Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Artsgegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen

In Intramed leg je de betrokken of verwijzend arts vast in de artsenlijst. Belangrijk hierbij is de ZVL-soort en ZVL-code (samen de “AGB-code” genoemd), omdat die codes meegestuurd worden met declaraties naar verzekeraars. 

Als je via ZorgMail wilt communiceren, is het ook nodig dat je het ZorgMailadres van de arts invult. 

Je kunt artsen en specialisten toevoegen in de lijst “Artsen”. Klik op menu ‘Bestand’, ‘Artsen’. Klik op de groene plus () en vul de gegevens in.

Voor meer gedetailleerde informatie, ga naar het beschreven scherm en druk op F1 (of klik op menu ‘Help’, ‘Help’).

Om de lijst met artsen up-to-date te houden, kun je artsen die niet meer in dienst zijn of met wie je niet meer samenwerkt, verwijderen uit de lijst “Artsen”.

Je kunt de arts op “Niet-actief” instellen, zodat deze niet meer zichtbaar is in de actuele lijst met artsen (je verliest dan geen gegevens), of de arts volledig verwijderen uit de lijst (de gegevens worden volledig verwijderd uit Intramed).

Dit kun je doen via de lijst met ‘Artsen’ in Intramed.

Voor meer gedetailleerde informatie, ga naar het beschreven scherm en druk op F1 (of klik op menu ‘Help’, ‘Help’).

Bij een arts / specialist kun je de standaard aanhef en adressering instellen. Je kunt dat ook doen voor de alle artsen / specialisten.

De standaard aanhef stel je in via menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens], tabblad “1. Algemeen”, veld “Aanhefvorm arts:”.

Voor meer gedetailleerde informatie, ga naar het beschreven scherm en druk op F1 (of klik op menu ‘Help’, ‘Help’).

Je kunt de patiënten van een bepaalde arts, toewijzen aan een andere arts. Bijvoorbeeld als de arts niet meer werkzaam is. Dat doe je in de artsenlijst.

Voor meer gedetailleerde informatie, ga naar het beschreven scherm en druk op F1 (of klik op menu ‘Help’, ‘Help’).