmee men last heeft van een dertigtal
symptomen, die zouden kunnen wijzen op het bekkenbodemsyndroom. Elk item wordt
gemeten op een 5-puntsschaal variërend van nooit (1) tot zeer vaak (5).

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Vrouwen

Na(a)m(en) auteur(s):
R.H.W. van Lunsen en E. Laan, 2007 (Amsterdam Hyperactive Pelvic Floor Scale – Women [AHPFS-­‐W]

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/astrand-fietstest/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): 
De Åstrand fietstest is een test om het fysieke uithoudingsvermogen te meten. De fietstest dient 6 minuten te worden volgehouden waarbij de hartfrequentie tussen de 125 en 170 slagen per minuut moet zijn. Het is een submaximaal test. D.m.v. de berekening van de VO2max of het aflezen van een nomogram3 kan een indruk van het uithoudingsvermogen worden verkregen. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 
Diagnostisch
Prognostisch
Evaluatief / effectiviteit
Inventariserend 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):
Populatie: personen vanaf 6 jaar 
Aandoening: Circulatie en ademhalingsstelsel

Na(a)m(en) auteur(s): 
Åstrand PO, Ryhming I (1954, 1956) 

Bron: https://docs.autismresearchcentre.com/papers/2001_BCetal_AQ.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):  Ondanks dat het bedoeld is als screeningsinstrument, wordt de AQ vaak gebruikt in de diagnose en beoordeling van ASS bij volwassenen, en het gebruik ervan wordt genoemd in verschillende onderzoeken papieren om deelnemers op te nemen en uit te sluiten. Recente Britse en Nederlandse richtlijnen over de diagnose en behandeling van volwassenen met ASS stellen voor om de AQ te gebruiken voor identificatie van gevallen doeleinden, en voor diagnose en beoordeling.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Volwassenen en kinderen.

Na(a)m(en) auteur(s): Simon Baron-Cohen, Sally Wheelwright, Richard Skinner, Joanne Martin,
and Emma Clubley

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/baecke-questionnaire-baecke-vragenlijst-over-lichamelijke-activiteit/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): 
**De Vragenlijst wordt gebruikt voor het inschatten van het fysieke activiteitniveau. De vragenlijst bestaat uit 16 vragen over werk, sport en vrije tijd, waarbij een hogere score overeen komt met een fysiek zwaardere activiteit. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 
Inschatten fysieke activiteitsniveau.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
Generieke populatie om fysieke activiteit in te schatten.

Na(a)m(en) auteur(s): 
Baecke et al. (1982)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/barthel-index/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Met de Barthel Index kan de mate van (lichamelijke of verbale) hulp die een persoon nodig heeft om algemene dagelijkse (ADL) handelingen uit te voeren worden vastgesteld, ongeacht de onderliggende pathologie. De Barthel Index bestaat uit 10 items waarbij het daadwerkelijk uitvoeren van een handeling centraal staat en niet wat de patiënt zou kunnen. De items hebben betrekking op de afgelopen 24-48 uur. Een hoge score op de Barthel Index komt overeen met een hoge mate van onafhankelijkheid. Let op: er bestaan veel verschillende versies van de Barthel Index.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): evaluatief/effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): de barthel index is een generieke vragenlijst en kan voor verschillende doelgroepen gebruikt worden

Na(a)m(en) auteur(s): 
Mahoney FI, Barthel DW (1965); Gemodificeerde versie: Collin C, et al. (1988); Nederlandse versie: de Haan R, et al. (observatieversie) (1993); Post MWM, et al. (interviewversie) (1995)

Bron: https://www.evidencio.com/models/show/1503

NetwerkIntramed G:\Intranet\Verslaglegging\Richtlijnontwikkeling\Oefentherapie\Algemene documentatie\Meetinstrumenten

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) is de traditionele door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaat van ziekteactiviteit bij AS en wordt routinematig gebruikt in de klinische praktijk. De vragenlijst is oorspronkelijk opgesteld in Bath, Engeland, en beoordeelt de door de patiënt gerapporteerde ernst van vermoeidheid, ruggengraatpijn, perifere gewrichtspijn, plaatselijke gevoeligheid, hoeveelheid en duur van ochtendstijfheid met behulp van een 0-10 numerieke beoordelingsschaal (NRS) of een visuele analoge schaal van 10 cm (VAS) met symptomen variërend van “geen” tot “zeer streng.”

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met Bechterew

Na(a)m(en) auteur(s): 
Garrett S, Jenkinson T, Kennedy LG, et al.

Bron:  https://www.stichting-axialespa.nl/wat-is-axiale-spa/basdai-basfi/#BASFI

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De BASFI is een lijst van 10 vragen, die ontworpen zijn om de mate van functionele beperking te bepalen bij mensen met de ziekte van Bechterew. De BASFI werd in 1994 ontwikkeld door Calin et al. Dit onderzoeksteam was van menig dat na pijn en stijfheid, functieverlies één van de belangrijkste klachten was van mensen met de ziekte van Bechterew. De 10 vragen van de BASFI werden gekozen met inbreng van Bechterew patiënten

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):  Patiënten met de ziekte van Bechterew

Na(a)m(en) auteur(s): 
Calin et al.

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/berg-balance-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Berg Balance Scale bevat 14 items die het evenwicht tijdens sta- en transfervaardigheden middels een 5-punt schaal meten. De test vereist het handhaven van evenwicht in verschillende uitgangshoudingen (staan, zitten) met verschillende opdrachten, die zowel functies van de onderste extremiteit als ook functies van de bovenste extremiteit testen. Van dit instrument is een originele en Parkinson-specifieke versie beschikbaar.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / effecttiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): CVA-patiënten en patiënten met evenwichtsstoornissen

Na(a)m(en) auteur(s): 
Berg K, et al. (1989); Nederlandse versie: Stichting Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Bron: https://www.onderwijsdatabank.nl/17107/beknopte-beoordelingsmethode-voor-kinderhandschriften-bhk/ 

https://www.kakelbontkinderpraktijk.nl/beoordeling-handschriften-van-kinderen-bhk 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): 
Doel van de toets is het vaststellen van schrijfproblemen door het beoordelen van overschrijfproducten (visueel dictee) van kinderen uit groep 4, 5, 6 en 7 van de basisschool. De standaardtekst “Jan is bij oom” staat in Praxis 16. In de handleiding worden drie categorieen dysgrafische kenmerken beschreven: slechte organisatie van het schrijfvlak, onhandigheid en fouten in vormen en verhoudingen. Binnen deze categorieen worden 13 schriftkenmerken (het analyseformulier van de BHK) onderscheiden. Met behulp van dit analyseformulier kan de schrijfkwaliteit van de vijf zinnen beoordeeld worden. Elk kenmerk wordt met maximaal 5 punten gewaardeerd, waarbij 0 en 5 staat voor respectievelijk niet en sterk van toepassing. Komt een leerling boven 22 punten uit, dan is verder onderzoek gewenst. Een score van 29 of hoger wijst op dysgrafisch schrift. De handleiding bevat behalve de normering en de beoordelingsprocedure, diverse voorbeelden van een handschrift en een literatuurlijst. De toets kan zowel individueel als groepsgewijs afgenomen worden. De test is niet meer verkrijgbaar.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 
Vaststellen schrijfproblemen 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
Populatie: Kinderen uit groep 4-7 (basisschool) 

Na(a)m(en) auteur(s): 
**Hamstra-Blets, Lisa; Bie, Hans de; Brinker, B.P.L.M. den (1993) 

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/body-mass-index-quetelet-index/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): 
De Body Mass Index (BMI) wordt gebruikt om de mate van ondergewicht, overgewicht en obesitas te meten en wordt berekend door het gewicht (in kilogram) te delen door de lichaamslengte (in meter) in het kwadraat. De index houdt hierbij geen rekening met lichaamsbouw of lichaamssamenstelling.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 
Fysieke performance test (diagnostisch).

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
Kinderen en volwassenen.

Na(a)m(en) auteur(s): 
Quetelet LAJ (1842).

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/bournemouth-neck-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Bournemouth Neck Questionnaire is een modificatie van de originele Bournemouth Questionnaire voor lage rugpijn (BQ) en bestaat uit 7 vragen. De Bournemouth Neck Questionnaire meet zelf-gerapporteerde pijnintensiteit, beperkingen in het uitvoeren van aan het dagelijks werk gerelateerde activiteiten en van niet-werk gerelateerde activiteiten, depressiviteit en zelfcontrole. Een hoge score betekent meer pijn en beperkingen in activiteiten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief/effectiviteit
 • Inventariserend
 • Diagnostisch

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Volwassene met (sub)acute en chronische nekklachten, waaronder whiplash

Na(a)m(en) auteur(s): 
Bolton JE, et al. (1999, modificatie 2002); Nederlandse versie: Danneels L, et al. (2006) en de Hertogh W, et al. (2007)

Bron: https://nutritionalassessment.mumc.nl/nutritional-assessment/lichaamssamenstelling/antropometrie

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De bovenarmspieromtrek (S) is in combinatie met de huidplooidikte van de triceps (T) een maat voor de spiermassa in het lichaam. Bij deze methode gaat men ervan uit dat de gemeten spieromtrek representatief is voor het hele lichaam. De dikte van de tricepshuidplooi en de omvang van de bovenarm nemen af door ondervoeding. Door herhaald meten kan een indicatie verkregen worden over verandering in lichaamssamenstelling en voedingstoestand.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): signaleren ondervoeding

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Populatie: jongeren, volwassenen, ouderen

Na(a)m(en) auteur(s): Frisancho A.R. (1981)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/bristol-stoelgangschaal-bristol-stool-form-scale/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): 
De Bristol Stoelgangschaal (BSS) is een kaart waarbij ontlasting op basis van de consistentie in 7 categorieën wordt verdeeld (zoals zichtbaar in het toiletwater). Vaak wordt de BSS gecombineerd gebruikt met een defecatiedagboek om defecatieproblemen in kaart te brengen. De schaal die in Engeland ook wel de ‘Meyers Scale’ wordt genoemd, is ontwikkeld door een aantal gastro-enterologen aan de Universiteit van Bristol, vandaar de naam. De vorm
van de ontlasting hangt af van de tijd dat die in de darmen is geweest (afhankelijk van meerdere factoren zoals vochtigheid, constipatie, dieet etc.). 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 
Evaluatief/Effectiviteit
Inventariserend 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
Populatie: patiënten met defecatieproblemen 
Aandoening: Spijsvertering (defecatie)

Na(a)m(en) auteur(s): 
Oorspronkelijke versie: Lewis SJ, Heaton KW (1997)

Bron: https://www.fysio.net/pdf/Beighton%20criteria%20-%20HMS.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Met behulp van de Bulbena criteria kan hypermobiliteit worden vastgesteld. Met de Bulbena criteria kan bevestiging worden verkregen en in combinatie met de Beighton score kan zowel een bevestiging als een beginmeting worden verkregen bij het vermoeden van een goedaardige progressieve algehele hyperlaxiteit.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:  Mensen met hypermobiliteit.

Na(a)m(en) auteur(s): Bulbena et al. 1992

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/childrens-communication-checklist/ 

Papieren vragenlijst Nederlandse versie 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Het doel van het instrument is: 1. het screenen van kinderen van wie waarschijnlijk is dat zij spraak-/taalmoeilijkheden hebben; 2. het identificeren van pragmatische stoornissen bij kinderen met communicatieproblemen; 3. assisteren in het identificeren van kinderen die voor een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht moeten worden.

De CCC-2 bestaat uit 70 beweringen waarvan beoordeeld wordt hoe vaak het omschreven gedrag geobserveerd wordt door ouders, verzorgers of andere volwassenen die regelmatig contact hebben met het kind (de informant). 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van evaluatief / effectiviteit en diagnostisch

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Populatie: Nederlandstalige kinderen van 4 tot 15 jaar die in zinnen spreken

Aandoening: Overig 

Na(a)m(en) auteur(s):

Oorspronkelijke versie: Bishop D (1998)
Nederlandse versie: Geurts HM (2005)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/clinical-copd-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een gezondheidsvragenlijst bestaande uit 10 items. Het doel van de vragenlijst is het meten van de gezondheidstoestand van patiënten met luchtwegklachten als gevolg van COPD, longemfyseem of chronische bronchitis. Hoe hoger een patiënt scoort op de CCQ des te slechter is de gezondheidstoestand van de patiënt. Naast de 24-uurs versie is er ook een week versie. In Intramed is de weekversie beschikbaar.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief / effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met COPD of patiënten met risico op COPD

Na(a)m(en) auteur(s): 
van der Molen T, Willemse BW,
Schokker S, Ten Hacken NH, Postma DS, Juniper EF (2003).

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/center-for-epidemiologic-studies-depression/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De CES-D is ontwikkeld met het doel om depressieve gevoelens/symptomen bij bevolkingsgroepen te kunnen vaststellen. Het is een zelfbeoordelingslijst en meet de omvang van depressieve symptomen, waarbij niet alleen milde symptomen maar ook ernstige symptomen gemeten kunnen worden. Hiervoor wordt het voorkomen van depressieve symptomen gemeten in de week voorafgaande aan de afname van de vragenlijst. Zij meet geen chronische depressie maar registreert de depressieve gevoelens die als gevolg van een bepaalde gebeurtenis kunnen ontstaan (reactieve depressie). De vragenlijst bevat de volgende componenten: depressieve stemming, schuldgevoelens en gevoelens van inferioriteit, gevoelens van hulpeloosheid en wanhoop, verlies van eetlust, slaapstoornissen en psycho-motorische retardatie.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Inventariserend
 • Etiologisch
 • Evaluatief/effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): de algemene populatie, psychiatrische adolescenten, volwassenen en ouderen

Na(a)m(en) auteur(s): 
Radloff LS (1977); Nederlandse versie: Hanewald GJFP (1987)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/central-sensitization-inventory/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Central Sensitization Inventory (CSI) meet de somatische en emotionele symptomen die vaak voorkomen bij een centraal sensitisatie syndroom (CSS). Deel A meet 25 symptomen met 5 antwoordmogelijkheden (0 tot 4). De totaalscore loopt van 0 tot 100. Deel B vraagt of patiënten al eerder zijn gediagnosticeerd met tien specifieke CSS diagnoses.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch
Prognostisch

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met pijn die niet gerelateerd is aan weefselschade

Na(a)m(en) auteur(s): 
van Wilgen P, Meeus M, Descheemaeker F, Cagnie B. (2013)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/checklist-individuele-spankracht-checklist-individual-strength/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De checklist meet subjectieve vermoeidheid en gedragsaspecten die hieraan gerelateerd zijn. De CIS bestaat uit 20 uitspraken die nagaan hoe het subject zich de laatste twee weken gevoeld heeft, waarbij aangegeven dient te worden in welke mate de uitspraak voor hem/haar van toepassing is. De CIS meet een beeld van vermoeidheid waarin fluctuaties in de tijd worden meegenomen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:
• Diagnostisch
• Prognostisch
• Evaluatief / effectiviteit
• Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Niet specifiek. De CIS kan gebruikt worden bij diverse patiëntenpopulaties
waarbij vermoeidheid tot het klachtenpatroon behoort (met name bij patiënten met het
chronisch vermoeidheidssyndroom), maar is ook bruikbaar bij gezonde personen.

Na(a)m(en) auteur(s): 
Vercoulen JHMM, Swanink CMA, Fennis JFM, Galama JMD, van der Meer JWM, Bleijenberg G (1994)

Bron: Auteur (Van Engelenberg)

en https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/childhood-bladder-and-bowel-dysfunction-questionnaire-5-12-jaar/

 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Childhood Bladder and Bowel Dysfuntion Questionnaire 10-17 jaar (CBBDQ 10-17j) is een gebruiksvriendelijke oudervragenlijst bestaande uit 18-items, die de symptomen van mictie- en defecatieproblemen van hun kind in kaart brengt. De CBBDQ 5-12j is in Nederland ontwikkeld door bekkenfysiotherapeuten met medewerking van kinderartsen, kinderfysiotherapeuten en ouders van 1333 kinderen met en zonder mictie- en/of defecatieklachten 5-12 jaar, gemiddelde leeftijd 7,8 jaar (SD 2.1)]. De CBBDQ 5-12j is geschikt om zelfstandig te worden ingevuld door ouders. De CBBDQ biedt gezondheidsprofessionals en wetenschappelijke onderzoekers een manier om de symptomen van mictie- en defecatieklachten bij kinderen te evalueren.

De CBBDQ 10-17 is gelijk aan de CBBDQ 5-12, alleen de vraagstelling is aangepast op adolescenten. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Adolescenten met met mictie- en/of defecatieproblemen

Na(a)m(en) auteur(s): 
Van Engelenburg-van Lonkhuyzen ML (2017)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/childhood-bladder-and-bowel-dysfunction-questionnaire-5-12-jaar/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Childhood Bladder and Bowel Dysfuntion Questionnaire 5-12 jaar (CBBDQ 5-12j) is een gebruiksvriendelijke oudervragenlijst bestaande uit 18-items, die de symptomen van mictie- en defecatieproblemen van hun kind in kaart brengt. De CBBDQ 5-12j is in Nederland ontwikkeld door bekkenfysiotherapeuten met medewerking van kinderartsen, kinderfysiotherapeuten en ouders van 1333 kinderen met en zonder mictie- en/of defecatieklachten [5-12 jaar, gemiddelde leeftijd 7,8 jaar (SD 2.1)]. De CBBDQ 5-12j is geschikt om zelfstandig te worden ingevuld door ouders. De CBBDQ biedt gezondheidsprofessionals en wetenschappelijke onderzoekers een manier om de symptomen van mictie- en defecatieklachten bij kinderen te evalueren.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): ouders van kinderen met mictie- en/of defecatieproblemen

Na(a)m(en) auteur(s): 
van Engelenburg-van Lonkhuyzen ML (2017)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/chronic-respiratory-disease-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):

De Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRDQ) is een ziekte-specifiek meetinstrument om de kwaliteit van leven te meten bij patiënten met chronische longziekten. De vragenlijst was ontwikkeld om de impact van COPD op het leven van een persoon te inventariseren.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):

Evaluatief / effectief
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Populatie: patiënten met chronische longziekten (COPD)

Aandoening: Circulatie- en ademhalingsstelsel; Longaandoeningen

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Guyatt GH, et al. (1987)

Nederlandse versie: Wijkstra PJ, et al. (1994)

Bron: https://www.reukensmaakcentrum.nl/professionals/citas-nl-vragenlijst/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De vragenlijst kan toegepast worden in de dagelijkse zorgpraktijk om de vorm en ernst van smaakverandering in kaart te brengen bij patiënten die chemotherapie ondergaan. Tijdens en na het afnemen van het meetinstrument kan gesproken worden over smaakveranderingen en de gevolgen hiervan op voedingsinname.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Vorm en ernst van smaakverandering in kaart te brengen bij patiënten die chemotherapie ondergaan.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: Patiënten die chemotherapie ondergaan.

Na(a)m(en) auteur(s):  Vertaald door H. van Noort, E. Cruijsen, R. de Pie, N. Janssen, en E.M. Postma (2020) met toestemming van Taro Kano, RN PHD.

Bron:
https://www.kcrutrecht.nl/producten/coco-p/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument)

De CoCo-P (Cognitive Complaints – Participation) is een meetinstrument om cognitieve klachten in het dagelijks leven in kaart te brengen. Cognitieve klachten komen voor bij mensen zonder hersenschade en bij mensen met hersenletsel. Voor beide groepen geldt dat het zeer belangrijk om de cognitieve klachten serieus te nemen en deze goed uit te vragen.

Met gebruik van de CoCo-P kunnen behandelaren op een gestandaardiseerde wijze cognitieve klachten uitvragen die een patiënt ervaart in het dagelijks leven. Met de CoCo-P worden klachten gemeten gerelateerd aan het geheugen, de aandacht en de executieve functies tijdens verschillende dagelijkse situaties (werk/opleiding, autorijden, koken etc.). Een behandelaar kan met behulp van de CoCo-P inzicht krijgen in de cognitieve klachten die hinderlijk zijn voor het dagelijkse functioneren en de maatschappelijke deelname. Het is belangrijk te benadrukken dat het instrument niet kan achterhalen of er sprake is van hersenschade.

Daarnaast is er een versie beschikbaar voor een naaste (partner, vriend(in), familielid), die de CoCo-P kan invullen over de patiënt.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
In kaart brengen van problemen

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:
Patiënten met cognitieve problemen

Na(a)m(en) auteur(s):
Lauriane A. Spreij, David Sluiter, Isabel K. Gosselt, Johanna M.A. Visser-Meily & Tanja C.W. Nijboer (2019)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/constant-murley-score/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Constant-Murley Score is een gecombineerd scoringssysteem ter evaluatie van de functionele toestand van de schouder bij patiënten met schouderklachten. Het bestaat uit 2 delen: een vragenlijst die door de patient zelf wordt ingevuld en een vragenlijst die de onderzoeker invult aan de hand van lichamelijke testen. Een hoge score op de Constant Murley Score komt overeen met een goed functionerende schouder.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met schouderklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Constant CR, Murley AHG (1987); Nederlandse versie beschikbare versie afkomstig van www.fysiovragenlijst.nl 

Bron: https://ggzdataportaal.nl/rom-bibliotheek/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Deze Consumer Quality Index (CQi) GGZ & VZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) vanuit het perspectief van de cliënt.
De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om binnen een zorgaanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

De vragenlijst bestaat uit 4 schalen, 6 losse ervaringsvragen en 5 achtergrondvariabelen. De schaal bejegening, samenbeslissen, informatie behandeling en uitvoering behandeling. De vragen worden op een visuele 5-puntsschaal beantwoord. De terugvraagperiode is de periode van de behandeling en de patiënt zelf vult de vragenlijst in. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Patiëntervaring.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Patiënten in de ambulante en verslavingszorg (GGZ).

Na(a)m(en) auteur(s): Versie 5.1 AKWA

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/coordinatievragenlijst-voor-ouders-developmental-coordination-disorder-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Coördinatie Vragenlijst voor Ouders (CVO) is een screeningslijst om (schrijf)motorische problemen te inventariseren in het dagelijks leven bij kinderen van 5-15 jaar en dient ingevuld te worden door de ouders. De CVO bestaat uit vijftien items die ieder op een 4-punts Likertschaal lopend van (deze omschrijving klopt helemaal niet voor mijn kind) tot 5 (deze omschrijving klopt helemaal voor mijn kind) beantwoord kunnen worden.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Motorische problemen inventariseren in het dagelijks leven.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Kinderen in de leeftijd van 5-15 jaar. Oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen van 8 jaar tot 14,5 jaar.

Na(a)m(en) auteur(s): Wilson BN, et al. (2000), revisie in 2007

Bron: http://www.bewegings-onderwijs.nl/blog/2019/02/05/coopertest-info/

https://sporttesten.nl/uithoudingsvermogen/cooper-test

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Met de Coopertest is globaal het niveau van het uithoudingsvermogen te bepalen. Er moet in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand afgelegd worden. Hoe groter de afstand, hoe beter het uithoudingsvermogen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): meten conditieniveau/ontwikkeling

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Populatie: iedereen vanaf 13 jaar

Na(a)m(en) auteur(s): Cooper K (1968)

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5847203/#Sec26

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5847203/#:~:text=The%20CAIT%20is%20a%209,different%20physical%20activities%20per%20ankle. (met link naar Nederlandse vertaling)

Document interpretatie gevonden op: https://www.psychfysio.nl/een-vragenlijst-voor-functionele-enkelinstabiliteit/  

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): The CAIT is a 9-item scale measuring the severity of functional ankle instability. The total score ranges from 0 to 30. Items focus on the degree of difficulty in performing different physical activities per ankle. The CAIT has the ability to discriminate between stable and unstable ankles and measures the severity of experienced functional instability, with a cut-off value of 27.5 points according to Hiller et al.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Beoordeling van enkel instabiliteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: Patiënten met functionele enkel instabiliteit

Na(a)m(en) auteur(s)
Originele versie:
Hiller, C.E., Refshauge, K.M., Bundy, A.C., Herbert, R.D., Kilbreath, S.L. (2006). The Cumberland Ankle Instability Tool: A report of validity and reliability testing. Archives of physical medicine and rehabilitation, 87, 1235-1241.

Nederlandse validatie vertaling:
“The Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT) in the Dutch population with and without complaints of ankle instability”, G. Vuurberg, Lana Kluit, C. Niek van Dijk, PMCID: PMC5847203

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/cumulative-illness-rating-scale-voor-het-vastleggen-v-comorbiditeit/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) is een instrument voor het inventariseren van de aanwezigheid van comorbiditeit. Het instrument bestaat uit 13 categorieën van aandoeningen. In een interview met de patiënt wordt nagegaan welke aandoeningen de patiënt heeft en de ernst ervan. Wanneer een aandoening aanwezig is, wordt de ernst ervan aangegeven met een score van 1 tot 4 (respectievelijk een milde aandoening zonder invloed op normale activiteiten tot een zeer ernstige aandoening met noodzaak tot onmiddellijk handelen). De totaalscore ligt tussen de 0-52, waarbij een hogere score staat voor meer aandoeningen en/of ernstigere aandoeningen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met comorbiditeit

Na(a)m(en) auteur(s):
Linn BS (1968)

Bron:  http://www2.psy.unsw.edu.au/dass/Dutch/DASS-manuscript%20de%20Beurs.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Depressie Angst Stress Schaal (DASS; Lovibond & Lovibond, 1995; NL vertaling De Beurs et al., 2001) is een vragenlijst voor het weergeven van negatieve emoties met als doel drie symptoomgroepen te onderscheiden namelijk: Angst , Depressie en Stress. Op basis van de oorspronkelijk schaal van 42 items, de DASS-42, is een verkorte versie samengesteld, de DASS-21-R

De lijst bestaat respectievelijk uit 42 en 21 vragen waarbij steeds een keuze gemaakt wordt uit vier antwoord mogelijkheden van “Helemaal niet of nooit van toepassing” (=0) tot “Zeer zeker of meestal van toepassing”(=3). De scores voor het totaal en voor de subschalen worden berekend door de somscores te bepalen van de samenstellende items. Door vergelijking met de normgroep wordt de score omgezet in een zevenpuntschaal zeer hoog – gemiddeld – zeer hoog).
Naast de totaalscore worden drie subschalen onderscheiden:

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Volwassenen met negatieve emoties

Na(a)m(en) auteur(s): Lovibond & Lovibond, 1995; NL vertaling De Beurs et al., 2001

Bron: https://www.researchgate.net/publication/282820816_Instruments_for_measuring_dissociative_disorders

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Met behulp van de DES kan de frequentie van algemene dissociatieve ervaringen worden vastgesteld bij zowel gezonde personen als bij (poli)klinische psychiatrische patiënten. De DES is een screeningsinstrument en geen diagnostisch instrument. Een hogere score op de DES betekent een grotere kans op het bestaan van een dissociatieve stoornis. Boon & Draijer (1995) adviseren een afkappunt van 25.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Screening

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Kan generiek gebruikt worden.

Na(a)m(en) auteur(s):

Bernstein & Putnam (1986) ontwikkelde en door Boon & Draijer (1995) vertaald.

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/disability-of-the-arm-shoulder-and-hand-questionnaire/

https://www.dash.iwh.on.ca/sites/dash/files/downloads/dash_scoring_2010.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) is een vragenlijst met 30 items, verdeeld over de categorieën symptomen en beperking in activiteiten. Centraal staat hierbij de mate van klachten of beperkingen in de gehele bovenste extremiteit gedurende de afgelopen week. De patiënt beantwoordt de vragen zelf aan de hand van een 5-punts-schaal. De componenten sport, muziek en werk worden in twee optionele modules aangeboden. Hoe hoger een patiënt scoort op de DASH des te groter zijn de klachten/beperkingen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief / Effectiviteit
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met schouder-. arm- en/of handproblematiek

Na(a)m(en) auteur(s): 
Hudak PL, et al. (1996); Nederlandse versie: Palmen CM, van der Meijden E (2004)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/disability-rating-index/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Disability Rating Index is een korte evaluatieve vragenlijst, bestaande uit 12 items, ontwikkeld voor het meten van fysieke beperkingen bij patiënten met pijnklachten in het bewegingsapparaat. De vragenlijst bestaat uit 12 items en heeft betrekking op drie gebieden van het algemeen dagelijks functioneren: normale activiteiten dagelijks leven (vragen 1-4), zwaardere activiteiten dagelijks leven (vragen 5-8) en werkgerelateerde activiteiten of zeer zware activiteiten (vragen 9-12). Per vraag wordt gescoord op een visuele analoge schaal (VAS).

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief / Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met pijnkachten in het bewegingsapparaat, chronische lage
rugpijn in het bijzonder, maar ook nek-, schouder-, knie- en heup-
klachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Salen BA, Spangfort EV (1994); Nederlandse versie: Pijn Kennis Centrum, Academisch Ziekenhuis Maastricht (1999)

Bron: http://www.b-ent.be/Content/files/sayilar/81/2006-2-2-075-Vereeck.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Het doel van deze vragenlijst is te bepalen in hoeverre u moeilijkheden ondervindt door uw probleem van duizeligheid en instabiliteit.
Wilt u de vragen beantwoorden met ja, nee of soms door in het overeenkomstig vakje een kruis te schrijven. Bij het beantwoorden
van de vragen moet u steeds voor ogen houden dat ze betrekking hebben op uw probleem van duizeligheid en instabiliteit.
Indien u een situatie die we beschrijven niet hebt ervaren, probeer dan te denken aan een vergelijkbare situatie waarin u zich h ebt
bevonden en antwoord voor die situatie.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met aandoeningen van het vestibulaire systeem

Na(a)m(en) auteur(s):
L. Vereeck, S. Truijen, F. Wuyts, and P. H. Van de Heyning

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/dutch-arthritis-impact-measurement-scales-2/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Dutch Arthritis Impact Measurement Scale2 (Dutch-AIMS2) meet de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het meet verschillende aspecten van de gezondheidstoestand van mensen met reumatische/artrotische aandoeningen, waarbij het gaat om (verandering in) fysiek functioneren, psychisch functioneren en sociale aspecten/impact van de aandoening. De items hebben betrekking op de laatste maand. De oorspronkelijke versie van het instrument is in 1980 ontwikkeld (AIMS). Daaropvolgend zijn de Dutch-AIMS (1989), AIMS2 (1991), Dutch-AIMS2 (1994) en de verkorte versie Dutch-AIMS2-SF (2003) ontwikkeld.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief / Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): De lijst is ontwikkeld voor patiënten met reumatoïde artritis en artrose.
Daarnaast is de lijst (met kleine aanpassingen) ook geschikt gebleken voor patiënten met
haemofilie.4,5 In het buitenland is het instrument ook gevalideerd voor patiëntengroepen
met andere vormen van artritis.

Na(a)m(en) auteur(s):
Meenan RF, Mason JH (1980); Nederlandse versie: Riemsma RP (1994)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/western-ontario-and-mcmaster-universities-osteoarthritis-index/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De ‘Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index’ (WOMAC) is een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst bestaande uit 24 vragen. De vragenlijst meet de invloed van gon-/coxartrose op pijn, stijfheid en lichamelijk functioneren en heeft betrekking op de afgelopen 48 uur. De wijze van scoren is op een 5-puntslikertschaal of op een VAS-schaal afhankelijk van de versie.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met gon- en coxartrose

Na(a)m(en) auteur(s):
Oorspronkelijke versie : Bellamy N (1982)
Nederlandse versie : Roorda LD, et al. (2004)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/dynamic-gait-index/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Dynamic Gait Index (DGI) is ontwikkeld om de gang, balans en valrisisco te onderzoeken. De patiënt wordt op acht verschillende domeinen getest: 1) lopen op vlakke ondergrond, 2) veranderen van loopsnelheid, 3) lopen met het hoofd naar links en rechts gedraaid, 4) lopen met het hoofd naar voren een achteren gekanteld, 5) lopen en om de as draaien, 6) over een obstakel stappen, 7) obstakels ontwijken, 8) traplopen. Van dit instrument is een originele en Parkinson-specifieke versie beschikbaar.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met bewegingsstoornissen, balansstoornissen en valrisico

Na(a)m(en) auteur(s): 
Shumway Cook A (1995); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2017)

Bron:
http://zakboekdietetiek.nl/eiwitbehoefte-volwassenen/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):

Het vaststellen van de eiwitbehoefte bij de patiënt op basis van lichaamsgewicht en lengte

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Het vaststellen van de eiwitbehoefte bij de patiënt

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):
Voor alle volwassen patïenten maar vooral patiënten met overgewicht.

Na(a)m(en) auteur(s):
Zakboek Diëtetiek, hoofdstuk 3, p. 105 – 109.
Manouk Dam, Hinke Kruizenga, Brigit van Jaarsveld, Eva Anne Hartman, Peter Weijs.
Geven we dialysepatiënten te veel eiwit? Winnend abstract op de nefrologiedagen 2020.
Larissa Velzeboer, Madelein Huijboom, Peter Weijs, Marielle Engberink, Hinke Kruizenga.
Hoe berekenen we de eiwitbehoefte bij ondergewicht en overgewicht? Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 2017;72(1).
Peter Weijs, Hans Sauerwein, Jens Kondrup. Protein recommendations in the ICU: g protein/kg body weight – which body weight for underweight and obese patients? Clin Nutr  2012 Oct;31(5):774-5.

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/elbow-function-assessment/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Elbow Function Assessment (EFA) schaal kan gebruikt worden als een evaluatief instrument om de effectiviteit van een operatie aan het ellebooggewricht bij patiënten met reumatoïde artritis te beoordelen. Het instrument bestaat uit twee onderdelen: door de patiënt beoordeelde items (subjectief) en metingen door de professional (objectief). Het instrument bestaat uit drie domeinen: pijn, vermogen om activiteiten uit het dagelijks leven uit te voeren en een beoordeling van bewegingen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met reumatoïde artritis (RA) met elleboogklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
de Boer YA, et al. (1999)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/escola-paulista-de-medicina-range-of-motion/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De EPM-ROM is een meetinstrument ter inventarisatie van gezondheidsproblemen in het algemeen bij mensen met reumatoïde artritis. Per gewricht (elleboog, pols, duim, vingers, heup, knie, enkel) wordt de mobiliteit links en rechts gemeten van bewegingen die belangrijk zijn voor het dagelijks functioneren. Deze beweeglijkheid wordt uitgedrukt in een getal.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): volwassenen met reumatoïde artritis

Na(a)m(en) auteur(s): 
Ferraz MB, et al. (1990); Nederlandse versie: van den Ende CHM, et al. (1994), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (2008)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/evaluative-frailty-index-for-physical-activity/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De EFIP is een multidimensionaal screeningsinstrument voor kwetsbaarheid bij ouderen om te inventariseren waar bij deze cliëntengroep de hulpvraag ligt. Over de gebieden fysiek-, psychologisch en sociaal functioneren en op het domein gezondheid worden vragen gesteld waar men in de afgelopen 2 weken beperkingen heeft ervaren. Naast een screenende functie heeft het meetinstrument ook evaluatieve kenmerken en is het in staat een verandering over een verloop van tijd te laten zien op de verschillende domeinen. Hierdoor heeft het instrument een meerwaarde ten opzichte van andere meetinstrumenten welke zich richten op kwetsbaarheid.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:
• Inventariserend
• Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): ouderen waarvan vermoed wordt dat men kwetsbaar is

Na(a)m(en) auteur(s): 
de Vries NM, Staal JB, Olde Rikkert MGM, Nijhuis-van der Sanden MWG (2013)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/falls-efficacy-scale-international-7-16-items/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): In de ‘Falls Efficacy Scale International’ (FES-I) wordt de valangst van de patiënt bij het uitvoeren van ADL-activiteiten en sociale activiteiten gemeten. De patiënt wordt gevraagd om zijn bezorgdheid om te vallen tijdens een bepaalde activiteit aan te geven. De FES-I bestaat uit 16 items en de verkorte versie uit 7 items. Een hoge score komt overeen met een grote valangst.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): ouderen en patiënten met evenwichtsstoornissen

Na(a)m(en) auteur(s):
Tinetti ME, Richmann D, Powell L (1990); Nederlandse versie: Kempen GIJM, et al. (2007)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/fatigue-severity-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Fatigue Severity Scale is ontworpen om medici te ondersteunen bij het herkennen en diagnosticeren van vermoeidheid bij patiënten met multiple sclerose en andere condities, zoals Systemic Lupus Erythmatosis (SLE) en het Chronic Fatigue Immune Dysfunction Syndrome (CFIDS). De vragenlijst bevat negen vragen waarmee de ervaren ernst van de vermoeidheid-symptomen in de afgelopen week in verschillende dagelijkse situaties wordt nagegaan. De patiënt geeft aan in hoeverre de vermoeidheid het functioneren bepaalt.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Diagnostisch
 • Inventariserend
 • Evaluatief / effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met multiple sclerose en andere condities, zoals Systemic Lupus
Erythmatosis (SLE) en het Chronic Fatigue Immune Dysfunction
Syndrome (CFIDS)

Na(a)m(en) auteur(s):
Krupp LB, et al. (1989); Nederlandse versie: Rietberg MB, van Wegen EEH, Kwakkel G (2010)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/fear-avoidance-beliefs-questionnaire/

https://www.tac.vic.gov.au/files-to-move/media/upload/fear_avoidance.pdf

https://www.physio-pedia.com/Fear%E2%80%90Avoidance_Belief_Questionnaire

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) is een veel gebruikte vragenlijst gericht op pijngerelateerde angst bij patiënten met lage rugklachten. Met de FABQ kan vastgesteld worden in hoeverre de chronische lage rugpijn wordt beïnvloed door de componenten fysieke activiteiten en werk. In totaal bestaat de vragenlijst uit 16 items. Hoe hoger de scores op de FABQ des te meer pijn cq. beperkingen ondervindt de patiënt.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): mensen met zowel acute als chronische lage rugklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Waddell G, et al. (1993); Nederlandse versie: Vendrig A, Detuz P, Vink I (1998)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/fecal-incontinence-quality-of-life-scale/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Fecal Incontinence Quality of Life Scale (FIQL) wordt gehanteerd om in kaart te brengen welke problemen ongewenst ontlastingverlies met zich meebrengt. Het is een kwaliteit van leven instrument, specifiek voor patiënten met fecale incontinentie (FI), dat beoogt de impact van behandelen te beoordelen. De FIQL bestaat uit vier subschalen met in totaal 29 items: Leefstijl (10 items), Coping/Gedrag (9 items), Depressie/Zelfperceptie (7 items) en Schaamte (3 items). Er zijn 4 antwoordmogelijkheden, oplopend van score 1 tot 4, waarbij 1 wordt gekenmerkt door een lage levenskwaliteit en 4 wordt gekenmerkt door een hoge levenskwaliteit.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met fecale incontinentie

Na(a)m(en) auteur(s):
Rockwood TH, et al. (2000); Nederlandse versie: ‘t Hoen LA, et al. (2017)

Bron: https://www.embloom.nl/content/fsfi/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De FSFI is een multidimensionale zelfrapportage vragenlijst voor het beoordelen van het seksueel functioneren bij vrouwen. De lijst bestaat uit 19 vragen waarmee op een 5-puntsschaal de mate van seksuele opwinding of seksuele activiteit gedurende de afgelopen 4 weken wordt beoordeeld

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): volwassen vrouwen

Na(a)m(en) auteur(s):
Kuile M. ter, Brauer, M. & Laabn (2009)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/fibromyalgia-impact-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) is een instrument om de overall impact van fibromyalgie over een aantal dimensies te kwantificeren. Het betreft een assessment en evaluatie-instrument om de toestand van de patiënt, vooruitgang en uitkomst/ resultaat te meten. Het is ontworpen om die componenten van gezondheidstoestand te meten waarvan wordt gedacht dat ze het meest beïnvloed worden door fibromyalgie. Het instrument is ontwikkeld naar analogie van de Health Assessment Questionnaire (HAQ) en de Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS). Enkele items zijn uit deze twee vragenlijsten overgenomen. Tevens zijn er enkele vragen aan toegevoegd, die al eerder werden beschreven in descriptieve studies over fibromyalgie. De vragen hebben betrekking op de afgelopen week.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met fibromyalgie vanaf 18 jaar

Na(a)m(en) auteur(s): 
Burckhardt C, Clark S, Bennett R (1991); Nederlandse versie: Pijn Kennis Centrum, academisch ziekenhuis Maastricht (1999)

Bron: https://www.utwente.nl/nl/bms/pgt/bestanden/FFMQ_NL.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De FFMQ is een zelfrapportage vragenlijst die mindfulness meet. Dit is het vermogen om de aandacht
te kunnen richten op het huidige moment, op een niet-oordelende en accepterende wijze. De
vragenlijst bestaat uit 39 items die vijf facetten van mindfulness meten, namelijk: observeren,
beschrijven, bewust handelen, niet-oordelen en non-reactief zijn.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): kan generiek worden ingezet

Na(a)m(en) auteur(s):
Baer et al. Nederlandse versie: Muskens en Kamphuis

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/freezing-of-gait-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Freezing of Gait Questionnaire (FOGQ) is een vragenlijst bestaande uit 6 items die betrekking hebben op het ‘freezing’-fenomeen en op het lopen. Waarbij freezing wordt gedefinieerd als een plotse en voorbijgaande onmogelijkheid om doelmatige stappen te genereren, optredend bij het starten of tijdens het draaien (gangblokkade). De vragenlijst meet de frequentie en de duur van freezing-episodes (ICF-niveau I) en beoordeelt ook de impact van de gangproblemen in het dagelijks leven (ICF-niveau II). In de nieuwe versie van 2008 (NFOG-Q) wordt ook een video gebruikt naast de vragenlijst.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met de ziekte van parkinson en andere parkinson syndromen

Na(a)m(en) auteur(s): 
Giladi N, Shabtai H, Simon ES, Biran S, Tal J, Korczyn AD (1999); Nederlandse versie: Keus SHJ, et al. (2006)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/frenchay-arm-test/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Frenchay Arm Test (FAT) evalueert de handvaardigheid. Met de test wordt een indruk verkregen van de functionele mogelijkheden van de paretische arm/handfunctie. Voor de afname van de test worden een 8-tal benodigdheden gebruikt. De scoring vindt plaats op een binominale schaal (0-1). Een hoge score op de test komt overeen met een goede handvaardigheid.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): personen met functionele beperkingen van de bovenste extremiteit
veroorzaakt door een neurologisch ziektebeeld1

Na(a)m(en) auteur(s): 
Heller A (1987); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Beroerte (2006)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/functiescore-enkelgewricht/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Functiescore Enkelletsel is een door de hulpverlener in te vullen vragenlijst bestaande uit 5 items. De vragenlijst is ontwikkeld voor het in kaart brengen van de prognose van herstel na een enkeldistorsie op zowel stoornis- als op beperkingsniveau. Een hoge score (>40 punten) op de Functiescore Enkelletsel in de eerste dagen posttraumatisch komt overeen met een goede prognose (functieherstel binnen 2 weken). Een score beneden 40 duidt op een ernstig letsel, dat specifieke behandeling/begeleiding behoeft. Ter aanvulling op deze scorelijst kan een activiteitenschaal (bekend als Tegner Activity Level Score) gebruikt worden.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Prognostisch
Diagnostisch/ inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met een inversietrauma van de enkel

Na(a)m(en) auteur(s): 
de Bie R

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/functional-ambulation-classification/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Met de Functional Ambulation Categories (FAC) wordt de mate van zelfstandigheid van lopen van de patiënt geëvalueerd. De test scoort allereerst het lopen op een vlakke ondergrond in een rustige omgeving (niveau 0, 1, 2 of 3). Als zelfstandig lopen lukt zonder fysiek contact of verbale begeleiding wordt gekeken of de patiënt kan lopen op oneffen ondergrond, op hellingen en kan traplopen (niveau 4 of 5). De patiënt gebruikt de loophulpmiddelen en/of de orthesen die hij gewend is en het gebruik wordt genoteerd.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / effectiviteit en diagnostisch

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Geen specialisatie: alle patiënten met loopstoornissen

Na(a)m(en) auteur(s): 
Holden MK, et al. (1984); Nederlandse versie: Kwakkel G, et al. (2000)

Bron: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Functional-Disability-Inventory-FDI.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3114262/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De FDI is een gevestigde en veelgebruikte maatstaf voor fysiek functioneren en invaliditeit bij jongeren met chronische pijn. Het is een zelfrapportage lijst waarbij de patiënt pijngerelateerde functionele beperkingen op schools vlak, in de thuisomgeving, in vrije tijd en in sociale interacties aangeeft. De lijst bestaat uit 15 items die elk worden gescoord op een 5-puntschaal, waarbij hogere scores duiden op een hogere waargenomen functionele beperking.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Meten van pijngerelateerde functionele beperkingen op schools vlak, in de thuisomgeving, in vrije tijd en in sociale interacties

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Populatie: 8-17 jaar (schoolgaande kinderen en adolescenten)

Na(a)m(en) auteur(s): Walker & Greene (1991)

Bron:
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/functional-gait-assessment-parkinson-specifiek/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):

De Dynamic Gait Index (DGI) bestaat uit 8 items en meet het valrisico en de loopfunctie. De test evalueert en documenteert de mogelijkheid van een patiënt verschillende loopvormen te kunnen toepassen. De Functional Gait Assessment (FGA) is gebaseerd op de DGI en bij de ontwikkeling zijn 7 van de 8 originele DGI-items overgenomen en 3 nieuwe toegevoegd die relevant zijn voor mensen met balansproblemen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose)

Het meten van het functioneren van de onderste extremiteit.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):
Ouderen, waaronder patiënten met Parkinson.

Na(a)m(en) auteur(s):
FGA: Wrisley DM (2003)
Nederlandse versie → beschikbare versie van DGI & FGA afkomstig uit KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2017)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/functional-reach-test/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Functional Reach Test is een performance test die een indruk geeft van de mate van stabiliteit en valrisico bij ouderen. Met deze test kan worden geïnventariseerd of er bij de patiënt sprake is van een verhoogd valrisico. De test bestaat uit het actief belast voorwaarts buigen vanuit stand met een gefixeerde positie.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Prognose stabiliteit en valrisico bij ouderen.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Oudere patiënten met mogelijk verhoogd valrisico status na CVA, Parkinson, multipele sclerose, vestibulaire hypofunctie.

Na(a)m(en) auteur(s): Duncan PW, et al. (1990).

Bron: http://functionalstrengthmeasurement-fsm.com/

https://www.researchgate.net/publication/284279858_Reliability_and_Structural_and_Construct_Validity_of_the_Functional_Strength_Measurement_in_Children_Aged_4_to_10_Years

https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/77397335/Rameckers_2019_Functional_strength_measurement_in_cerebral.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De FSM is ontwikkeld om de verschillende componenten van kracht te meten tijdens het gebruik van de functionele activiteiten van kinderen. Het meet twee types spierfunctie: (1) de explosieve kracht die wordt gegenereerd gedurende één beweging en (2) het uithoudingsvermogen van de spier (hoeveelheid repetities in 30 seconden). 4 items focussen zich op de bovenste ledematen (bovenhands gooien, onderhands gooien, borst pass, doos optillen) en 4 items focussen zich op de onderste ledematen (laterale opstap, zitten naar staan, trap klimmen, staande versprong).

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Potentiele ontwikkelingsachterstand in kracht van het kind bij functionele activiteiten

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):  Normaal ontwikkelde kinderen of kinderen met milde motorische problemen zoals DCD, tussen 4 en 10 jaar.

Na(a)m(en) auteur(s):  Aertssen et al. (2016)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/boston-carpal-tunnel-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De vragenlijst geeft inzicht in de klachten en de ernst van de klachten bij het uitvoeren van specifieke handelingen. Gemeten worden normale 24 uurs-perioden over de afgelopen 2 weken. De vragenlijst kan door de cliënt zelf ingevuld worden, maar kan ook via interview of telefonisch worden afgenomen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Inventariserend
 • Evaluatief / effectiviteit
 • Diagnostisch

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met carpaal tunnel syndroom

Na(a)m(en) auteur(s): 
Levine DW, et al. (1993); Nederlandse versie: Smits FVM, et al. (2004)

Bron: https://zakboekdietetiek.nl/gallagher/

Fysieke versie zakboek diëtetiek

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Wanneer de eiwitbehoefte van de patiënt moet worden berekend, wordt dit voornamelijk gedaan op basis van de vetvrije massa (VVM). De Gallagher formule wordt gebruikt om de (VVM) te meten. Voor deze formule is de lengte en het gewicht van de patiënt van belang, samen met leeftijd en geslacht. Wanneer alle gegevens zijn ingevuld, komt de VVM in kg eruit.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):

 1. Bepalen eiwitbehoefte
 2. Diagnose onder- of overgewicht

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Jongeren, volwassenen & ouderen

Na(a)m(en) auteur(s): Formule van Gallagher

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/geriatric-depression-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Geriatric Depression Scale (GDS) is een screeningsschaal voor depressie bij ouderen. Deze vragenlijst wordt door ouderen zelf ingevuld. Er zijn verschillende versies beschikbaar: de GDS-30, de GDS-15, de GDS-8 en verschillende versies van de GDS-4.1 Bij de GDS-30 en de GDS-15 is een scoringssleutel gegeven. Antwoorden die overeenkomen met de sleutel worden met één punt gescoord.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Screening

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: Ouderen

Na(a)m(en) auteur(s): Brink TL, et al. (1982), Yesavage JA, et al. (1983); Nederlandse versie: Bleeker JA (1985)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/geriatric-depression-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Geriatric Depression Scale (GDS) is een screeningsschaal voor depressie bij ouderen. Deze vragenlijst wordt door ouderen zelf ingevuld. Er zijn verschillende versies beschikbaar: de GDS-30, de GDS-15, de GDS-8 en verschillende versies van de GDS-4.1 Bij de GDS-30 en de GDS-15 is een scoringssleutel gegeven. Antwoorden die overeenkomen met de sleutel worden met één punt gescoord.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Screening

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: Ouderen

Na(a)m(en) auteur(s): Brink TL, et al. (1982), Yesavage JA, et al. (1983); Nederlandse versie: Bleeker JA (1985)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/general-self-efficacy-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De General Self-Efficacy Scale betreft een unidimensionale vragenlijst die meet hoe iemand in het algemeen omgaat met stressoren/moeilijke situaties in het leven. Het betreffen tien stellingen (optimistische ‘self-beliefs’) die vragen naar hoe men in het algemeen denkt en doet. In tegenstelling tot andere schalen die optimisme meten, gaat de General Self-efficacy Scale expliciet over iemands zelfvertrouwen dat zijn of haar acties verantwoordelijk zijn voor succesvolle uitkomsten oftewel dat men controle heeft over uitdagende eisen die de omgeving stelt. De vragenlijst wordt vaak toegepast bij patiënten die onder chronische klachten leiden of een stresserend ‘life-event’ meegemaakt hebben.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): de vragenlijst kan generiek ingezet worden

Na(a)m(en) auteur(s): 
Schwarzer R, Jerusalem M (1995); Nederlandse versie: Teeuw B, Schwarzer R, Jerusalem M (1994)

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6691128/

https://www.embloom.nl/content/gad-7/

https://patient.info/doctor/generalised-anxiety-disorder-assessment-gad-7

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De GAD-7 is een zelfrapportagevragenlijst om te screenen op klachten passend bij een gegeneraliseerde angststoornis en deze in ernst te meten. De GAD-7 bestaat uit 7 items. De totaalscore wordt berekend door de individuele scores op de items bij elkaar op te tellen. De cliënt wordt gevraagd na te gaan hoeveel last hij/zij heeft gehad van de uitgevraagde klachten gedurende de afgelopen 2 weken. De items worden gescoord op een 4-puntsschaal van “Helemaal niet” (0) tot “Bijna elke dag” (3).

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Screenen op klachten passend bij een gegeneraliseerde angststoornis

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Populatie: Volwassenen en adolescenten

Na(a)m(en) auteur(s): Spitzer et al. (2006)

 

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/grbas-stembeoordelingsinstrument/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De GRBAS is een beoordelingsinstrument om de stemkwaliteit snel in kaart te brengen als onderdeel van het stemonderzoek door de logopedist of KNO arts. De stem wordt beoordeeld op de volgende stemkwaliteitsparameters: – ernst van de afwijking (G, grade) – ruwheid (R, roughness) – heesheid (B, breathiness) – stemzwakte (A, asthenic) – de gespannenheid van de stemgeving (S, strain). Iedere parameter wordt op een vierpuntsschaal beoordeeld van 0 tot 3.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van diagnostisch, evaluatief/effectiviteit en inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Populatie: Kinderen en volwassenen met een (afwijkend) hees stemgeluid

Aandoening: Overige (Overig, ongespecificeerd), stem en spraakfunctie

Na(a)m(en) auteur(s):

Isshiki, Takeuchi (1970), Hirano M. (1981)

Bron: https://nvfb.kngf.nl/article/kennisbank-bekkenfysiotherapie/klinimetrie/seksuologie/golombok-rust-inventory-of-sexual-satisfaction-griss

https://seksueledisfuncties.nl/lijsten/Grissmannen.pdf

https://www.psychometrics.cam.ac.uk/system/files/documents/griss-archives-1986.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS) is een vragenlijst om de aanwezigheid en de ernst van seksuele problemen te inventariseren. Het __ is een 28 item vragenlijst om de meest voorkomende seksuele klachten binnen relaties vast te stellen. Deze vragenlijst is beschikbaar in twee versies; een voor mannen, een voor vrouwen. De totaalscore van de items geeft een impressie van iemands (on)tevredenheid op seksueel gebied binnen een relatie. Afname duurt ongeveer 20 minuten, de vragen worden gescoord op een vijfpuntsschaal.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Seksuele ontevredenheid binnen relaties

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Populatie: mannen met een vrouwelijke partner

Na(a)m(en) auteur(s): S. Golombok & J. Rust (1986)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/groningen-activiteiten-restrictie-schaal/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS) is een instrument waarmee problemen met zelfredzaamheid op verzorgend en huishoudelijk gebied kunnen worden vastgesteld. Het betreft een unidimensionele, cumulatieve en sterk hiërarchische schaal. De twee dimensies van de GARS (Activiteiten van Dagelijks Leven [ADL] en beperkingen in Instrumentele of Huishoudelijke Activiteiten van Dagelijks Leven [HDL]) kunnen ook afzonderlijk worden ingezet. Met het instrument kan de ernst van een beperking in kaart worden gebracht, evenals veranderingen in beperking door de tijd, het kan differentiëren tussen niveaus van beperkingen, en het kan een rol spelen bij het bepalen van de behoefte aan professionele zorg. Het gaat bij de beantwoording van de vragen om wat de respondent kan en niet wat hij of zij feitelijk doet, waarbij het moment van invullen van de lijst het uitgangspunt is. Afhankelijk van het aantal antwoordcategorieën (2, 3 of 4) worden verschillende varianten van de GARS gehanteerd, respectievelijk GARS-2, GARS-3 of GARS-4. De somscores variëren van 18 tot 72 (totale schaal) en hogere scores wijzen op meer beperkingen in dagelijkse activiteiten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met een chronische ziekte

Na(a)m(en) auteur(s): 
Kempen GIJM, Doeglas DM, Suurmeijer ThPBM (1990)

Bron: https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2296-14-64

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De kwetsbaarheid van (oudere) patiënten bepaalt in belangrijke mate het risico op ziekenhuiscomplicaties. U kunt de kwetsbaarheid van de patiënt vaststellen met de GFI: de Groningen Frailty Indicator. Deze vragenlijst bevat 15 vragen die betrekking hebben op de volgende domeinen van kwetsbaarheid

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): oudere patiënten

Na(a)m(en) auteur(s): 
Joris Slaets, Academisch Ziekenhuis Groningen

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De GMO is ontwikkeld om kinderen die motorisch onhandig zijn en kinderen die een verhoogd risico hebben op Developmental Coordination Disorder (DCD) te identificeren aan de hand van een vragenlijst. Het meetinstrument is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5-11 jaar^147^. De vragenlijst bevat 18 items (grove en fijne motoriek) die door leerkrachten zowel binnen als buiten het klaslokaal geobserveerd kunnen worden. De 18 items zijn onder te verdelen in twee onderwerpen; algemeen motorische functioneren en handschrift. Alle items worden gescoord op een schaal van 1 (niet van toepassing) tot 4 (wel van toepassing). De eindscore wordt bepaald door de scores van alle items bij elkaar op te tellen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): kinderen in de leeftijd van 5-11 jaar

Na(a)m(en) auteur(s):
M.M. Schoemaker

Bron: https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/001/333/original/GMFM-88-66_Scoresheet_Dutch.pdf

https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-content/uploads/instrumenten/GMFM-form.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De GMFM is ontwikkeld om veranderingen in de functionele grove motoriek in de tijd te meten bij kinderen met een cerebrale parese. De GMFM-88 heeft 5 dimensies. A= liggen en rollen, B= zitten, C= knielen en kruipen, D= staan, E= lopen, rennen en springen. De items worden gescoord van 0-3.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Observatie

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: Kinderen

Na(a)m(en) auteur(s): Russell DJ, et al. (1998); Nederlandse versie: Ketelaar M, et al. (1999)

Bron:

https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/handknijpkrachtmeter-hand-held-dynamometer/

https://zakboekdietetiek.nl/wp-content/uploads/2016/04/Standard-Operating-Procedure-Handknijpkdracht-NAP.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Hand Dynamometer kan worden gebruikt om de maximale knijpkracht van de hand te meten. De maximale knijpkracht van de hand geeft een goede inschatting van de perifere spierfunctie en is gerelateerd aan de totale hoeveelheid spiermassa in het lichaam.

Middels een maximale handknijpkrachtmeting kan worden bepaald of de waarden van een persoon binnen de “normaalwaarde” vallen. De handknijpkracht is afhankelijke van leeftijd en geslacht. Het kan ook beïnvloed worden door andere factoren, zoals bijvoorbeeld ziekte.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):Volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar

Na(a)m(en) auteur(s): Diverse ontwikkelaars, normwaarden volgens Dodds et al, 2014

Bron: https://zakboekdietetiek.nl/energiebehoefte-volwassenen/

https://nutritionalassessment.mumc.nl/nutritional-assessment/energiegebruik/energiegebruik-berekenen

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Harris & Benedict formule wordt gebruikt om het dagelijkse energieverbruik voor volwassenen te meten. De formule is in 1984 herzien door Roza & Shizgal

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Vaststellen dagelijks energieverbruik

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Volwassenen

Na(a)m(en) auteur(s):

Oorspronkelijke versie: Harris & Benedict (1919)
Herziene versie: Roza & Shizgal (1984)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/harris-hip-score/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De ’Harris Hip Score’ (HHS) is een gecombineerde lijst bestaande uit een vragenlijst en een observatielijst. De lijst kan worden toegepast door artsen en fysiotherapeuten bij het in kaart brengen van de gezondheidstoestand en de tevredenheid van de patiënt met een coxartrose of –artritis voor en na een totale heupprothese. De HHS bestaat uit 100 items en de vragen gaan over de afgelopen week. Een hoge score op de HHS komt overeen met een goede gezondheidstoestand, waarbij de patiënt nauwelijks of geen pijn en stijfheid ervaart en het heupgewricht optimaal functioneert.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch, Prognostisch, Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): oudere patiënten met coxartrose en -artritis, voor en na het operationeel
inzetten van een totale heup endoprothese (on- of gecementeerd)

Na(a)m(en) auteur(s):
Harris WH (1969); Nederlandse versie: VU medisch centrum Amsterdam

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/headache-impact-test/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Headache Impact Test (HIT-6) is een vragenlijst voor het meten van de invloed van hoofdpijn. De zes vragen worden door de patiënt zelf ingevuld. Ze zijn gericht op dagelijkse activiteiten zoals werk, opleiding, thuissituatie en vrije tijd. De HIT-6 geeft een algemeen overzicht van de impact van hoofdpijn, inbegrepen pijnintensiteit, beperking en andere items. Een hogere score komt overeen met veel klachten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch, Evaluatief / effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): volwassen patiënten met hoofdpijnklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Ware JE (1998); Nederlandse versie: QualityMetric Inc. en GlaxoSmithKline Groep of Companies (2001)

Bron: LDF documentatie, meetinstrumenten in de zorg en https://www.nvr.nl/wp-content/uploads/2018/07/HAQ-Instructions.pdf 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De HAQ-DI is een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst, die beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten van het algemeen dagelijks leven (ADL) meet.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Het meten van de mate van beperking (disablity index) via verschillende domeinen. 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Hoewel de vragenlijst niet ziekte-specifiek is, is deze opgesteld en gevalideerd voor patiënten met reumatische aandoeningen.

Na(a)m(en) auteur(s): 
Nederlandse consensus HAQ-DI: Kennisinstituten van Utrecht, Leiden en Nijmegen

Oorspronkelijke versie Fries JF,et al. (1980)

Nederlandse vertaling van der Heijde DM (1990)

Bron: https://www.parkinsonliga.be/ziekteverloop 

http://www.minerva-ebm.be/Results/Glossary/2021#:~:text=Hoehn%20en%20Yahr%20publiceerden%20in,ziekte%20van%20Parkinson%20te%20beschrijven.

https://stringfixer.com/nl/Hoehn_and_Yahr_scale

https://www.parkinsonnet.nl/app/uploads/2019/11/KNGF-richtlijn-Ziekte-van-Parkinson-Praktijkrichtlijn.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Hoehn en Yahr-schaal is een veelgebruikt systeem om te beschrijven hoe de symptomen van de ziekte van Parkinson vorderen. Het werd oorspronkelijk gepubliceerd in 1967 in het tijdschrift Neurology door Margaret Hoehn en Melvin Yahr en omvatte de fasen 1 tot en met 5. [1] Sindsdien werd een aangepaste Hoehn en Yahr-schaal voorgesteld met de toevoeging van fasen 1.5 en 2.5 om de tussenliggende schaal te helpen beschrijven 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Beoordelen ziekteprogressie 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Populatie: Parkinson patiënten 

Aandoening: stage van de ziekte

Na(a)m(en) auteur(s): Hoehn & Yahr (1967) 

Bron: http://www.koos.nu/HAGOSenglish.pdf 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): 
**De Copenhagen hip and groin outcome score (HAGOS) bestaat uit zes afzonderlijke subschalen ter beoordeling van pijn, symptomen, lichamelijk functioneren in het dagelijks leven, lichamelijk functioneren in de sport en recreatie, deelname aan bewegingsactiviteiten en heup- en/of liesgerelateerde kwaliteit van het leven

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 
De beoordeling van symptomen, activiteit beperkingen, participatiebeperkingen en kwaliteit van leven bij lichamelijk actieve mensen, jong tot middelbare leeftijd patiënten met langdurige heup- en/of liespijn ,en wordt aanbevolen voor gebruik bij interventies waarbij het perspectief van de patiënt en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van het leven van primair belang zijn.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
Jonge tot middelbare leeftijd, fysiek actieve patienten met langdurige heup- en/of liespijn
young to middle-aged, physically active patients with longstanding hip and/or groin pain.

Na(a)m(en) auteur(s): 
K Thorborg, P Hölmich, R Christensen, J Petersen, EM Roos

Bron: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2021/07/Health-of-the-Nation-Outcome-Scales-Children-Adolescents-HoNOSCA.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De HoNOSCA is een observatielijst en wordt door de behandelaar ingevuld met als doel het evalueren van de behandeling of begeleiding. De uitkomst geeft weer hoe het dagelijks functioneren van een cliënt in de GGZ op een bepaald ogenblik is, en kan daarom voor, tijdens of na een behandeling ingevuld worden om verandering in kaart te brengen. Het gaat om problemen die zich de afgelopen twee weken hebben voorgedaan. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Psychiatrische patiënten leeftijd 3 tot 18 jaar

Na(a)m(en) auteur(s): Gowers et al. (1999) NL versie: Tonnie Staring, Ernst Hofman & Niels Mulder (2003)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/hip-disability-and-osteoarthritis-outcome-score/

http://www.koos.nu/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De HOOS is een vragenlijst voor het evalueren van symptomen en beperkingen bij patiënten met heupklachten. De vragenlijst bestaat uit 40 items die zijn onderverdeeld in vijf domeinen: symptomen’ (5 items), ‘pijn’ (10 items), ‘ADL’ (17 items), ‘sport/vrije tijd’ (4 items) en ‘kwaliteit van leven’ (4 items). De scoring wordt gedaan aan de hand van een 5-punts Likertschaal, waarbij een hogere score minder klachten weerspiegelt.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief / effectiviteit
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met heupklachten voornamelijk heup artrose

Na(a)m(en) auteur(s):
Klässbo M (2003); Nederlandse versie: de Groot IB, et al. (2007) 

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/hip-disability-and-osteoarthritis-outcome-score/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De HOOS-ADL schaal komt voort uit de HOOS. De HOOS is een vragenlijst voor het evalueren van symptomen en beperkingen bij patiënten met heupklachten.

De vragenlijst bestaat uit 40 items die zijn onderverdeeld in vijf domeinen: symptomen (5 items), pijn (10 items), ADL (17 items), sport/vrije tijd (4 items) en kwaliteit van leven (4 items). De scoring wordt gedaan aan de hand van een 5-punts Likertschaal, waarbij een hogere totaalscore minder klachten weerspiegelt. De ADL schaal evalueert de impact van de heupklachten op het functioneren in het dagelijks leven.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / effectiviteit. Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Populatie: patiënten met heupklachten vnl. heupartrose

Aandoening: Bewegingsapparaat (Bot-, gewrichts- en kraakbeenaandoeningen)

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Klässbo M (2003)
Nederlandse versie: de Groot IB, et al. (2007)

Bron: https://kniecare.nl/kennisbank/hoptesten/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De hoptesten van Gustavson worden gedaan na een voorste kruisband reconstructie om te evalueren hoe goed de functie van het geopereerde been is ten opzichte van het niet geopereerde been. Veelal is het doel van een voorste kruisband reconstructie en revalidatie om weer te kunnen sporten. Het goed scoren van deze testen is een voorwaarde om weer volledig te gaan sporten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Evaluerend.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
Patiënten in het revalidatieproces.

Na(a)m(en) auteur(s): 
Gustavsson et al. (2006)

Bron:

https://nutritionalassessment.mumc.nl/nutritional-assessment/lichaamssamenstelling/antropometrie/huidplooimetingen

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Met een huidplooimeter kan de dikte van een huidplooi worden bepaald. Met behulp van de gemeten huidplooien kan een voorspelling worden gedaan over de totale lichaamsvetmassa.

De metingen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het vet regelmatig verdeeld is over het lichaam en de dikte van huidplooien dus maat is voor de hoeveelheid subcutaan vet die representatief is voor de totale hoeveelheid lichaamsvet. Met behulp van referentietabellen kan een schatting worden gemaakt van de vetmassa en de vetvrije massa van het lichaam. De patiënt moet voor deze meting kunnen zitten of staan.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Voorspellen vetpercentage

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Mannen en vrouwen vanaf 17 jaar

Na(a)m(en) auteur(s): Durnin & Womersley (1974)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/intermittent-and-constant-osteoarthritis-pain/

http://www.fysio.net/pdf/Knie%20-%20ICOAP%20beoordeling%20artrosepijn.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain (ICOAP) is een vragenlijst voor het beoordelen van de pijn bij mensen met artrose van de heup- en/of knie, rekening houdend met zowel constante als intermitterende pijnervaringen. Als de pijn minder is door het gebruik van medicatie, wordt deze verminderde pijnervaring ook zo ingevuld. Deze vragenlijst kan het best gebruikt worden bij patiënten waarbij de pijn erg wisselend is.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch, Evaluatief/Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met knie of heup artrose

Na(a)m(en) auteur(s):
Hawker GA, et al. (2008); Nederlandse versie: Maillefert JF, et al. (2009)

Bron:
https://www.embloom.nl/content/iief/ 
https://seksueledisfuncties.nl/lijsten/IIEF%20vragenlijst.pdf
https://www.ysl.nl/fileadmin/ijsselland/folders_patientenvoorlichting/URO/Vragenlijst_Erectiele_Dysfunctie_voor_website.pdf 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De IIEF is een multidimensionele zelfrapportagevragenlijst gericht op het vermogen een erectie te krijgen en de kwaliteit van het seksleven. Items 1-10 worden beantwoord op een 6-punts Likert schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = geen seksuele activiteit en 5 = bijna altijd seksuele activiteit. Items 11-15 worden beantwoord op een 5-punts Likert schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = zeer ontevreden en 5 = zeer tevreden.

Er worden 5 subschalen onderscheiden (erectiefunctie, orgasmefunctie, seksueel verlangen, tevredenheid geslachtsgemeenschap, algemene tevredenheid)  en de totaalscore wordt berekend door de 5 subschalen bij elkaar op te tellen. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Beoordelen mogelijkheid op erectie en kwaliteit seksleven 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:
Populatie: Volwassen mannen
Aandoening: Erectieproblemen 

Na(a)m(en) auteur(s):
Oorspronkelijke versie: R.C. Rosen et al. (1997)
Nederlandse versie: J.J.D.M. van Lankveld, Universiteit Maastricht

Bron: https://www.sportsmed.org/uploads/main/files/general/AOSSM_IKDC_English_US.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Het IKDC knee examination form beoordeelt de mobiliteit van de knie op basis van 7 groepen, die allemaal beoordeeld worden van A (normaal) tot D (erg abnormaal). De laagste score binnen een groep bepaalt de eindscore van die groep. Vervolgens bepaalt de hoogste groepsscore de uiteindelijke uitslag. Bij deze laatste stap worden alleen de eerste drie groepen in acht genomen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): diagnose

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Volwassenen, ouderen met knieletsel

Na(a)m(en) auteur(s): IKDC COMMITTEE AOSSM: Anderson, A., Bergfeld, J., Boland, A. Dye, S., Feagin, J., Harner, C. Mohtadi, N. Richmond, J. Shelbourne, D., Terry, G. ESSKA: Staubli, H., Hefti, F., Hoher, J., Jacob, R., Mueller, W., Neyret, P. APOSSM: Chan, K., Kurosaka, M.

Bron: https://docplayer.nl/16947214-Ikdc-subjective-knee-form-nederlandse-versie.html

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Vragenlijst voor de klachten aan de knie. Bestaat uit 10 items die ingevuld moeten worden door de patiënt.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met knie klachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Haverkamp D.

Bron: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/INT-handleiding_vragenlijstIPA.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De ‘Impact op Participatie en Autonomie (IPA)’ is ontwikkeld om de door de patiënt ervaren problemen ten aanzien van autonomie en participatie in kaart te brengen. Met de IPA worden twee verschillende aspecten van participatie en autonomie geëvalueerd.

Ten eerste wordt er gevraagd naar belemmeringen in 31 situaties verdeeld over acht deelgebieden van participatie (mobiliteit, zelfverzorging, bezigheden thuis en gezinsrol, financiële situatie, tijdsbesteding en ontspanning, sociale contacten, beroepsuitoefening, opleiding).

Ten tweede kan bij elk deelgebied de respondent vervolgens via een algemene vraag aangeven in hoeverre hij/zij het als een probleem ervaart dat deze activiteiten minder goed uitgevoerd kunnen worden.

Daarnaast is niet de mate van benodigde hulp(middelen) doorslaggevend, maar de mate van autonomie. Hoge scores duiden op meer belemmeringen in participatie en autonomie of een grotere probleemervaring.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluerend/inventariserend.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Personen vanaf 18 jaar met verschillende chronische gezondheidsproblemen.

Na(a)m(en) auteur(s):

Cardol M, de Haan RJ, van den Bos GAM, de Jong BA, de Groot IJM (1999).

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/incontinence-impact-questionnaire-short-form/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De korte versie van de Incontinence Impact Questionnaire bevat 7 vragen en beschrijft de invloed van ongewenst urineverlies op het dagelijks leven. De lijst geeft inzicht in het probleem van de patiënt op het gebied van activiteiten, participatie (m.b.t. ondernemingen zoals naar de bioscoop of concert gaan), sociale contacten en emotionele gesteldheid. Hoe hoger de score op de lijst, hoe groter de invloed op de kwaliteit van leven.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): vrouwen met incontinentie specifiek voor disfunctie in de lagere urinewegen genitale prolaps

Na(a)m(en) auteur(s): 
Uebersax JS (1995); Nederlandse versie: Utomo E, et al. (2013)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/international-prostate-symptom-score/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De International Prostate Symptom Index1 (IPSS) is een vragenlijst die klachten die te maken hebben met het bewaren van urine en met de mictie in de afgelopen maand inventariseert en kwantificeert. De lijst is ontwikkeld en gevalideerd voor patiënten met benigne prostaathypertrofie (BPH)2 en is ook gevalideerd voor mannen en voor vrouwen met mictieklachten3. De vragenlijst bevat zeven items. De items 2, 4 en 7 hebben betrekking op het bewaren van urine en de items 1,3,5 en 6 op de mictie. De antwoorden betreffen de frequentie van voorkomen van ‘niet één keer’ tot ‘vrijwel elke keer’. Er is een aparte kwaliteit van leven vraag, de achtste vraag.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): mannen en vrouwen met mictie klachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Barry MJ (1992); Nederlandse versie: Badia X (1997)

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2657021/ 

https://www.wouwpc.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dutch-IPRRS.pdf 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): 
De I-PRRS schaal helpt atleten en trainers van atleten om te beoordelen of de geblesseerde atleet mentaal klaar is om weer terug te keren naar zijn sport. De lijst komt voort uit de gedachte dat geblesseerde atleten, naast fysiek klaar te zijn, ook mentaal gezien over de blessure heen moeten zijn voordat ze terug kunnen keren op hun oude niveau.  De lijst bestaat uit zes vragen die elk zijn te beantwoorden op een schaal van 0 – 100 in intervallen van 10.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 
Beoordeling van de mentale gesteldheid van de atleet ten opzichte van zijn blessure. 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
Populatie: Atleten die herstellende zijn van een blessure
Aandoening: mentale gesteldheid ten opzichte van de blessure

Na(a)m(en) auteur(s): 
Vereijken A, Aerts I, van Trijffel E, Meeusen R. (2019) 

Bron: https://www.nji.nl/instrumenten/ggz-jeugdthermometer

https://therapieland.nl/vragenlijsten/evalueren-hulpverlening/ggz-jeugdthermometers/

GGZ Nederland

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De GGZ Jeugdthermometer is een meetinstrument waarmee GGZ-instellingen inzicht krijgen in de waardering van cliënten en hun ouders over de geboden zorg en ouderbegeleiding. De  vragenlijst wordt afgenomen als de cliënten uitbehandeld zijn.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventarisatie

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Kinderen en jongeren en hun ouders/begeleiders.

Na(a)m(en) auteur(s): Kok, I., & Van Wijngaarden, B. (2003). Cliëntwaardering in de GGZ. Vragenlijsten en handleiding: GGZ Thermometer voor de volwassenenzorg (versie 2003) en GGZ Jeugdthermometer (versie 2003).

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/karlsson-ankle-function-score/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Karlsson Ankle Function Score is een door de patiënt ingevuld meetinstrument voor de functionele evaluatie van de enkel. In de scorelijst zijn de volgende items opgenomen wat betreft enkel en voet: pijn, andere symptomen, activiteiten van het dagelijkse leven, functionele capaciteiten voor sport- en recreatieve activiteiten en kwaliteit van leven.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met acute aandoening aan de voet/enkel

Na(a)m(en) auteur(s):
Karlsson J (1991)

Bron:
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/katz-adl-schaal/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De Katz ADL schaal wordt gebruikt om iemands vermogen om ADL- activiteiten uit te voeren te beoordelen. De Katz schaal bestaat uit 6 gebieden, waarop iemand afhankelijk of onafhankelijk functioneert. Daarnaast wordt de Katz schaal gebruikt om de verandering in ADL tengevolge van een behandeling te evalueren. In de originele versie vult de zorgverlener op basis van observatie de schaal in. 

Beoogd gebruikersdoel:
Observatie

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:
Ouderen / volwassenen

Na(a)m(en) auteur(s):
Oorspronkelijk versie: Katz S, et al (1963). Gemodificeerde versie: Katz, et al (1976)
Nederlandse versie: VMS-zorg

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/knee-injury-and-osteoarthritis-outcome-score-verkorte-versie/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De KOOS-PS is een vragenlijst voor het evalueren van symptomen en beperkingen bij patiënten met knieklachten. De vragenlijst bestaat uit 7 items en is de verkorte weergave van de KOOS en is samengesteld uit de subcategorie ADL-activiteiten en Sport & Recreatie. De verkorte versie gaat over de hoeveel moeite die het uitvoeren van een activiteit gedurende de afgelopen week gekost heeft. De scoring wordt gedaan aan de hand van een 5-punts Likertschaal (0-4), waarbij een hogere score meer moeite aangeeft.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief / effectiviteit
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten me knieklachten, voornamelijk artrose

Na(a)m(en) auteur(s): 
Perruccio AV (2008

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/knee-injury-and-osteoarthritis-outcome-score/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De KOOS is een vragenlijst voor het evalueren van symptomen en beperkingen bij patiënten met VKB letsel, meniscus letsel en/of posttraumatische osteoartritis (OA) en was een uitbreiding op de WOMAC. De vragenlijst bestaat uit 42 items die zijn onderverdeeld in vijf domeinen: pijn (9 items), symptomen (7 items), functioneren in het dagelijks leven/ADL (17 items), functioneren in vrije tijd en sport (5 items) en kniegerelateerde kwaliteit van leven (4 items). De scoring wordt gedaan aan de hand van een 5-punts Likertschaal.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief / effectiviteit
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met VKB letsel, meniscus letsel en/of posttraumatische OA.
Hierbij is de vragenlijst met name geschikt voor het evalueren van knieproblemen bij actieve patiënten met een jonge of middelbare leeftijd

Na(a)m(en) auteur(s):
Roos E, Roos H, Lohmander LS (1998); Nederlandse versie: de Groot IB, Favejee M, Reijman M (2008)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/anterior-knee-pain-scale-kujala-patellofemoral-score-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De (A)KPS is ontwikkeld om de subjectieve symptomen en de functionele beperkingen te evalueren zoals die voorkomen bij het Patello Femoraal Pijn Syndroom (PFPS).1,2 De klachten treden met name op bij traplopen, hurken, fietsen en langere tijd met gebogen benen zitten. De vragenlijst bestaat uit 13 items die gericht zijn op het meten van de beperkingen op activiteitenniveau. Ook wordt de belastbaarheid en mate van pijn gemeten. De vragenlijst ondersteunt de fysiotherapeut bij de anamnese.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief / Eeffectiviteit
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): personen met patellofemorale pijn

Na(a)m(en) auteur(s): 
Kujala UM, Jaakkola LH, Koskinen SK, Taimela S, Hurme M, Nelimarkka O (1993); Nederlandse versie: Ummels PEJ (2012)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/lasa-physical-activity-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De LASA Physical Activity Questionnaire (LAPAQ) is een vragenlijst bestaande uit 37 items, die lichamelijke activiteiten meet, uitgevoerd in de afgelopen week. De lijst is gebaseerd op de Modified Baecke Questionnaire for Older Adults en de Zutphen Physical Activity Questionnaire en is vooral gebruikt in de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). De LAPAQ is een face-to-face vragenlijst die de frequentie en duur van de volgende activiteiten meet: rolstoelgebruik, buiten lopen, fietsen, tuinieren, lichte huishoudelijke activiteiten, zware huishoudelijke activiteiten en maximaal 2 sporten. Hoe hoger de score des te meer tijd wordt besteed aan lichamelijke activiteiten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):  Evaluatief / Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): volwassen en oudere patiënten

Na(a)m(en) auteur(s):
Stel VS, et al. (2004)

Bron:
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/instrumentele-algemene-dagelijkse-levensverrichtingen/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De Instrumentele Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (IADL) lijst beoordeelt de vaardigheden die van belang zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Het instrument is erg geschikt om te beoordelen hoe iemand momenteel functioneert. Verder is het instrument toe te passen bij het beoordelen van vooruitgang en achteruitgang in de toekomst. De IADL geeft zeven domeinen van functioneren weer en hoe hoger de score des te meer beperkingen heeft de patiënt in zijn functioneren.

Beoogd gebruikersdoel:
Beoordeling van vaardigheden.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:
Ouderen

Na(a)m(en) auteur(s):
Brody EM, Lawton MP (1969); Nederlandse versie: afkomstig uit NHG-Standaard Dementie

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/lexilijst-begrip/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Lexilijst Begrip is bedoeld om na te gaan of kinderen tussen 15 t/m 25 maanden zich leeftijdsadequaat ontwikkelen op het gebied van taalbegrip. Ouders krijgen de lijst mee naar huis en kruisen aan welke woorden en zinnetjes hun kind begrijpt. De woorden van de Lexilijst Begrip zijn geordend in 12 semantische categorieën. Aan de lijst zijn een drietal vragen toegevoegd, die betrekking hebben op de algemene condities van de taalverwerving van het betreffende kind. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van Diagnostisch en evaluatief/effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)  Populatie: Nederlandstalige kinderen van 15 t/m 25 maanden

Aandoening: taalbegrip achterstand

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Schlichting J, Lutje Spelberg H (1995)
Nederlandse versie: Schlichting J, Lutje Spelberg H (2001)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/lexilijst-nederlands/ 

Lexilijst Nederlands handleiding, tweede druk 2007

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Lexilijst Nederlands (2002: vernieuwde versie) is een lijst met woorden en zinnetjes die in het taalgebruik van jonge Nederlandse kinderen voorkomen. De lijst is bedoeld om bij kinderen van 15-27 maanden na te gaan of zij zich ontwikkelen in overeenstemming met leeftijdgenootjes op het gebied van de taalverwerving. Dit doet de lijst door ouders te laten aangeven welke woorden en zinnetjes hun kind zegt.

Er zijn twee gelijkwaardige versies van de Lexilijst: A en B. Per instrument zijn er per maand normen ontwikkeld. Er zijn normen berekend voor jongens en meisjes samen, en normtabellen voor jongens en meisjes apart. Ze tellen beide 247 items geordend in 15 semantische rubrieken.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van Diagnostisch en Evaluatief / effectiviteit 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Populatie: kinderen met een taalontwikkelingsachterstand (van 15 t/m 27 maanden)

aandoening: taalontwikkelingsachterstand 

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Schlichting J, Lutje Spelberg H (1995)
Nederlandse versie: Schlichting J, Lutje Spelberg H (2001)  

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/lexilijst-nederlands/ 

Lexilijst Nederlands handleiding, tweede druk 2007

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Lexilijst Nederlands (2002: vernieuwde versie) is een lijst met woorden en zinnetjes die in het taalgebruik van jonge Nederlandse kinderen voorkomen. De lijst is bedoeld om bij kinderen van 15-27 maanden na te gaan of zij zich ontwikkelen in overeenstemming met leeftijdgenootjes op het gebied van de taalverwerving. Dit doet de lijst door ouders te laten aangeven welke woorden en zinnetjes hun kind zegt.

Er zijn twee gelijkwaardige versies van de Lexilijst: A en B. Per instrument zijn er per maand normen ontwikkeld. Er zijn normen berekend voor jongens en meisjes samen, en normtabellen voor jongens en meisjes apart. Ze tellen beide 247 items geordend in 15 semantische rubrieken.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van Diagnostisch en Evaluatief / effectiviteit.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Populatie: kinderen met een taalontwikkelingsachterstand (van 15 t/m 27 maanden)

Aandoening: taalontwikkelingsachterstand 

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Schlichting J, Lutje Spelberg H (1995)
Nederlandse versie: Schlichting J, Lutje Spelberg H (2001)  

Bron: https://www.visio.org/visio.org/media/Visio/Downloads/Bewegen-is-gezond/Protocol-Antropometrie.docx

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Het betrouwbaar meten van lichaamslengte blijkt niet eenvoudig bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en zintuiglijke beperking. Uit onderzoek is gebleken dat meting van de tibialengte en berekening van lichaamslengte met een formule een betrouwbaar alternatief is voor deze mensen (Waninge et al, 2009*).

De tibiameting wordt uitgevoerd terwijl de persoon ligt of zit. Daarbij moet het been ontbloot zijn. In eerste instantie wordt uitgegaan van het rechterbeen. Bij een asymmetrie tussen beide benen wordt uitgegaan van de meest ontwikkelde zijde.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Schatten van lichaamslengte

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Ouderen, volwassenen met een ernstige verstandelijke en/of zintuiglijke beperking

Na(a)m(en) auteur(s): Waninge et al, 2009

Bron: https://zakboekdietetiek.nl/kniehoogte/ 

https://nutritionalassessment.mumc.nl/nutritional-assessment/lichaamssamenstelling/knie-hoogtemeting

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Bij Kyfose, scoliose of als de patiënt niet recht kan staan of liggen kan de kniehoogte gebruikt worden om de lichaamslengte te schatten. De kniehoogte wordt gemeten vanaf de bovenkant van de patella (knieschijf) tot de onderkant van de voet. De proefpersoon zit met de knie in een hoek van 90 graden. Er wordt een rechte lat gebruikt om zo de kuitspieren niet mee te meten. De meting op deze manier zal bij bedlegerige patiënten moeilijker zijn, maar niet onmogelijk.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Schatten lengte patiënt, doelgroep blanke man/vrouw >60 jaar.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Ouderen/volwassenen die niet meer kunnen staan

Na(a)m(en) auteur(s): Chumlea formule (1998)

Bron: https://nutritionalassessment.mumc.nl/nutritional-assessment/lichaamssamenstelling/de-middel-heup-ratio-en-de-buikomtrek

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Het bepalen van de middel-heup ratio is een methode om patiënten met een verhoogd risico op hart en vaat ziekten op te sporen. Niet alleen de totale hoeveelheid vet die in je lichaam aanwezig is van belang, maar ook de vetverdeling telt. Een verhoogd risico op ziekten situeert zich bij vrouwen met een MHR hoger dan 0,8 en bij een mannen met een MHR dan 0,95. De MHR weerspiegelt de hoeveelheid vet die zich in de buikholte bevindt in verhouding tot de vetmassa rond je heupen. Buikholtevet blijkt risicovoller voor de gezondheid dan het minder actieve heupvet.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Opsporen hart en vaat ziekten

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Ouderen, volwassenen

Na(a)m(en) auteur(s): NVT

Bron: Auteur zelf via e-mail: https://lasa-vu.nl/topics/perceived-physical-activity/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De LIVAS inventariseert hoe iemand zijn eigen fysieke mogelijkheden ervaart. De LIVAS bestaat uit 10 vragen waarin gevraagd wordt hoe een hun eigen fysieke kunnen te vergelijken met anderen van de eigen leeftijd.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Na(a)m(en) auteur(s): Dorly Deeg (LASA)

Bron: https://nvh.huidtherapie.nl/kwaliteit/kwaliteitsinstrumenten

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Een zwelling ter hoogte van de arm/ bovenlichaam kan naast fysieke en mentale gevolgen,
eveneens een aantal beperkingen in het uitvoeren van activiteiten met zich meebrengen. Hierdoor
kunnen problemen ontstaan om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Deze vragenlijst bevat 29 vragen die opgesteld werden op basis van informatie van personen met lymfoedeem

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met lymfoedeem

Na(a)m(en) auteur(s):
Devoogdt et al 2014

Bron: https://nvh.huidtherapie.nl/kwaliteit/kwaliteitsinstrumenten

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Een zwelling ter hoogte van het been (/benen) en /of voet(en) kan naast fysieke en mentale gevolgen,
eveneens een aantal beperkingen in het uitvoeren van activiteiten met zich meebrengen. Hierdoor
kunnen problemen ontstaan om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Deze vragenlijst bevat 28 vragen die opgesteld werden op basis van informatie van personen met lymfoedeem

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met lymfoedeem

Na(a)m(en) auteur(s):
Devoogdt et al 2014

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/lysholm-knee-scoring-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Lysholm Knee Scoring Scale is een vragenlijst bestaande uit 8 items die de patiënt samen met de therapeut invult. De vragenlijst is ontwikkeld voor het in kaart brengen van de mate van knie-instabiliteit op zowel stoornis- als beperkingsniveau. Een hoge score op de Lysholm scorelijst komt overeen met een geringe mate van knie-instabiliteit. Ter aanvulling op deze scorelijst kan een activiteitenschaal (bekend als Tegner Activity Level Score) gebruikt worden.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met een letsel van met name de voorste kruisband resulterend in knie-instabiliteit

Na(a)m(en) auteur(s): 
Lysholm J (1982; gemodificeerd 1985); Nederlandse versie: Neeb TB (1993)

Aanwijzing therapeut:
Deze vragenlijst kan pas worden ingevuld na uitleg door therapeut aan de cliënt over de betekenis van de medische termen .  

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/malnutrition-universal-screening-tool/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Must is een checklist, waarmee de mate van ondervoeding vastgesteld kan worden. De MUST bestaat uit 3 vragen de gaan over BMI,voedselinname en acute ziekte. Per vraag wordt gescoord op een drie- of tweepuntsschaal. Aan de totaalscore zijn gewenste interventies gekoppeld. Het invullen kost minder dan 5 minuten per patiënt.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van prognostisch en inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Populatie: patiënten in ziekenhuizen, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatie
Aandoening: Voeding/ Spijsvertering

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Elia M.
Nederlandse versie: stuurgroep ondervoeding

Bron:  https://www.mateinfo.eu/pubs/MATE-nl%202.1%20Manual%20and%20Protocol-D.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): MATE staat voor Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie. De MATE heeft als doel het op valide en betrouwbare wijze vaststellen van patiëntkenmerken ten behoeve van het stellen van de indicatie voor zorg en behandeling en ten behoeve van de evaluatie van verleende zorg en behandeling.

De MATE richt zich op patiënten met een (mogelijk) verslavingsprobleem, maar bevat onderdelen die evenzeer van toepassing zijn bij niet verslaafde personen in de geestelijke gezondheidszorg.

MATE7 gaat over module 7: activiteiten en participatie; zorg en ondersteuning van de MATE vragenlijst.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Patiënten met een (mogelijk) verslavingsprobleem

Na(a)m(en) auteur(s): Schippers et al., 2010

Bron: https://www.ntvt.nl/tijdschrift/editie/artikel/artikel-download/t/mandibulaire-functie-na-condylectomie-voor-unilaterale-condylaire-hyperplasie/num/0  

B. Stegenga et. al. “Assessment of Mandibular Function Impairment Associated With Temporomandibular Joint Osteoarthrosis and Internal Derangement” (1993)

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De vragenlijst bevat 17 items, die de functie bij verschillende kauw- en sociale functies vastlegt met een vijfpunten Likert-schaal van 0 (geen functiebperking) tot 4 (ernstig). Het scorebereik loop van 0 tot 68. Een hogere MFIQ score betekend meer functiebeperkingen. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): De MFIQ is een valide en betrouwbare vragenlijst die wordt gebruikt om de functiebeperking van de mandibula te meten. 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met een mandibulaire functie beperking. (Kaakgewrichtsstoornissen). 

Na(a)m(en) auteur(s):
B. Stegenga et. al. “Assessment of Mandibular Function Impairment Associated With Temporomandibular Joint Osteoarthrosis and Internal Derangement” (1993)

Bron:
https://www.hsph.harvard.edu/health-happiness/mental-health-continuum-short-form/ 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2014009/article/14086-eng.htm 
https://www.psytoolkit.org/survey-library/mhc-sf.html 
https://www.ract.nl/wp-content/uploads/2018/06/Vragenlijst-MHC-SF-2.pdf 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):

De Mental Health Continuum-Short Form (MHC- SF) is een zelfrapportage vragenlijst die positieve geestelijke gezondheid meet. Het omvat drie kerncomponenten van welbevinden, namelijk emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden, die gezamenlijk de totale positieve geestelijke gezondheid weergeven.

De verkorte Mental Health Continuum (MHC-SF) is gebaseerd op een lange versie (MHC-Long Form). Deze lange versie bestaat uit 40 items, gebaseerd op verschillende instrumenten naar emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden.

De MHC-SF bestaat uit 14 items naar positieve geestelijke gezondheid. Deze items meten emotioneel welbevinden (3 items), sociaal welbevinden (5 items) en psychologisch welbevinden (6 items) en worden gescoord op een 6-puntsschaal van nooit (0) tot elke dag (5).  

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Beoordelen geestelijke gezondheid 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):
Volwassenen, ouderen 

Na(a)m(en) auteur(s):
Lamers, S.M.A. et al (2011)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/michigan-hand-outcomes-questionnaire-dutch-language-version/

http://jira.convenient.nl:8080/browse/MEETFYS-187

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De MHOQ-DLV vraagt naar de mening van de patiënt over zijn handen en zijn gezondheid. Deze lijst wordt gebruikt om erachter te komen hoe de patiënt zich voelt en in welke mate hij in staat is om dagelijkse activiteiten uit te voeren. De vragen richten zich op de toestand van de patiënt in de afgelopen week (met uitzondering van deel 3 waar naar de toestand van de laatste 4 weken wordt gevraagd). Er wordt binnen 6 domeinen het probleem in kaart gebracht: algemene handfunctie, ADL, werkprestatie, pijn, esthetica en tevredenheid.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met hand- en/of polsklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Chung KC, Hamill JB, Walters MR, Hayward RA (1998); Nederlandse versie: Huijsmans R, Sluter H, Aufdemkampe G (2001)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/migraine-disability-assessment-questionnaire/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Migraine Disability Assessment Questionnaire (MIDAS) is een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst over de invloed van hoofdpijn op het dagelijks functioneren. Daarnaast ondersteunt het instrument de communicatie tussen patiënt en behandelaar, en kan het een behandelaar helpen om een passende behandeling voor te schrijven. De vragenlijst bestaat uit vijf items en meet het aantal dagen van verminderde activiteit/inactiviteit door hoofdpijn in de afgelopen drie maanden op de volgende drie domeinen: werk/school, huishoudelijk werk, familie/sociale activiteiten/vrije tijd. Daarnaast bevat de vragenlijst nog twee vragen m.b.t. frequentie en intensiteit van hoofdpijn, die toegevoegd zijn om de behandelaar van klinisch relevante informatie te voorzien.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met migraine

Na(a)m(en) auteur(s):
Lipton R, Stewart W (1998); Nederlandse versie: Pijn Kennis Centrum, academisch ziekenhuis Maastricht (1998)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/mini-balance-evaluation-systems-test/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Mini-BESTest vereist houdingscontrole of het handhaven van evenwicht tijdens 14 verschillende opdrachten. De Mini-BESTest is de verkorte versie van de Balance Evaluation Systems Test (BESTest), die bestond uit 36 items en 6 subcategorieën. Deze test bleek te veel tijd in beslag te nemen in de praktijk en daarom werd de Mini-BESTest ontwikkeld. De opdrachten van de verkorte versie worden gescoord op een 3-puntschaal en zijn verdeeld over de volgende 4 categorieën: anticiperende houdingsveranderingen, reactieve houdingscontrole, sensorische oriëntatie en lopen. Een hoge score komt overeen met een goede houdingscontrole / evenwicht.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met evenwichtsstoornissen

Na(a)m(en) auteur(s):
Franchignoni F (2010); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2016)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/mini-mental-state-examination-gestandaardiseerde-versie/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Mini-Mental State Examinition is een instrument gebruikt voor het screenen van cognitieve beperkingen bij ouderen. De test evalueert de cognitieve functies: aandacht en oriëntatie, geheugen, registratie, herinnering, berekening, taal en praxis. Een lage score op de MMSE komt overeen met een laag cognitief niveau.

De MMSE wordt wereldwijd door artsen gebruikt als diagnosticum en screeningsinstrument ter opsporing van dementie. Naast de originele versie van de MMSE is er ook een gestandaardiseerde versie beschikbaar. Het verschil met de oorspronkelijke test is dat er meer specifieke instructies worden gegeven om de schaal toe te passen en te scoren.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):  Screenen van cognitieve functie.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Ouderen.

Na(a)m(en) auteur(s):

Oorspronkelijke versie: Folstein (1975).

Nederlandse versie: RM Kok, FRJ Verhey, 2002 (gestandaardiseerde versie).

Bron:
https://www.mna-elderly.com/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De MNA is een screeningsinstrument voor ondervoeding bij patiënten van 65+. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Indicatie op risico voor ondervoeding

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:
Patiënten van 65+ die ondervoed zijn of waarbij risico op ondervoeding is. 

Na(a)m(en) auteur(s):
Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® – Its History and Challenges. J Nutr Health Aging 2006;10:456-465.

Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J Geront 2001;56A: M366-377.

Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature – What does it tell us? J Nutr Health Aging 2006; 10:466-487.

Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, et al. Validation of the Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA®-SF): A practical tool for identification of nutritional status. J Nutr Health Aging 2009; 13:782-788. (Omit last reference when using MNA®-Long Form)

Bron:
https://www.mna-elderly.com/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De MNA is een screeningsinstrument voor ondervoeding bij patiënten van 65+. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Indicatie op risico voor ondervoeding

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord :
Patiënten van 65+ die ondervoed zijn of waarbij risico op ondervoeding is. 

Na(a)m(en) auteur(s):
Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® – Its History and Challenges. J Nutr Health Aging 2006;10:456-465.

Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J Geront 2001;56A: M366-377.

Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature – What does it tell us? J Nutr Health Aging 2006; 10:466-487.

Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, et al. Validation of the Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA®-SF): A practical tool for identification of nutritional status. J Nutr Health Aging 2009; 13:782-788. (Omit last reference when using MNA®-Long Form)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/maximale-inspiratoire-monddrukmeting/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Het meten van de maximale inspiratoire monddruk (PImax of MIP) is verreweg de meest gebruikte test voor het meten van de inspiratoire spierkracht. De maximale inspiratoire monddruk wordt gemeten door na een diepe uitademing zo krachtig mogelijk in een gesloten cilinder in te ademen. De druk die zich in de cilinder ontwikkelt wordt gemeten met behulp van een elektronische druktransducer. De druk is negatief (onderdruk) en wordt uitgedrukt in cmH2O. De maximale inspiratoire monddruk is gedefinieerd als de laagst gemeten druk (aan de mond) die men gedurende 1 seconde meet.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Populatie: Personen met ademhalingsproblematiek
Aandoening: Circulatie en ademhalingsstelsel (Longaandoeningen)

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Black LF (1969)
Nederlandse versie: test is toegepast in KNGF-richtlijn COPD (2020) en KNGF-richtlijn Hartrevalidatie (2011).

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/motricity-index/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Met de Motricity Index kan de mate van hemiplegie van zowel de armen als de benen gemeten worden. Gekeken wordt naar de mogelijkheid willekeurig te bewegen dan wel naar de maximale isometrische kracht van arm en been. De test bestaat uit 6 bewegingen verdeeld over 6 gewrichten. Een hoge score op de Motricity Index komt overeen met een hoge mate van kracht.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): CVA-patiënten

Na(a)m(en) auteur(s):
Demeurisse G (1980);
Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Beroerte (2006)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/modified-medical-research-council-dyspnoe-vragenlijst/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De mMRC is de gemodificeerde versie van de MRC. Het verschil is dat de eerste antwoordcategorie van de niet-gemodificeerde MRC (‘Ik heb geen last van kortademigheid’) is weggelaten en voor de andere antwoord categorieën de score met 1 punt is verlaagd (zodat de gemodificeerde schaal van 0 tot en met 4 loopt i.p.v. tot en met 5).

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):

Evaluatief en inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):  Patiënten met een longaandoening (FEV 1)

Na(a)m(en) auteur(s):

Originele versie: Bestall JC (1999);
Nederlandse versie: Stichting Huisartsen Laboratorium

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/modified-medical-research-council-dyspnoe-vragenlijst/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De MRC Dyspnoe vragenlijst is een praktische en gevalideerde lijst om de mate van benauwdheid zoals een COPD-patient die zelf ervaart te scoren. De lijst bestaat uit 5 items waarin de patient zijn eigen niveau van beperking kan aangeven. De lijst is gebaseerd op de GOLD- criteria met uitsplitsing van MRC-score 0.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief en inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met een longaandoening (FEV 1)

Na(a)m(en) auteur(s): 
Bestall JC (1999); Nederlandse versie: Stichting Huisartsen Laboratorium 

Bron:
https://osher.ucsf.edu/research/maia

De vragenlijst is verkrijgbaar via het boekje Doen en Meten van Janet Moeijes et al.
Het klopt dat hij nog niet op de website van de MAIA te vinden. Het artikel rondom de validatie van de MAIA-2 is afgelopen zomer ingediend ter publicatie (mail 30-08-2023; SR00166569). Volgens verwachting 2e deel Q4 beschikbaar.

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
Dit meetinstrument meet hoe zelfbewust iemand is rondom diverse lichamelijke reacties in het dagelijks leven.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Het doel is om middels het beantwoorden van een aantal uitspraken tot een scoring te komen en daarmee inzicht te krijgen in hoe zelfbewust iemand is in het dagelijks leven rondom waarnemingen en gevoelens die zich openbaren in het lichaam.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:
Pt. met psycho-somatische klachten.

Na(a)m(en) auteur(s):
Mia Scheffers

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/multidimensional-fatigue-index/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De belangrijkste (rest)klacht bij kanker is vermoeidheid. 60% tot 96% van de patiënten met kanker rapporteert tijdens of na de kankerbehandeling vermoeidheidsklachten. De MVI-20 is een zelfrapportage instrument en bestaat uit twintig stellingen en uitspraken die betrekking hebben op vijf dimensies van vermoeidheid en de consequenties hiervan. Dit zijn: (1) algemene vermoeidheid, (2) lichamelijke vermoeidheid, (3) reductie in activiteit, (4) reductie in motivatie en (5) cognitieve vermoeidheid.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met vermoeidheidsklachten

Na(a)m(en) auteur(s): 
Smets EMA, Garssen B, Bonke B, de Haes JCJM (1995) 

Bron: de auteur zelf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De MSIP is een self-report meetinstrument met adequate psychometrische kwaliteiten voor mensen met Multiple Sclerose (MS) en betrouwbaar en valide voor het verzamelen van een breed spectrum aan gegevens over de objectieve (functioneringsproblemen) en subjectieve (beleving van deze functioneringsproblemen) dimensies van aan MS-gerelateerde gezondheidsproblemen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met MS

Na(a)m(en) auteur(s): 
KlaskeWynia, Petrie F. Rood bol en Berry Middel

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/neck-disability-index

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Neck Disability Index (NDI) is een modificatie van de Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (LBPDQ), waarbij de items en antwoordcategorieën zijn aangepast voor mensen met nekklachten.1 De NDI meet zelfgerapporteerde pijnintensiteit (pijn, hoofdpijn) en beperkingen in uitvoeren van dagelijks werk gerelateerde activiteiten (werk, tillen en concentratie) en van niet-werk gerelateerde activiteiten (persoonlijke verzorging, lezen, autorijden, slapen en vrije tijd). De NDI kan aangeven in welke mate de nekklachten invloed hebben op de dagelijkse activiteiten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectief, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Volwassenen met acute, subacute en chronische nekklachten, waaronder whiplash.

Na(a)m(en) auteur(s):
Oorspronkelijke versie: Vernon H (1989)
Nederlandse versie: Köke AJA, Heuts PHTG, Vlaeyen JWS et al. (1996) 

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/national-institutes-of-health-chronic-prostatitis-symptom-index/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De NIH-CPSI is een schriftelijke vragenlijst voor mannen met chronische prostatitis of chronische pijn in het bekken om de ernst van de symptomen en de impact daarvan in kaart te brengen. Gevraagd wordt naar de klachten zoals die in de afgelopen week door de patiënt zijn ervaren. De lijst bevat 13 vragen in drie domeinen: pijn, mictie en kwaliteit van leven. Een hogere score duidt op meer klachten. De lijst is valide, betrouwbaar en responsief in het Engels en is vertaald, maar nog niet gevalideerd in het Nederlands.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit, Inventarisernd

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): mannen met klachten chronische, niet bacteriële prostatitis en/of chronisch bekkenpijnsyndroom

Na(a)m(en) auteur(s):
Litwin MS (1999)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/national-institutes-of-health-chronic-prostatitis-symptom-index/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De NIH-CPSI is een schriftelijke vragenlijst voor vrouwen met chronische prostatitis of chronische pijn in het bekken om de ernst van de symptomen en de impact daarvan in kaart te brengen. Gevraagd wordt naar de klachten zoals die in de afgelopen week door de patiënt zijn ervaren. De lijst bevat 13 vragen in drie domeinen: pijn, mictie en kwaliteit van leven. Een hogere score duidt op meer klachten. De lijst is valide, betrouwbaar en responsief in het Engels en is vertaald, maar nog niet gevalideerd in het Nederlands.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit, Inventarisernd

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Vrouwen met klachten chronische, niet bacteriële prostatitis en/of chronisch bekkenpijnsyndroom

Na(a)m(en) auteur(s):
Litwin MS (1999)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/nijmeegse-vragenlijst-ook-nijmeegse-hyperventilatieschaal/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Nijmeegse Vragenlijst (NVL) wordt gezien als een maat voor ‘functionele ademklachten’. De NVL is een vragenlijst bestaande uit de 16 meest voorkomende klachten bij een Dysfunctionele Ademhaling (DA) (voor 2000 ook wel hyperventilatiesyndroom genoemd1). Elke klacht kan beoordeeld worden op een 5 punt schaal (nooit-zelden-soms-vaak-zeer vaak).2,3,4 De NVL weerspiegelt voornamelijk de subjectieve, psychische dimensie van de ademhaling en de reactie van de ademhaling op stress.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch / Inventariserend / Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): mensen met hyperventilatieklachten

Na(a)m(en) auteur(s): van Doorn P, Colla P, Folgering H (1983)

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Er worden twee scores berekend. De ene score wordt bepaald door de verzwakte voedingsstatus/ ondervoeding na te gaan. De andere score wordt berekend voor de “ernst van de ziekte”. Deze twee scores maken deel uit van de eindscore. Deze twee componenten worden gescoord als afwezig, mild, gematigd en ernstig (van 0 tot en met 3) met een maximum totaalscore van 6. De voedingsstatus wordt bepaald door de Body Mass Index (BMI), gewichtsverlies en een verminderde voedselinname (d.m.v. een vocht –en voedselbalans). Onder de ernst van de ziektetoestand worden verscheidene ziektebeelden aangegeven, wat ook gescoord wordt van 0 tot 3. Een gevorderde leeftijd wordt als risicofactor beschouwd. Daardoor wordt bij patiënten die 70 jaar zijn of ouder één punt bijgeteld bij de totale score. Een score meer of gelijk aan 3 is een indicatie om voedingssteun te starten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Het doel van dit screeningsinstrument is het opsporen van patiënten met risico op ondervoeding (Bocquaert, I., 2006). Zo kunnen patiënten geïdentificeerd worden die voordeel kunnen halen uit een voedingsinterventie (Bauer, J. M. et al., 2005; Anthony, P. S., 2008). Het doel is ondervoeding op te sporen (Bocquaert, I., 2006) maar geen onderverdeling te maken in risico op ondervoeding (Anthony, P.
S., 2008)

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):
Populatie: Ziekenhuispatiënten
Aandoening: Ondervoeding

Na(a)m(en) auteur(s): Kondrup, J., Rasmussen, H.H., Hamberg, O., Stanga, Z. & an ad hoc Espen
Working Group (2003)

Bron:  Via mail van de NVFB (nederlandse vereniging van Bekkenfysiotherapie)

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De vragenlijst Modified Low Back Pain Disability Questionnaire (MDQ) is een gemodificeerde versie van de Oswestry Low Back Pain Disability Questionnair (OLBPDQ) of Oswestry Disability Index (ODI) en meet de mate van functionele beperkingen door pijn bij patiënten met lage rugklachten.

De OLBPDQ/ODI bevat een vraag over het seksuele leven van de patiënt. Onderzoek heeft aangetoond dat deze vraag niet altijd van toepassing is en patiënten niet altijd bereid zijn hierop antwoord te geven. Hierdoor wordt de vraag soms helemaal niet of foutief ingevuld. Om een potentiële bias te vermijden, ontwikkelden Fritz en lrrgang (2001) een gemodificeerde versie, de MDQ, waarbij de vraag over seksuele beperkingen vervangen is door een vraag over werk-/huishoudelijke activiteiten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Deze vragenlijst geeft een beeld over het algemeen dagelijks functioneren van de patiënt en dient zowel inventariserend als evaluatief gebruikt te worden.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met Lage rug klachten 

Na(a)m(en) auteur(s): 
Oswestry Low Back Pain Disability Questionnair (OLBPDQ): Fairbanks JCT (1980); Nederlandse versie 2.1a: van Hooff ML, et al. (2015)

Modified ODI: Denteneer et al, 2017

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/oswestry-disability-index-of-oswestry-low-back-pain-disability-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire is een vragenlijst om de mate van functionele beperkingen door pijn bij patiënten met lage rugklachten te kwantificeren. De vragenlijst geeft de gebruiker informatie over het algemeen dagelijks functioneren van een patiënt met lage rugklachten. De items ernst van pijn, zelfverzorging (wassen, kleden), tillen, lopen, zitten, staan, slapen, het sexleven, het sociale leven en reizen/transport bevatten 6 antwoord-mogelijkheden. De eerste antwoordmogelijkheid (score 0) geeft geen beperkingen door pijn aan, de zesde (score 5) geeft de grootst ervaren beperking door pijn bij een activiteit. De OLBPDQ wordt in de literatuur ook vaak als ODI afgekort.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief / effectiviteit
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met lage rugklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Fairbanks JCT (1980); Nederlandse versie 2.1a: van Hooff ML, et al. (2015)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/ottawa-ankle-rules/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Ottawa Ankle Rules (OAR) zijn richtlijnen om de indicatie voor het maken van een röntgenfoto van de enkel voor het opsporen van fracturen te bepalen (tot 7 dagen na het letsel).

Ze helpen clinici om selectief te zijn in het maken van röntgenfoto’s en deze voor te behouden voor gevallen waarbij een fractuur waarschijnlijk is. Het betreft een assessment van de enkel waarin wordt nagegaan of iemand kan lopen en of de enkel pijnlijk is op een aantal plaatsen. De beoordeling is het meest sensitief binnen 48 uur na het trauma. De OAR blijken toepasbaar in vele settings en gebruik ervan heeft geleid tot een afname van röntgenfoto’s, wachttijden en kosten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Indicatie geven voor het maken van een röntgenfoto van de enkel.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Personen met enkelletsel

Na(a)m(en) auteur(s): Stiell IG, et al. (1993)

Bron: https://www.datec.nl/oq-45/

Papieren documentatie “Handleiding voor afname en scoring van de outcome questionaire OQ-54.5”, Kim de Jong, M. Annet Nugter, Michael J. Lmbert, gary M. Burlingame

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Outcome Questionnaire-45.2 (OQ© -45.2, verder OQ genoemd) is ontwikkeld door Michael Lambert en Gary Burlingame met als doel een meetinstrument te creëren dat geschikt is voor gebruik in de klinische praktijk.

De OQ heeft een aantal eigenschappen die andere algemene uitkomstinstrumenten niet hebben. De OQ is kort, gevoelig voor verandering en heeft goede psycho- metrische eigenschappen. Daarnaast is een belangrijk voordeel van de OQ dat er meerdere domeinen worden gemeten, in tegenstelling tot de meeste andere uitkomst- instrumenten die zich vooral richten op de symptomen.

Binnen psychologisch onderzoek bestaat er consensus dat bij resultaatmetingen naast de symptomen van cliënten ook het sociaal en interpersoonlijk functioneren van belang is om te meten. Dit mede doordat uit literatuur is gebleken dat symptomen sneller verbeteren dan het sociaal functioneren. De meeste algemene uitkomstinstrumenten meten uitsluitend de mate van distress op symptoomniveau.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

De vragenlijst kan generiek worden ingezet.

Na(a)m(en) auteur(s): Michael Lambert en Gary Burlingame

Bron:  https://www.datec.nl/oq-45/

Papieren documentatie: “Handleiding voor afname en scoring van de outcome questionaire OQ-54.5”, Kim de Jong, M. Annet Nugter, Michael J. Lmbert, gary M. Burlingame

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Outcome Questionnaire-45.2 (OQ© -45.2, verder OQ genoemd) is ontwikkeld door Michael Lambert en Gary Burlingame met als doel een meetinstrument te creëren dat geschikt is voor gebruik in de klinische praktijk.

De OQ heeft een aantal eigenschappen die andere algemene uitkomstinstrumenten niet hebben. De OQ is kort, gevoelig voor verandering en heeft goede psycho- metrische eigenschappen. Daarnaast is een belangrijk voordeel van de OQ dat er meerdere domeinen worden gemeten, in tegenstelling tot de meeste andere uitkomst- instrumenten die zich vooral richten op de symptomen.

Binnen psychologisch onderzoek bestaat er consensus dat bij resultaatmetingen naast de symptomen van cliënten ook het sociaal en interpersoonlijk functioneren van belang is om te meten. Dit mede doordat uit literatuur is gebleken dat symptomen sneller verbeteren dan het sociaal functioneren. De meeste algemene uitkomstinstrumenten meten uitsluitend de mate van distress op symptoomniveau.

De OQ-45 SD is alleen het onderdeel Symptom Disstress van de gehele vragenlijst.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evulatief
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Kan generiek worden gebruikt.

Na(a)m(en) auteur(s): Michael Lambert en Gary Burlingame

Bron:
https://www.psychotraumadiagnostics.centrum45.nl/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De PCL-5 is een zelfrapportage vragenlijst met 20 items, die de 20 symptomen van PTSS meet volgens de DSM-5.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
De PCL-5 kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt, waaronder:

 • Het monitoren van verandering in symptomen gedurende en na een behandeling

 • Het screenen op PTSS

 • Het verkrijgen van een voorlopige indicatie voor PTSS

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:
Patiënten met mogelijke PTSS

Na(a)m(en) auteur(s):
Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. (2013) (origineel)
Boeschoten, M.A., Bakker, A., Jongedijk, R.A. & Olff, M. (2014) (Nederlandse vertaling)
Uitgave: Stichting Centrum ’45, Arq Psychotrauma Expert Groep
Versie 1.1, 1 september 2015, Boeschoten, M.A., Bakker, A., Jongedijk, R.A. & Olff, M.

Gebaseerd op http://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-sr/ptsd-checklist.as

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/pain-catastrophizing-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Pain Catastrophizing Scale is een zelfbeoordelingsvragenlijst om catastroferen te onderzoeken in klinische en niet klinische populaties. Catastroferen wordt algemeen omschreven als een overdreven negatieve oriëntatie naar schadelijke stimuli en speelt een belangrijke rol in het ervaren van en de manier van omgaan met pijn. De PCS bestaat uit 13 uitspraken die een aantal gedachten en gevoelens bevatten die men kan ervaren bij het hebben van pijn. De items zijn verdeeld over de categorieën ruminatie, magnificatie en hulpeloosheid, waarbij elk item gescoord wordt op een 5-puntsschaal.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): klinische en niet klinische populaties met of zonder pijn

Na(a)m(en) auteur(s):
Sullivan M, Bishop S, Pivik J (1995); Nederlandse versie: Crombez G, Vlaeyen J (1996)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/pain-disability-index-dutch-language-version/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Pain Disability Index (PDI) is een korte vragenlijst over de invloed die pijnklachten op iemands leven hebben. Het instrument meet iemands beperkingen in het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten die men normaliter zou willen doen oftewel de mate van “sociale hinder”. Het gaat om de gemiddelde invloed van de pijn, niet als de pijn het ergst is. De vragenlijst bestaat uit zeven items die elk één deelgebied vertegenwoordigen: familiaire/huishoudelijke verantwoordelijkheden, recreatie, sociale activiteiten, beroep, sexuele activiteiten, zelfverzorging en basale levensbehoeftes.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met chronische pijn

Na(a)m(en) auteur(s):
Pollard CA (1984); Nederlandse versie: Pijn Kennis Centrum, Academisch ziekenhuis Maastricht (1999)

Bron:
Bijlages ontvangen van klant (Mary de Haas SGZ)

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De PSEQ vraag patiënten over zelfeffectiteit met relatie tot pijn.

Belangrijkste waardes:

 • <20 is lage self-efficacy
 • >40 is hoge self-efficacy

(Bron: pdf outcome measures)

Na(a)m(en) auteur(s):
Auteur originele versie
Michael K. Nicholas 2012
Tel.: +612 9926 7318
Pain Management and Research Centre, University of Sydney at Royal North Shore Hospital, St. Leonards, Sydney, NSW 2065, Australia
miken@med.usyd.edu.au

Auteur Nederlandse vertaling
L.C.C. van der Maas et al. (Lia)
cc.vander.maas@windesheim.nl

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5344944/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796702000086?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789497800470

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Om de gebruikelijke “aandacht voor pijn” te beoordelen, ontwikkelde McCracken de Pain Vigilance and Awareness Questionnaire (PVAQ [1]). De originele Engelse versie is een zelfrapportage vragenlijst met 16 items die de frequentie meet van zelf gecontroleerde en zelf gerapporteerde aandachtsgewoonten met de nadruk op pijn en veranderingen in pijn in de afgelopen 2 weken. De psychometrische eigenschappen van de PVAQ werden voor het eerst getest in een steekproef van patiënten met chronische lage rugpijn, met bevredigende betrouwbaarheid, goede interne consistentie en goede validiteitsresultaten [1]

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaulatief/Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): kan generiek worden ingezet

Na(a)m(en) auteur(s): 
Lance M. McCracken

Bron: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/1471-2474-15-270.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): DE PRTEE Is een vragenlijst bestaande uit 15 items om pijn en functie te meten bij patiënten met EL.3 De vragenlijst bestaat uit 2 subschalen. De subschaal pijn bestaat uit 5 items die op een Numeric Rating scale (NRs) worden gescoord, waarbij 0 overeenkomt met geen pijn en 10 met de ergst denkbare pijn. De subschaal functie bestaat uit 10 items waarvan 6 items specifieke activiteiten meten en 4 items dagelijkse activiteiten. Deze 10 items worden ook op een NRs gescoord, waarbij 0 overeenkomt met geen moeite en 10 met onmogelijk. De totaalscore (0-100 punten) wordt berekend door de punten van de functieschaal te delen door twee en daarbij het aantal punten van de pijnschaal op te tellen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatie/Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met epicondylitis lateralis (EL)

Na(a)m(en) auteur(s):
Mathijs van Ark*, Johannes Zwerver, Ronald L Diercks and Inge van den Akker-Scheek

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/patient-rated-wrist-hand-evaluation-patient-rated-wrist-evaluation/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Patient Rated Wrist/Hand Evaluation (PRWHE) is een korte vragenlijst die eenvoudig te gebruiken is. De lijst is specifiek voor patiënten met pols- en handproblemen. De PRWHE bevat vragen over de mate van pijn in de pols/hand, de ervaren beperkingen in dagelijkse activiteiten in de afgelopen week. Daarnaast bevat zij een optioneel deel over cosmetiek.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief/effectiviteit
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met hand- en/of polsproblematiek

Na(a)m(en) auteur(s):
MacDermid J (1998); Nederlandse versie: Videler AJ, Schreuders TAR (2008)

Bron: http://www.zorgpad-depressie.be/phq-9/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De PHQ-9 is een internationaal gebruikte en uitgebreid geteste vragenlijst voor het opsporen en opvolgen van depressie. Het is een verkorte versie van de Patient Health Questionnaire , waarbij enkel de DSM IV criteria voor depressie worden nagevraagd. Het is de rode draad doorheen dit zorgpad. Het zorgt voor opsporen van depressie en daarna help het om te evalueren of de toegepaste behandeling ook effectief aanslaat. Op deze manier vermijden we dat er te lang een niet werkende therapie wordt aangeboden aan de patiënt en zo belangrijke tijd wordt verloren.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): In kaart brengen de mate van aanwezigheid van de gevoelens van depressie

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Populatie: Ouderen, volwassenen met diabetes en/of depressieve klachten

Na(a)m(en) auteur(s): Drs. Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke en collega’s met een educatieve subsidie van Pfizer Inc

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/modified-parkinson-activity-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Parkinson Activity Scale (PAS) bestaat uit 10 items en meet de effectiviteit van uitgevoerde bewegingen. De PAS wordt verdeeld in 4 categorieën: stoel transfers, gang akinesie, bedmobiliteit en bedmobiliteit met deken. Er wordt een score van 0-4 gehanteerd waarbij de maximum score staat voor een uitgevoerde test zonder problemen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evalueren/inventariserend voor effectiviteit van de uitgevoerde bewegingen.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Ouderen met de ziekte van Parkinson in midden- of late stadium van de ziekte.

Na(a)m(en) auteur(s): Nieuwboer A, et al. (2000)

Bron: https://adoc.pub/kinderen-met-urine-incontinentie-en-obstipatie-effect-van-co.html 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Om de afhankelijke variabele kwaliteit van leven bij kinderen met incontinentieproblemen te meten is gebruik gemaakt van de Pediatric Incontinence Quality of Life (PinQ) (Bower, Sit, Bluyssen, Wong, & Yeung, 2006). De PinQ is een vragenlijst specifiek gericht op kinderen met incontinentieproblemen. Hoewel de PinQ oorspronkelijk een Engelstalige vragenlijst is, is deze vragenlijst succesvol vertaald naar het Nederlands (Bower et al., 2006). De mate van kwaliteit van leven is gemeten aan de hand van 26 items. Voor het beantwoorden van alle items is gebruikt gemaakt van een 5-punt Likertschaal, waarbij de antwoordcategorieën opliepen van 0 (nooit) tot 4 (altijd). De PinQ levert een totaalscore op en is niet uit te splitsen naar verschillende schalen. De totaalscore is berekend door de som van alle itemscores. Een hogere score indiceert een lagere kwaliteit van leven bij kinderen met incontinentieproblemen. De PinQ wordt gezien als een zeer betrouwbaar instrument en is crosscultureel valide.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): kinderen met incontinentieproblemen

Na(a)m(en) auteur(s):
Bower, Sit, Bluyssen, Wong, & Yeung, 2006

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/peabody-picture-vocabulary-test-iii/ 

Papieren handleiding PPVT

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De PPVT-III-NL is een diagnostisch instrument dat een domein van de taalontwikkeling (de receptieve woordenschat) test door het meten van het begrip van gesproken woorden. De PPVT-III-NL omvat 204 testplaten met telkens 4 afbeeldingen. De proefpersoon kiest de juiste afbeelding bij een mondeling aangeboden woord. De PPVT-III-NL is dus een multiple choice-, oftewel meerkeuzetest 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):

Diagnostisch 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Populatie: kinderen en volwassenen in de leeftijd van 2,3 t/m 90 jaar met Nederlands als eerste taal

Aandoening: Overig, begrip gesproken woorden

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Dunn L.M. (1959); PPVT-III: Dunn L.M., Dunn L. (1997)
Nederlandse versie: Schlichting J. (2005)

Born:
https://ggzdataportaal.nl/bibliotheek/

Algemene beschrijving:
Zelfbeoordelingsvragenlijst voor pathologisch piekeren. De vragenlijst bestaat uit 16 vragen op een Likert schaal.

Beoogd gebruikersdoel:
Het in kaart brengen van de mate van zorgen maken

Na(a)m(en) auteur(s):
Meyer, T.J., Miller, M.L., Metzger, R.L., & Borkovec, T.D. (1990). (oorspronkelijke Engelstalige versie)
Rijsoort, S. van, Vervaeke, G., & Emmelkamp, P. (1997). (Nederlandstalige versie)

Bron: https://nutritionalassessment.mumc.nl/nutritional-assessment/beoordeling-door-de-dietist

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Ongewenst, maar ook gewenst gewichtsverlies kan leiden tot ondervoeding, bijvoorbeeld bij anorexia en na een maagverkleiningsoperatie. Voor het bepalen van het percentage gewichtsverlies hanteert men de volgende formule: (Huidig gewicht – Gebruikelijk gewicht) / Gebruikelijk gewicht x 100%. De norm voor extra risico op ondervoeding is hierbij: meer dan 5% gewichtsverlies binnen een maand of meer dan 10% gewichtsverlies binnen 6 maanden zijn een indicator van ondervoeding.

Indien de patiënt niet op een staweegschaal kan worden gewogen, kan een weegstoel of weegbed worden gebruikt. Deze maat is niet bruikbaar bij patiënten met oedeem, ascites of dehydratie.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Opsporen ondervoeding

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Ouderen, volwassenen, jongeren

Na(a)m(en) auteur(s): NVT

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/physical-activity-readiness-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) is een korte vragenlijst waarmee een professional kan inventariseren of een patiënt verantwoord kan deelnemen aan een oefenprogramma. Voor de meeste mensen zal lichamelijke inspanning geen problemen of gevaren opleveren. Echter is het belangrijk middels deze vragenlijst die personen op te sporen voor wie lichamelijke activiteit minder geschikt is of voor wie het verstandig is een medisch advies te krijgen over het soort activiteiten dat het meest geschikt is.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): generieke populatie met mogelijke contra-indicaties voor fysieke activiteit

Na(a)m(en) auteur(s):
American College of Sports Medicine (1991); Revised: Canadian Society for Exercise Physiology (2002)

Bron:

https://www.fysio-oebe.nl/si–cluster-van-der-wurff.html

https://docplayer.nl/19117385-Provocatietesten-en-mobiliteitstesten-van-het-si-gewricht-validiteit-betrouwbaarheid-reader.html

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De pijnprovocatietesten van van der Wurff bestaan uit 5 tests die kijken naar potentiële problematiek van het SI-gewricht.

De 5 tests zijn:

1: Distraction / Gapping test

2: Compression / Approximation test

3: Thigh Thrust / Femoral Shear test

4: Gaenslen’s / Pelvic torsion test

5: Patrick’s sign / Faber test.

Wanneer drie van de vijf tests de voor de patiënt herkenbare pijn provoceren is SI gerelateerde pijn aannemelijk.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):

Diagnostisch

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):  Volwassenen met pijn rond het bekken.

Na(a)m(en) auteur(s):

P. van der Wurff

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/pijncoping-inventarisatielijst-pain-coping-inventory/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Pijncoping Inventarisatielijst (PCI) inventariseert de coping strategieën van mensen met pijnklachten. De PCI vragenlijst bestaat uit 33 items. Met behulp van deze vragenlijst kan bepaald worden of iemand met name actieve of passieve coping strategieën toepast.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, of iemand met name actieve of passieve coping strategieën toepast.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):  Patiënten met pijnklachten.

Na(a)m(en) auteur(s): Kraaimaat FW, Bakker A, Evers AWM (1997)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/pijn-gedrag-schaal/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Pijn Gedrag Schaal (PGS) is een aangepaste versie van de University of Alabama Birmingham Pain Behavior Scale (UAB-PBS). Het is een observatieschaal waarmee acht pijnindicatoren worden gemeten (frequentie en intensiteit).

De geobserveerde pijngedragingen zijn: verbaal pijngedrag, niet verbaal vocaal pijngedrag, pijnlijke gezichtsuitdrukkingen, staande houding, mobiliteit, lichaamstaal, gebruik van ondersteuning en zitten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, meten van pijnindicatoren.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Volwassenen met chronische pijn.

Na(a)m(en) auteur(s): PBS: Richards JS, et al.

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/protection-amount-frequency-adjustment-body-image-scorelijst/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De PRAFAB-scorelijst staat voor Protection, Amount, Frequency, Adjustment en Bodyimage. De vragenlijst beoogt de incontinentieprolemen van een patiënt in kaart brengen. De vragenlijst evalueert op het niveau van beperkingen en participatieproblemen1,2 en richt zich met name op de hoeveelheid incontinentiemateriaal dat de patient gebruikt, de hoeveelheid urineverlies, de frequentie van urineverlies, de hinder die de patient door het incontinentieprobleem heeft en de houding die de patient aanneemt t.o.v. het incontinentieprobleem

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief en inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met urine incontinentieproblemen (UI)

Na(a)m(en) auteur(s): 
Mulders AFP, Vierhout ME (1990)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/quality-of-life-for-respiratory-illness-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De QoLRIQ is een 55-items vragenlijst die de gezondheidstoestand van astma- en COPD-patiënten op het gebied van ademhalingsproblemen, fysieke problemen, emoties, situaties die ademhalingsproblemen uitlokken of verergeren, algemene activiteiten, dagelijkse en huisgebonden activiteiten en sociale activiteiten en relaties en seksualiteit in kaart wil brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 7-punts Likertschaal.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Populatie: patiënten met een matige tot ernstige vorm van astma of chronisch obstructief longlijden (COPD).

Aandoening: Circulatie en ademhalingsstelsel (Longaandoeningen)

Na(a)m(en) auteur(s): Maillé AR, et al. (1997)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/quality-of-life-for-osteoporosis/

https://www.osteoporosis.foundation/health-professionals/research-tools/quality-life-questionnaires

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De QUALEFFO vragenlijst meet kwaliteit van leven en is ontwikkeld door een werkgroep van de Europese Stichting voor Osteoporose. De Nederlandse versie is opgenomen in de KNGF-richtlijn. Deze bevat de domeinen pijn, activiteiten van het dagelijkse leven, werk in en om het huis, bewegen, vrije tijd/ sociale activiteiten, opvattingen over de gezondheid in het algemeen en stemming.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):  Inventariserend, meet de kwaliteit van leven.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met wervelfracturen als gevolg van osteoporose.

Na(a)m(en) auteur(s): Lips (1996).

Uitleg: De Quebec is een van de eerst toegevoegde meetinstrumenten. De originele documentatie is niet langer aanwezig. In de bijlage staat de documentatie van https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/quebec-back-pain-disability-scale/ . 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) meet de mate waarin mensen met lage rugklachten moeite hebben met alledaagse activiteiten

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met chronisch lage rugklachten in de eerste lijn

Na(a)m(en) auteur(s):
Oorspronkelijke versie: Kopec J (1995)
Nederlandse versie: Schoppink EM (1996)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/quick-disabilities-of-the-arm-shoulder-and-hand/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Quick DASH is een vragenlijst met 11 items, verdeeld over de categorieën uitvoeren van activiteiten en ernst van symptomen. Centraal staat hierbij de mate van klachten of beperkingen in de gehele bovenste extremiteit gedurende de afgelopen week. De patiënt beantwoordt de vragen zelf aan de hand van een 5-puntsschaal. De componenten sport, muziek en werk worden in twee optionele modules aangeboden. Hoe hoger een patiënt scoort op de Quick DASH des te groter zijn de klachten/beperkingen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met schouder-, arm- en/of handproblematiek

Na(a)m(en) auteur(s):
Beaton DE, Wright JG, Katz JN (2005); Nederlandse versie: Schuurman A, Sleegers E

Bron: https://academic.oup.com/rheumatology/article/39/3/321/1783816

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index is een wijziging van de vragenlijst geïntroduceerd door Mason et al. Het doel van de RADAI is om een ​​eenvoudig te gebruiken beoordeling van RA-ziekte te bieden activiteit, die dient als aanvulling op de beoordelingen en waardoor de beoordeling van de arts in bepaalde situaties kan worden weggelaten, met name in observationele studies of binnen de behandeling van patiënten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met Rheuma

Na(a)m(en) auteur(s):
J. Fransen, T. Langenegger, B. A. Michel and G. Stucki1 for the members of the Swiss Clinical Quality Management in Rheumatoid Arthritis

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/36-item-short-form-health-survey/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SF-36 en de RAND-36 zijn oorspronkelijk gebaseerd op dezelfde Amerikaanse vragenlijst. De twee vragenlijsten verschillen alleen bij sommige items in de wijze van formulering en de wijze waarop sommige schaalscores berekend worden. De SF-36/RAND-36 wordt veelvuldig gebruikt voor het meten van ervaren gezondheid of gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het instrument bevat schalen voor fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen door fysieke of emotionele problemen, mentale gezondheid, energie, pijn en algemene gezondheidsbeleving. Een hoge score komt overeen met een betere gezondheidstoestand.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): De Rand-36 is een generieke vragenlijst en kan voor verschillende doelgroepen gebruikt worden

Na(a)m(en) auteur(s):
RAND: Ware JE, Sherbourne CD (1990); Nederlandse versie: van der Zee KI, Sanderman R (1992) 

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/respiratory-illness-questionnaire-monitoring-10/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Riq-mon10 is een instrument dat helpt bij het in kaart brengen van de mate en wijze waarin COPD-patiënten zich in hun dagelijkse leven beïnvloed worden door hun ademhalingsproblemen. De vragenlijst meet de kwaliteit van leven bij patiënten met een longaandoening. De Riq-mon is een ingekorte versie die afgeleid is van de 55-Item Quality of Life for Respiratory Illness Questionnaire (QoL-RIQ) en bevat items over de fysieke en emotionele klachten (1) en fysieke en sociale beperkingen(2).

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Populatie:

Patiënten met COPD

Aandoening: Longaandoeningen

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie (Qol-RIQ): Maille van AR (1997) Gereviseerde versie (Riqmon 10): Jacobs JE (2004) Nederlandse versie: beschikbare versie overeenkomstig met NHG-standaard Protocollaire COPD-zorg

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/roland-morris-disability-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De originele versie van de Roland Disability Questionnaire (RDQ) bestaat uit 24 items, welke specifiek de lichamelijke toestand van patiënten met lage rugpijn meten. Ieder item heeft als toevoeging ‘vanwege mijn rugpijn’, om te kunnen onderscheiden tussen beperkingen t.g.v. rugpijn of beperkingen t.g.v. een andere oorzaak. De patiënt wordt gevraagd om een item te scoren indien de zin vandaag op hem van toepassing is. Het resultaat is de som van alle positief gescoorde items. Een hoge score komt overeen met meer beperkingen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / effectiviteit en/of inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met sub acute, acute en chronische lage rugpijn

Na(a)m(en) auteur(s):
Roland M (1983); Nederlandse versie: van der Heijden GJ (1991)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/strength-assistance-with-walking-rise-from-a-chair-climb-stairs-and-falls/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SARC-F is een instrument voor screening op het risico op sarcopenie en wordt ingezet voor het opsporen van hoog-risicopatiënten. Het instrument bestaat uit vijf eenvoudige vragen en is de eerste stap in de diagnostiek. Patiënten met 4 punten of meer hebben een verhoogd risico op sarcopenie.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Populatie: patiënten die aangeven zich zwak te voelen, gevallen zijn, een lage loopsnelheid hebben of moeite hebben met het opstaan uit een stoel of met traplopen

Aandoening: Bewegingsapparaat (Spier- en peesaandoeningen)

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Malmstrom TK, Morley JE (2013)
Nederlandse versie: Visser M, Schaap LA (2019)

Bron: https://cdn.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/569142/ICS-Dutch-English.pdf 

https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/portal/8850615/42883postpub.pdf 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Dit instrument meet met behulp van 7 vragen, te beantwoorden op basis van een 5-item Likert schaal, de verstaanbaarheid van het kind onder verschillende communicatie partners (ouders/gezinsleden/vrienden/leerkrachten etc.) en de gemiddelde verstaanbaarheid. Hoe hoger de score, hoe beter het kind verstaanbaar is in de verschillende situaties. De schaal is ook toepasbaar op volwassenen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Dit instrument inventariseert of het kind bij bepaalde communicatie partners beter verstaanbaar is dan bij anderen en kan zo eventueel de diagnose stellen dat een kind zich comfortabeler voelt bij een partner met wie hij/zij vaak communiceert in vergelijking met een partner met wij hij/zij minder vaak communiceert.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Kinderen, volwassenen

Na(a)m(en) auteur(s)

McLeod, Harrison, & McCormack (2012) 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SBC meet lichamelijk bewustzijn en lichaamsdissociatie.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: Onbekend

Na(a)m(en) auteur(s): Engelstalige versie: Cynthia J. Price, Ph.D. & Elaine Adams Thompson, Ph.D., 2007

Nederlandse vertaling: Dr. Lia Van der Maas, 2007

Bron: https://www.embloom.nl/content/smi/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SMI brengt schemamodi in kaart. De modi zijn onderdeel van het schemamodel van Young en refereren aan verschillende cognitieve, emotionele en gedragstoestandsbeelden waarin een persoon zich bevindt. De SMI bestaat uit 14 modi en is opgebouwd uit 118 items.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):

Schemamodi in kaart brengen.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Volwassenen en jongeren (vanaf 13 jaar)

Na(a)m(en) auteur(s):

Young JE, et al. (2007). The Schema Mode Inventory (SMI). New York: Schema Therapy Institute. Nederlandse versie: Young, J., Arntz, A., Atkinson, T., Lobbestael, J., Weishaar, M., van Vreeswijk, M. & Klokman, J. (2008) Lobbestael J. (2010). Diagnostiek van schema modi. Psychopraktijk 5, 31-33.

Bron: https://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Met behulp van de Screeningslijst stotteren kun je een indicatie krijgen van de ernst van het stotteren van je kind. De lijst kan echter niet worden gebruikt om te bepalen of behandeling of monitoring nodig is, omdat hiervoor alle risicofactoren uit de richtlijn dienen te worden afgewogen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Vroegtijdig signaleren en evt. begeleiden op basis van advies

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Populatie: Kinderen van 2-7 jaar

Aandoening: Stotteren

Na(a)m(en) auteur(s):  G. en J. Riley, Santa Ana, Ca, USA

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/shoulder-disability-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De ‘Shoulder Disability Questionnaire’ (SDQ) bevat zestien vragen over dagelijkse handelingen (fysieke bewegingen of activiteiten) waarbij schouderpijn kan optreden. De SDQ vraagt naar beperkingen op fysieke, sociaal en emotioneel vlak.1 Per vraag moet worden aangegeven of men bij betreffende beweging/activiteit wel of geen last heeft gehad van de (behandelde) schouder in de afgelopen 24 uur, of dat men de beweging/activiteit niet heeft uitgevoerd. Met behulp van de vragenlijst kan een functionele status voor klachten (pijn en/of bewegingsbeperking) in de schouderregio gemaakt worden.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met pijn en/of bewegingsbeperkingen in de schouder (afkomstig uit de eerste lijn)

Na(a)m(en) auteur(s):
Croft P (1994); Nederlandse versie: van der Heijden GJ (2000)

Bron: https://journals.lww.com/spinejournal/Fulltext/1999/07150/Results_of_the_Scoliosis_Research_Society.8.aspx

https://orthotoolkit.com/srs-22/

https://www.srs.org/UserFiles/file/outcomes/srs-22_sample.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De originele Scoliosis Research Society Health-Related Quality of Life Questionnaire werd in 1999 gepubliceerd in het tijdschrift Spine. Deze originele enquête bestond uit 24 vragen en was bedoeld om de perceptie van een patiënt van hun kwaliteit van leven in relatie tot hun scoliose te meten. Er werden echter problemen geïdentificeerd met deze originele vragenlijst die overlappende domeinen en beperkte antwoordmogelijkheden bevatte. Aanpassingen aan dit oorspronkelijke onderzoek om deze problemen aan te pakken, resulteerden in de SRS-22 en de herziene SRS-22 (SRS-22r). De SRS-22r is een herziening van de SRS-22 die tot doel heeft de interne consistentie van het functiedomein te verbeteren. De SRS-22r meet de kwaliteit van leven op 5 domeinen: functie (5 vragen), pijn (5 vragen) zelfbeeld (5 vragen), geestelijke gezondheid (5 vragen), tevredenheid/ontevredenheid (2 vragen). De maximale score in elk domein is 5 en de minimumscore is 1, waarbij hogere scores een hogere kwaliteit van leven van de patiënt vertegenwoordigen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, Evaluatief / Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met scoliosis

Na(a)m(en) auteur(s):
Dr. Thomas Haher

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/falls-efficacy-scale-international-7-16-items/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): In de ‘Falls Efficacy Scale International’ (FES-I) wordt de valangst van de patiënt bij het uitvoeren van ADL-activiteiten en sociale activiteiten gemeten. De patiënt wordt gevraagd om zijn bezorgdheid om te vallen tijdens een bepaalde activiteit aan te geven. De FES-I bestaat uit 16 items en de verkorte versie uit 7 items. Een hoge score komt overeen met een grote valangst.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Ouderen en patiënten met evenwichtsstoornissen

Na(a)m(en) auteur(s)
Tinetti ME, Richmann D, Powell L (1990); Nederlandse versie: Kempen GIJM, et al. (2007)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/hip-disability-and-osteoarthritis-outcome-score-physical-function-short-form/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De HOOS-PS is een vragenlijst voor het evalueren van symptomen en beperkingen bij patiënten met heupklachten. De vragenlijst bestaat uit 5 items en is de verkorte weergave van de HOOS en is samengesteld uit de subcategorie ADL-activiteiten en Sport & Recreatie. De verkorte versie gaat over de hoeveel moeite die het uitvoeren van een activiteit gedurende de afgelopen week gekost heeft. De scoring wordt gedaan aan de hand van een 5-punts Likertschaal (0-4), waarbij een hogere score meer moeite aangeeft.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief / effectiviteit
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met heupklachten voornamelijk heup artrose

Na(a)m(en) auteur(s):
Tennant A (2007)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/short-physical-performance-battery/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Short Physical Performance Battery (SPPB) is een relatief eenvoudige test waarmee in kort tijdsbestek inzicht kan worden verkregen in loopsnelheid, balans en beenkracht, belangrijke factoren voor zelfredzaamheid. De test bestaat uit drie losse testen: een looptest, een balanstest en een repeated chair-stand test.1 De SPPB wordt in de wetenschappelijke literatuur steeds vaker gebruikt als uitkomstmaat voor mobiliteit en als voorspeller van gezondheidsuitkomsten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Prognostisch
 • Evaluatief/Effectiviteit
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Het instrument is ontwikkeld en met name onderzocht in de doelgroep
thuiswonende ouderen, maar is ook toepasbaar in de klinische setting bij
ouderen die nog kunnen lopen met of zonder hulpmiddel.

Na(a)m(en) auteur(s):
Guralnik JM, et al. (1994)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/shoulder-function-assessment/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SFA is een eenvoudig instrument om het functioneren van de schouder te bepalen bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). Het instrument bestaat uit twee visueel analoge schalen over pijn, vier meerkeuze vragen over activiteiten in het dagelijkse leven, en drie metingen door middel van observatie.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evalueren functie van de schouder bij patiënten met RA.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met reumatoïde artritis (RA) met schouderklachten.

Na(a)m(en) auteur(s): Van den Ende CH, et al. (1996).

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) is een vragenlijst met 13 items, verdeeld over de categorieën pijn en beperking in activiteiten. Centraal staat hierbij de mate van pijn of beperkingen veroorzaakt door schouderproblematiek gedurende de laatste week. De patiënt beantwoordt de vragen zelf aan de hand van een VAS- of NRS-schaal. Hoe hoger een patiënt scoort op de SPADI des te groter is de pijn/ beperking in activiteiten.**

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): 
Pijn/beperkingen bepalen in activiteiten bij schouderproblematiek.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
Patiënten met schouderklachten

Na(a)m(en) auteur(s): 
Roach KE, et al. (1991); Nederlandse versie: Elvers JWH, Oostendorp RAB, Sierevelt IN (2003)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/shoulder-rating-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Shoulder Rating Questionnaire is een vragenlijst die bestaat uit een visuele analoge schaal (VAS) die een globale indruk geeft van de schouderfunctie en 20 vragen verdeeld over 7 domeinen zoals pijn, dagelijkse activiteiten, vrijetijdsbesteding /sportactiviteiten, werk, tevredenheid en punten van verbetering.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): personen met schouderklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Línsalata JC, et al. (1997); Nederlandse versie: Vermeulen HM, et al. (2005)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/simple-shoulder-test/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Simple Shoulder Test (SST) is een door de patiënt in te vullen vragenlijst met 12 items. Het is een meetinstrument dat de functionele beperkingen van de aangedane schouder van patiënten met schouderklachten inventariseert. Het meetinstrument is afkomstig van andere scoringssystemen, zoals Neer’s evaluation en American Shoulder and Elbow Surgeons Shoulder Score (ASES) en uit praktijkvoorbeelden van de Universiteit Washington.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met schouderklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Lippitt SB; Harryman II DT; Matsen III FA (1993); Nederlandse versie: van Kampen DA, et al. (2012)

Bron:
Skully Care via email correspondentie

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De skully Care app meet de afplatting van het hoofd en berekend de afwijking. Op verzoek van therapeuten wordt gevraagd om de uitslag in Intramed te noteren. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Als kinderfysiotherapeut wil ik de gegevens van de skully Care app in het dossier noteren, zodat deze onderdeel van het dossier zijn. 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):
Baby’s met afplatting van het hoofd

Na(a)m(en) auteur(s)
Skully Care

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/short-nutritional-assessment-questionnaire/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SNAQ is een instrument waarmee gescreend wordt op ondervoeding bij opname in het ziekenhuis. Het zijn de vragen die het meest voorspellend zijn voor ondervoeding. Omdat de set van meest voorspellende vragen voor ondervoeding in elke zorgsector verschillen zijn er verschillende SNAQ’s ontwikkeld: – SNAQ – ziekenhuis – SNAQRC – verpleeg- en verzorgingshuizen – SNAQ 65+ – thuiswonende ouderen en revalidatiezorg Het invullen van alle SNAQ versies kost minder dan 5 minuten per patiënt, en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige, verzorgende of POH-er. Bij een positieve uitslag wordt de diëtist bij de behandeling betrokken. Die doet verdere diagnostiek en stelt vast of er sprake is van ondervoeding.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend/screenend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)
Populatie: patiënten in ziekenhuizen, poliklinieken, ouderenzorg, thuiszorg en
revalidatie
Aandoening: Spijsvertering (Voedingstoestand)

Na(a)m(en) auteur(s): Kruizenga HM, et al (2005)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/short-nutritional-assessment-questionnaire/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SNAQ is een instrument waarmee gescreend wordt op ondervoeding bij opname in het ziekenhuis. Het zijn de vragen die het meest voorspellend zijn voor ondervoeding. Omdat de set van meest voorspellende vragen voor ondervoeding in elke zorgsector verschillen zijn er verschillende SNAQ’s ontwikkeld: – SNAQ – ziekenhuis – SNAQRC – verpleeg- en verzorgingshuizen – SNAQ 65+ – thuiswonende ouderen en revalidatiezorg Het invullen van alle SNAQ versies kost minder dan 5 minuten per patiënt, en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige, verzorgende of POH-er. Bij een positieve uitslag wordt de diëtist bij de behandeling betrokken. Die doet verdere diagnostiek en stelt vast of er sprake is van ondervoeding.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend/screenend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Populatie: patiënten in ziekenhuizen, poliklinieken, ouderenzorg, thuiszorg en
revalidatie

Aandoening: Spijsvertering (Voedingstoestand)

Na(a)m(en) auteur(s): Wijnhoven HAH, et al (2012)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/short-nutritional-assessment-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SNAQ is een instrument waarmee gescreend wordt op ondervoeding bij opname in het ziekenhuis. Het zijn de vragen die het meest voorspellend zijn voor ondervoeding. Omdat de set van meest voorspellende vragen voor ondervoeding in elke zorgsector verschillen zijn er verschillende SNAQ’s ontwikkeld: – SNAQ – ziekenhuis – SNAQRC – verpleeg- en verzorgingshuizen – SNAQ 65+ – thuiswonende ouderen en revalidatiezorg Het invullen van alle SNAQ versies kost minder dan 5 minuten per patiënt, en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige, verzorgende of POH-er. Bij een positieve uitslag wordt de diëtist bij de behandeling betrokken. Die doet verdere diagnostiek en stelt vast of er sprake is van ondervoeding.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend/screenend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):
Populatie: patiënten in ziekenhuizen, poliklinieken, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatie
Aandoening: Spijsvertering (Voedingstoestand)

Na(a)m(en) auteur(s): Kruizenga HM, et al (2010)

Bron: https://www.schoudernetwerk.nl/SNNbestanden/Therapeuten/ExcelPDF/SST-PO.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SST-PO is ontwikkeld door het SchouderNetwerk Twente met als doel het kwantificeren van het herstel in de eerste 3
tot 4 maanden na een schouderoperatie. Het is de bedoeling dat de SST-PO wordt gescoord in het begin (weken 1 tot 2),
halverwege (weken 5 tot 7) en aan het eind (weken 12 tot14) van die revalidatie periode. Met de scores van de SST-PO
wordt het postoperatieve beloop verhelderd en vindt zo nodig bijsturing plaats. De SST-PO kent 19 items verdeeld over 4
domeinen: pijn, functies, activiteiten en mening.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatie / Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten na een schouder operatie

Na(a)m(en) auteur(s):
SchouderNetwerk Twente

Bron: https://www.schoudernetwerk.nl/SNNbestanden/Therapeuten/ExcelPDF/SST-PO.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SST-PO is ontwikkeld door het SchouderNetwerk Twente met als doel het kwantificeren van het herstel in de eerste 3
tot 4 maanden na een schouderoperatie. Het is de bedoeling dat de SST-PO wordt gescoord in het begin (weken 1 tot 2),
halverwege (weken 5 tot 7) en aan het eind (weken 12 tot14) van die revalidatie periode. Met de scores van de SST-PO
wordt het postoperatieve beloop verhelderd en vindt zo nodig bijsturing plaats. De SST-PO kent 19 items verdeeld over 4
domeinen: pijn, functies, activiteiten en mening.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatie / Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten na een schouder operatie

Na(a)m(en) auteur(s):
SchouderNetwerk Twente

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): The 20-item Somatoform Dissociation Questionnaire evalueert de ernst van somatoforme dissociatie. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, Evaluatief.

Na(a)m(en) auteur(s): Nijenhuis, E.R.S., Spinhoven, P., Van Dyck, R., Van der Hart, O., & Vanderlinden, J. (1996). The development and the psychometric characteristics of the Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20). Journal of Nervous and Mental Disease, 184, 688-694. 

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/systematische-opsporing-schrijfproblemen-gereviseerde-versie/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SOS-2-NL is de opvolger van de SOS en wordt gebruikt om vast te stellen of een kind een schrijfprobleem heeft. Hierbij wordt zowel de kwaliteit van het schrijfproduct als de schrijfsnelheid beoordeeld. Het kind schrijft gedurende vijf minuten een tekst over.

De kwaliteit van de eerste vijf regels van de overgeschreven tekst wordt gescoord op basis van zeven criteria. De schrijfsnelheid wordt bepaald door het aantal letters dat werd geschreven in vijf minuten.

De test kan zowel individueel als klassikaal worden uitgevoerd en kan worden afgenomen door leerkrachten, zorgleerkrachten, ergotherapeuten of kinesitherapeuten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief
Discriminerend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):
Populatie: kinderen op de basisschool van eind groep 3 t/m groep 8 die los of verbonden schrijven

Na(a)m(en) auteur(s):
Oorspronkelijke versie: Smits-Engelsman BCM (1999)
Nederlandse versie: Smits-Engelsman BCM (2014)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/specific-activity-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De specifieke activiteiten schaal is een vragenlijst die, afhankelijk van de scoring op een viertal vragen, de functionele status van patiënten met cardiale aandoeningen in vier groepen indeelt.

De vragen zijn gericht op de activiteiten die patiënten in het dagelijkse leven tegen kunnen komen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/Effectiviteit
Inventariserend
Prognostisch

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):  Volwassenen en ouderen die problemen hebben met dagelijkse activiteiten

Na(a)m(en) auteur(s): Goldman L, Hashimoto B, Cook EF, Loscalzo A (1981); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Hartrevalidatie (2005)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/sports-activity-rating-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Sports Activity Rating Scale (SARS) bepaalt de mate van activiteit van patiënten met knieaandoeningen. De patiënt wordt gecategoriseerd naar de mate waarin deze persoon per week aan sport doet, het type bewegingen die veel voorkomen tijdens de sportactiviteit die hij doet en welk soort sport er uitgevoerd wordt. De patiënt kan op vier verschillende niveaus scoren die allemaal gerelateerd zijn aan een hoeveelheid punten. Door middel van deze score wordt een specifiekere inschatting van de belasting en het activiteitenniveau van de patiënt gemaakt.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van:

 • Evaluatief/effectiviteit
 • Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met knieklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Noyes FR, Barber SD, Mooar LA (1989); Nederlandse versie: Neeb TB, Mastenbroek ML, Wagener JHD, Aufdemkampe G (1993)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/start-back-screening-tool/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SBT is een screeningsinstrument voor gebruik bij patiënten met aspecifikieke lage rugklachten in de eerste lijn. Aan de hand van 9 vragen wordt een inschatting gemaakt van het psychosociale aspect van de rugklachten en er wordt een indruk verkregen over de kans op het ontwikkelen van persisterende invaliderende lage rugpijn. Tenslotte geeft de uitslag richting aan de te volgen behandelstrategie door de patienten in te delen in subgroepen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Screening
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met aspecifieke lage rugklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Hill JC (2007); Nederlandse versie: van Hooff M, van Lankveld W, Anderson P, van Hartingsveld F, Ostelo R. (2011)

Bron: https://www.researchgate.net/publication/317638910_Validity_and_reproducibility_of_the_modified_STarT_Back_Tool_Dutch_version_for_patients_with_neck_pain_in_primary_care

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SBT is een screeningsinstrument voor gebruik bij patiënten met nekklachten. Aan de hand van 9 vragen wordt een inschatting gemaakt van het psychosociale aspect van de nekklachten. Tenslotte geeft de uitslag richting aan de te volgen behandelstrategie door de patiënten in te delen in subgroepen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Screening, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met nekklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
J.D. Bier, B.W. Kroes, R.W.J.G. Ostelo, B. Mutsaers, N. Wildervanck, A.P. Verhagen (2014)

Bron: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248616#pone.0248616.s002

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Een aangepaste, generieke versie van de SBT is ontwikkeld voor patiënten met de vijf meest voorkomende musculoskeletale pijnpresentaties (d.w.z. nek, rug, schouder, knie of multisite pijn) binnen het VK. Deze zogenaamde Keele STarT MSK-tool vertoonde een matige tot goede voorspellend vermogen van de baselinescore van de tool voor het identificeren van patiënten die persisterend ontwikkelden handicap vanwege musculoskeletale pijn, en subgroep-cut-points waren vergelijkbaar over pijnplaatsen

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met musculoskeletale pijn

Na(a)m(en) auteur(s):
Anke G. van den Broek, Corelien J. J. KloekID, Martijn F. Pisters, Cindy Veenhof (Auteurs van de bron)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/screening-tool-risk-on-nutritional-status-and-growth/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Strong kids is een screeningslijst, waarmee eenvoudig ondervoeding of het risico hierop bij kinderen kan worden vastgesteld. Met behulp van 4 vragen wordt dit risico ingeschat. De lijst wordt ingevuld door professionals. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van diagnostisch en prognostisch 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): 
Populatie: zieke kinderenAandoening: 
Spijsvertering en hormoonstelsel 

Na(a)m(en) auteur(s):  Hulst JM, Zwart H, Hop WC, Joosten KF Dutch national survey to test the STRONGkids nutritional risk screening tool in hospitalized childeren, Clinical Nutrition (2009); doi:10.1016/j.clnu.2009.07.006.

Bron:
www.dietistennierziekten.nl

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De voedingstoestand wordt in kaart gebracht door een subjectief oordeel te geven over vijf onderdelen: gewichtsverandering, voedselinname, gastro-intestinale symptomen, verlies van onderhuids vetweefsel en spiermassa. Voor de laatste twee aspecten wordt een fysiek onderzoek gedaan, waarbij een aantal observatiepunten worden bekeken. De gegevens worden bijgehouden op het SGA scoreformulier.  

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
De voedingstoestand wordt in kaart gebracht door een subjectief oordeel te geven over vijf onderdelen.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Voedingstoestand bepalen. Om te komen tot classificatie als ernstig ondervoed (score 1 of 2), matig tot licht ondervoed (score 3, 4 of 5) of normaal gevoed (score 6 of 7)
 

Na(a)m(en) auteur(s):
Werkgroep richtlijnen DNN
https://dietistennierziekten.nl/

Bron: https://www.lumc.nl/org/psychiatrie/research/sq-48/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De SQ-48 kan gebruikt worden om een algemene psychopatologie (angst, depressie, somatische klachten, sociale fobie, agorafobie, aggressie, cognitieve klachten) te meten.

Er zijn twee extra schalen Vitaliteit en Werk. Deze schalen worden wel terug gerapporteerd, maar niet gescoord.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):  Inventariserend
Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Volwassenen.

Na(a)m(en) auteur(s): Carlier, I. et al (2012)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/tampa-schaal-voor-kinesiofobie/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Tampaschaal voor Kinesiofobie is een vragenlijst die een indruk geeft van de mate van pijngerelateerde vrees bij patiënten met lage rugpijn (LRP) of fibromyalgie. Met deze vragenlijst kan worden geïnventariseerd of het activiteitenniveau van de patiënt beïnvloed wordt door vrees voor letsel/weefselschade met vermijdingsgedrag als gevolg. De vragenlijst bestaat uit 11 items waarbij een hogere score staat voor een hogere mate van bewegingsvrees.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Prognostisch
Evaluatief/Effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met (sub)acute en chronische lage rugpijn (LRP) en fibromyalgie

Na(a)m(en) auteur(s):
Miller RP, Kori SH, Todd DD (1991); Nederlandse versie: Vlaejen JWS, Kole-Snijders AMJ, Crombez G, Boeren RGB, Rotteveel AM (1995)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/tampa-schaal-voor-kinesiofobie/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Tampaschaal voor Kinesiofobie is een vragenlijst die een indruk geeft van de mate van pijngerelateerde vrees bij patiënten met lage rugpijn (LRP) of fibromyalgie. Met deze vragenlijst kan worden geïnventariseerd of het activiteitenniveau van de patiënt beïnvloed wordt door vrees voor letsel/weefselschade met vermijdingsgedrag als gevolg. De vragenlijst bestaat uit 17 items waarbij een hogere score staat voor een hogere mate van bewegingsvrees.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Prognostisch
Evaluatief/effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met (sub)acute en chronische lage rugpijn (LRP) en fibromyalgie

Na(a)m(en) auteur(s):
Miller RP, Kori SH, Todd DD (1991); Nederlandse versie: Vlaejen JWS, Kole-Snijders AMJ, Crombez G, Boeren RGB, Rotteveel AM (1995)

Bron: https://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/Bloeddruk

https://encyclopedie.medicinfo.nl/bloeddruk

https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-bloeddruk/bloeddrukwaarden?tab=1

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Het hart pompt bloed rond door de bloedvaten van het lichaam door zich afwisselend samen te trekken en te ontspannen. Hierdoor ontstaat druk in de bloedvaten: de bloeddruk.
De bloeddruk wordt uitgedrukt als verhouding tussen de bovendruk en de onderdruk. De medische term voor bloeddruk is tensie. Ook wordt nog weleens de afkorting RR gebruikt. Dit verwijst naar de Italiaan Riva-Rocci, die eind negentiende eeuw een bloeddrukmeter ontwikkelde.

De bloeddruk wordt genoteerd als 120/80 (120 over 80). Daarbij is 120 de bovendruk en 80 de onderdruk. De eenheid waarin de bloeddruk meestal wordt weergegeven, is millimeter kwikdruk (mm Hg).

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Iedereen

Na(a)m(en) auteur(s): NVT

Bron: https://www.lymfoedeem.nl/lymfoedeem/verschijnselen/

https://www.hierhebikpijn.nl/aandoening/109/lymfoedeem

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Het teken, of de test, van Godet vertelt de patiënt en/of de arts iets over de fase van lymfoedeem. Lymfoedeem is een ernstige, medische aandoening. Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Het meest typerende symptoom van lymfoedeem is de zwelling. De zwelling is onder te verdelen in indrukbaar (pitting) en niet-indrukbaar (non-pitting) oedeem. Of zwelling indrukbaar is, is na te gaan met de test van Godet: na het drukken op de zwelling – met een vinger of duim – blijft er een putje in de huid staan en de zwelling is dan pitting oedeem. Het putje vult zich in enkele seconden tot minuten dan weer langzaam en verdwijnt. De test van Godet is dan positief. Als het oedeem langer bestaat, verhardt het weefsel na verloop van tijd; de zwelling is niet meer gemakkelijk in te drukken en er ontstaat geen putje. Dit oedeem wordt non-pitting oedeem genoemd, of wel: de test van Godet is negatief.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnose en/of Beoordeling fase van lymfoedeem

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Populatie: mensen uit de risicogroep die verschijnselen van lymfoedeem vertonen, met name zwelling

Aandoening: lymfoedeem, zwellingen

Na(a)m(en) auteur(s): Niet bekend

Bron: https://voetenenkelklacht.nl/voetklachten/lymfoedeem/diagnose

https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/stxt/StemmerSign.htm

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Het teken van Stemmer is het fenomeen dat het niet mogelijk is om een huidplooi op te pakken bovenop een teen. Er wordt geprobeerd de huid aan de basis van de tweede en derde teen van de voet te pakken. Lukt dit niet, dan is het teken van Stemmer ‘positief’ en bestaat er grote kans dat sprake is van lymfoedeem. Lukt het wel, dan is het teken ‘negatief’ en is er geen aanleiding voor lymfoedeem.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnose lymfoedeem.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Populatie: mensen uit risicogroep met klachten die kunnen duiden op lymfoedeem. (Zwelling, huidklachten, wondroos)

Na(a)m(en) auteur(s): Niet bekend.

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/performance-oriented-mobility-assement-volgens-tinetti/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De POMA of test van Tinetti bestaat uit een evenwichtsdeel (POMA-Balance (POMA-B)) en een gangevaluatie (POMA-Gait (POMA-G) of POMA-Mobility (POMA-M)). Het evenwichtsdeel evalueert de balans in zit, stand, opstaan, met evenwichtsverstorende prikkels, met gesloten ogen, ronddraaien en gaan zitten. Het mobiliteitsevaluatiedeel geeft een kwalitatief oordeel over het lopen en bevat de punten inzetten van gang, paslengte en pashoogte (rechter en linker voet), de passymmetrie en continuïteit, afwijkende gang, romp en de voetafstand.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief en/of inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met een verhoogd valrisico

Na(a)m(en) auteur(s):
Tinetti ME (1986)

Bron: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/tinnitus/vragenlijsten_bij_diagnose_tinnitus.html

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Tinnitus Handicap Inventory (THI) is een veelgebruikte zelfrapportage vragenlijst om de impact van tinnitus op het dagelijks leven te meten. De lijst bestaat uit 25 items, onderverdeeld in drie subschalen: (1) functionele rolbeperkingen op het gebied van geestelijk, sociaal en fysiek functioneren (12 items), affectieve reacties op tinnitus (acht items) en catastroferende reacties op tinnitus (vijf items) (Lynn, 2003; Newman, 1998). De totale score deelt de patiënt in naar oplopende graad van ernst van de klachten: licht (0 tot 16), mild (18 tot 36), middelmatig (38 tot 56), ernstig (58 tot 76) en catastrofistisch (78 tot 100). Ook bij deze vragenlijst is de keuze voor oplopende gradering arbitrair te noemen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met tinnitus

Na(a)m(en) auteur(s): 
McCombe A, Baguley D, Coles R, McKenna L, McKinney C & Windle-Taylor P. (2001)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/trunk-control-test/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Trunk Control Test (TCT) evalueert de rompstabiliteit van CVA-patiënten. De TCT is onderverdeeld in 4 tests, te weten: 1. omrollen naar zwakkere zijde; 2. omrollen naar sterkere zijde; 3. opkomen tot zit vanuit rugligging; 4. balans in zittende positie gedurende 30 seconden. De test wordt gescoord met een ordinale driepuntsschaal, waarbij een hogere score overeen komt met beter functioneren

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / Effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): CVA -patiënten

Na(a)m(en) auteur(s):
Collin C, Wade D (1990); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Beroerte (2004)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/tampa-schaal-voor-kinesiofobie/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De TSK-NL Heart is een aangepaste versie van De Tampaschaal voor Kinesiofobie. Het is een vragenlijst die een indruk geeft van de mate van pijngerelateerde vrees bij patiënten met lage rugpijn (LRP) of fibromyalgie. Met deze vragenlijst kan worden geïnventariseerd of het activiteitenniveau van de patiënt beïnvloed wordt door vrees voor letsel/weefselschade met vermijdingsgedrag als gevolg. De vragenlijst bestaat uit 13 items waarbij een hogere score staat voor een hogere mate van bewegingsvrees.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Prognostisch
Evaluatief / effectiviteit
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):

Populatie: patiënten met (sub)acute en chronische lage rugpijn (LRP) en fibromyalgie.

Aandoening: Bewegingsapparaat, Psychische stoornissen

Na(a)m(en) auteur(s): Bäck, M et al. (2012)Keessen, P et al. (2020)

Bron: https://rees-france.com/wp-content/uploads/2018/09/QOL2012-ULL27_ENG_Manuscrit-.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Upper Limb Lymphedema 27 (ULL27) is een kwaliteit-van-levenvragenlijst voor patiënten met lymfoedeem in de bovenste extremiteit. De vragenlijst bestaat uit 27 items en 3 dimensies (fysiek, psychologisch en sociaal). De scores (nooit, zelden,  soms, vaak, altijd) worden omgezet in een schaalscore, die varieert van 0-100. Nul is een uitermate slechte kwaliteit van leven; 100 een uitstekende kwaliteit van leven. De vragenlijst is in het Nederlands vertaald en gevalideerd. De interne consistentie en validiteit zijn goed.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend
Evaluatief/Effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met lymfoedeem

Na(a)m(en) auteur(s):
Robert Launois(1), PhD, Jean-Gabriel LeMoine (1), PhD, Marusa O. Akindele(1), MD, MPH, Françoise
Alliot(2) MS, RN, and the lymphedema scientific advisory board

Bron: https://www.kcrutrecht.nl/producten/user-p/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De USER-Participatie is een meetinstrument om het effect van poliklinische revalidatie voor volwassenen te evalueren. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: Patiënten die revalideren. 

Na(a)m(en) auteur(s):De Hoogstraat.

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/vascular-quality-of-life-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Vascu-Qol is een 25-items vragenlijst over de kwaliteit van leven van patienten met vaatproblemen op het gebied van activiteit, symptoomlast, pijn, emotie en sociale consequenties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 7- punts-Likert schaal. Een lage score komt overeen met grote mate van ervaren beperkingen

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief
Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met perifeer en arterieel vaatlijden (PAV)

Na(a)m(en) auteur(s):
Morgan MB, et al. (2001)

Bron: https://fysio.eu/assets/docs/pav.pdf   (Pagina 37)

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De VascuQol-6-NL, verkorte versie VascuQol-25, inventariseert en evalueert middels een vragenlijst
de kwaliteit van leven bij cliënten met vaatproblematiek in de benen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Cliënt met perifeer arterieel vaatlijden, FAC 3 of hoger

Na(a)m(en) auteur(s):
Nordanstig et al., 2014; ClaudicatioNet, 2018

Bron: https://www.haptonomiekuijpers.nl/klachtenlijsten 

https://www.chiropractie-rijssen.nl/klachten/23/vegetatieve-klachten.html 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Vegetatieve klachten komen voort uit het niet willekeurige zenuwstelsel. Het niet willekeurig zenuwstelsel regelt diverse functies van het lichaam waar we geen directe controle over hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het hartritme, spijsvertering, ademhaling en diverse andere processen. Met behulp van deze klachtenlijst kan de patiënt meten waar de lichamelijke klachten waarschijnlijk vandaan komen. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Kinderen, volwassenen en ouderen met vegetatieve klachten 

Na(a)m(en) auteur(s): Niet bekend

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/verkorte-vermoeidheidsvragenlijst-short-fatigue-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De verkorte vermoeidheidsvragenlijst meet de intensiteit van vermoeidheid. De vragenlijst bestaat uit vier uitspraken, waarmee de enkelvoudige dimensie ‘lichamelijke vermoeidheid’ wordt gemeten. Er kan een totaalscore worden berekend die kan worden vergeleken met normwaardes.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief, Inventariserend, Discriminerend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met chronische vermoeidheidsklachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Alberts M, Smets EMA, Vercoulen JHMM, Garssen B, Bleijenberg G (1997)

Bron:
https://nutritionalassessment.mumc.nl/nutritional-assessment/lichaamssamenstelling/vetvrije-massa-index 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
Een formule om de vetvrije Massa te schatten.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Vetvrije massa met interpretatie of er een tekort is of niet.

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Na(a)m(en) auteur(s):
www.nutritionalassessment.mumc.nl

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/victorian-institute-of-sport-assessment-patella-score/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De VISA-P meet de ernst van de symptomen, de kniefunctie en het vermogen/de belastbaarheid om te sporten bij atleten met patellaire tendynopathie. De vragenlijst bestaat uit 8 vragen pijnklachten en belastbaarheid bij patellofemoraal belastende activiteiten. De vragenlijst is met name geschikt voor het evalueren van de belastbaarheid bij sportende patiënten. Een lage score komt overeen met meer pijngewaarwording bij de in vragenlijst opgenomen activiteiten

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Diagnostisch, Evaluatief/Effectiviteit, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): sporters/atleten met patellofemorale klachten

Na(a)m(en) auteur(s):
Visentini PJ, et al. (1998)
Nederlandse versie: Zwerver J, Kramer T, van den Akker-Scheek I (2009)

Bron: https://www.hierhebikpijn.nl/meetinstrumenten/vragenlijsten/visa-a

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De VISA-A is een vragenlijst om inzicht te krijgen in de ernst van achillespeesklachten bij sporters

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief/effectiviteit en/of inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met achillespees tendinopathie

Na(a)m(en) auteur(s):
Nederlandse versie: Sierevelt, I., et al. (2018)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/voice-handicap-index/ 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Voice Handicap Index is een meetinstrument dat wordt toegepast
voor het kwantificeren van de psychosociale consequenties van stemstoornissen door het invullen van een vragenlijst door de cliënt.

De VHI is opgesteld aan de hand van beweringen die heel vaak door stempatiënten worden gemaakt. De vragen richten zich naar functionele beperkingen, fysische beperkingen en naar de emotionele bevindingen van het stemprobleem door de cliënt. De vragenlijst heeft een opbouw van 30 vragen met 3 subcategorieën, die elk beantwoord worden op basis van een 5-punts Likert schaal van nooit (0) tot altijd (4). Elke subcategorie heeft 10 vragen.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van Evaluatief/effectiviteit en inventariserend 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Populatie: Volwassenen met stemklachten

Aandoening: Psychosociale consequenties van stemproblemen

Na(a)m(en) auteur(s): Oorspronkelijke versie: Jacobson B. et al. (1997) Nederlandse versie: As van CJ, Speyer R.

Bron: https://www.researchgate.net/publication/8239764_Development_and_Validation_of_the_Voice_Handicap_Index-10 

https://melbentgroup.com.au/wp-content/uploads/2015/10/MEG-Voice-Handicap-Index-VHI-10.pdf 

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De VHI-10 heeft is een verkorte versie van de VHI en kan worden gebruikt als vervanging van de VHI. Het kwantificeert de patiënts perceptie van zijn/haar stemstoornis. Het heeft de 10 meest belangrijke vragen van de VHI overgenomen en het is onderzocht dat de uitkomsten dezelfde resultaten en interpretaties geven. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Combinatie van Evaluatief/effectiviteit en inventariserend  

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel)

Populatie: Volwassenen met stemklachten

Aandoening: Psychosociale consequenties van stemproblemen

 Na(a)m(en) auteur(s): Rosen, C. A., et al. (2004)

Bron: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/989/RUG01-001787989_2012_0001_AC.pdf

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Voice Handicap Index is een meetinstrument dat wordt toegepast voor het kwantificeren van de psychosociale consequenties van stemstoornissen door het invullen van een vragenlijst door de cliënt. De VHI is opgesteld aan de hand van beweringen die heel vaak door stempatienten worden gemaakt. De vragen richten zich naar functionele beperkingen, fysische beperkingen en naar de emotionele bevindingen van het stemprobleem door de cliënt.

De VHI – Zangstem zijn de vragen aangepast aan de zangstem. 

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):  Evaluatief 

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord: Patiënten met problemen aan de Zangstem

Na(a)m(en) auteur(s:

Anneleen D’haeseleer – Marc De Bodt – Dominique Morsomme (2010)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/walking-impairment-questionnaire/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De WIQ is een kort en eenvoudig in te vullen meetinstrument, ontwikkeld om de mate van beperkingen in lopen te meten bij patiënten met claudicatio intermittens (CI). De vragenlijst meet de loopafstand, snelheid van lopen en traplopen, en drie domeinen van dagelijkse activiteiten die vaak beperkt zijn bij personen met symptomatische CI.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Evaluatief / effectiviteit en/of inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): patiënten met symptomatische CI

Na(a)m(en) auteur(s):
Regensteiner JG, et al. (1990); Nederlandse versie: Verspaget M, et al. (2009)

Bron: https://www.physio-pedia.com/Western_Ontario_Rotator_Cuff_(WORC)_Index

http://docplayer.nl/14877833-Western-ontario-rotator-cuff-index-worc.html

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De WORC Index is een vragenlijst die is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de specifieke tekenen, symptomen en functionele beperkingen die gepaard gaan met een RC-tendinopathie. Het is een uitkomstmaat die door clinici wordt gebruikt om de toestand van personen die door deze pathologie zijn getroffen, te evalueren.

Het kan helpen bij het vaststellen van doelen, prognostische indicatoren en een algemeen revalidatieplan voor personen met een RC-tendinopathie. De lijst bestaat uit 21 vragen, verdeeld in 5 subcategorieën, die door de patiënt moeten worden gescoord op een schaal van 0 (geen …) t/m 100 (extreem veel …).

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): evaluatief, prognose

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel):  Individuen met een klinische diagnose van een impingement-syndroom, RC-tendinopathie en arthroscopische RC-reparaties

Na(a)m(en) auteur(s): Kirkley, A et al (1998)

Bron: https://docplayer.nl/9899660-Een-ziektespecifiek-instrument-voor-het-meten-van-de-kwaliteit-van-het-leven-bij-schouderinstabiliteit.html

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Een ziektespecifiek instrument voor het meten van de kwaliteit van het leven bij schouderinstabiliteit

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend, Evaluatief

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met schouderinstabiliteit

Na(a)m(en) auteur(s):
Copyright (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin, CSS

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/writing-readiness-inventory-tool-in-context/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): De Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC) is een occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf tot en met zes en een half jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep drie. De WRITIC wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kindertherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan. De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep drie en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Prognostisch, Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): kinderen in groep 2

Na(a)m(en) auteur(s):
van Hartingsveldt M, de Vries L, Cup EH, de Groot IJ, Nijhuis-van der Sanden MW (2014)

Bron: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/ziektelastmeter-copd/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument): Patiënten met COPD ondervinden met regelmaat beperkingen, klachten en zorgen door en over hun aandoening: ze ervaren ziektelast. De Ziektelastmeter is ontwikkeld om de zorgverlener en de patiënt inzicht te geven in de belangrijkste factoren die de ziektelast van de patiënt bepalen aan de hand van een vragenlijst, waarvan de antwoorden worden omgezet in een ballonnenschema. Het gaat in op de fysieke, emotionele, psychologische en/of sociale aspecten die een rol spelen bij de ervaren ziektelast. Omdat de scores van de vorige keer worden weergegeven, kan ook naar de verandering sinds het laatste consult gekeken worden. De Ziektelastmeter helpt om structuur te geven in een consult en om gezamenlijke besluiten te maken. Het instrument bevat behandeladviezen en stimuleert zelfmanagement.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose): Inventariserend

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord (voor zover dat nog niet duidelijk is in de algemene beschrijving of beoogd gebruikersdoel): Patiënten met Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), eerste- en tweedelijns

Na(a)m(en) auteur(s):
Slok AHM (2014)

Bron:
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/zung-self-rating-depression-scale/

Algemene beschrijving (wat doet/meet het instrument):
De SDS heeft tot doel het meten van de ernst van de depressieve symptomen. De vragenlijst is gebruiksvriendelijk en bestaat uit 20 items die betrekking hebben op verschillende kenmerken van depressie. De helft van de vragen is positief geformuleerd en de andere helft is negatief geformuleerd.

Beoogd gebruikersdoel (wat moet het instrument opleveren, bijvoorbeeld een diagnose):
Evaluatief / effectiviteit

Beoogde patiëntenpopulatie en de medische aandoeningen die moeten worden gediagnosticeerd, behandeld en/of gemonitord:
Volwassenen

Na(a)m(en) auteur(s):
Oorspronkelijke versie: Zung WWK (1965)
Nederlandse versie: Dijkstra P (1973)