Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Grootboekrekeningschema aanpassen

Bij het in gebruik nemen en gebruiken van de boekhouding, moet je de boekhouding aanpassen aan jouw situatie. Welke grootboekrekeningen heb je nodig?

 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Grootboek].
  Klik op de grootboekrekening die je wil wijzigen en klik op  of klik op  om een nieuw dagboek toe te voegen
 2. Vul de velden in; voor zover van toepassing.
 3. Bewaar de gegevens (“F5” of ).
 4. Maak zo nodig meer grootboekrekeningen aan; herhaal dan stappen 2 t/m 4.
 5. Sluit het scherm (“ESC” of  ).

Bij de installatie van Intramed is er een grootboekrekening-schema al aanwezig. Welke grootboekrekeningnummers in jouw praktijk worden gebruikt, kun je aan je boekhouder / accountant vragen, die je een overzicht hiervan kan geven. Je kunt, in overleg met de boekhouder, grootboekrekeningen toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Zo nodig kun je vanuit het scherm “Grootboekrekeningen” het rekeningschema printen. Voor meer informatie, ga naar de “Zie ook” lijst onderaan deze uitleg.

 1. Je ziet het scherm “Grootboekrekening” (al dan niet gevuld).
   
 2. Vul de velden in; voor zover van toepassing.

  Veld

  Omschrijving

  Rekeningnr:

  Typ een grootboekrekeningnummer in. 

  Naam:

  Typ een naam voor de grootboekrekening in.

  Type rekening:

  Soms is het lastig om te bepalen, of een grootboekrekening voor de balans of de verlies-en-winstrekening is. Om het gemakkelijker te maken, is dit veld beschikbaar. Hier kun je een rekeningtype kiezen. Aan de hand van het gekozen rekeningtype bepaalt Intramed dan automatisch of de grootboekrekening voor de balans of de verlies-en-winstrekening is. Zie ook onderaan deze uitleg voor meer informatie over de rekeningtypen.

  Klik op  en kies een rekeningtype.

  Zolang er niets geboekt is op de rekening én er niet naar verwezen is in andere Intramed-instellingen, kun je het type rekening vrij veranderen. Is er wel iets op geboekt, dan kunt het type rekening nog één keer wijzigen. bij het opslaan krijg je een bevestigingsvraag mét een waarschuwing.

  Balans/VW:

   Bij dit veld kun je alleen een keuze maken als het veld “Type rekening:” niet is ingevuld. Is dat veld wél ingevuld, dan wordt automatisch de juiste keuze gemaakt in dit veld “Balans/VW’. Je kunt die keuze dan niet aanpassen.
  Vul je in het veld “Type rekening:” niets in, dan kun je dit veld gebruiken.

  Klik op  en kies voor “Balans” of “Verlies/Winst. Het soort rekening is niet meer wijzigbaar. Probeer je dit wel, dan krijg je een foutmelding.

  Geblokkeerd:

  Klik op  en kies voor “Nee”.

  Kostenplaatsen gebruiken:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld “Type rekening:” hebt gekozen voor “Omzet” of “Kosten”.

  Klik op  en kies “Ja” als je gebruik wil maken van de onderverdeling in kostenplaatsen.

  Bij de grootboekrekening geef je aan of er gebruik gemaakt moet worden van kostenplaatsen. Vervolgens wordt de grootboekrekening automatisch opgesplitst in de verschillende kostenplaatsen, wanneer je deze hebt ingesteld.

  Bijvoorbeeld: je hebt in de systeemgegevens ingesteld dat alle omzet wordt geboekt op grootboekrekening 8000. Als je vervolgens 3 locaties hebt ingesteld in Intramed en daarbij 3 verschillende kostenplaatsen, wordt de omzet automatisch verdeeld over de 3 verschillende kostenplaatsen. 

  Vervolgens kun je het grootboek onderverdelen op verschillende manieren. Je kunt kostenplaatsen instellen bij locaties, ruimtes, medewerkers, abonneerbare diensten en inkoopfactuurregels. Voor meer informatie, ga naar de “Zie ook” lijst onderaan deze uitleg.

  Macro kostenverdeling:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld “Type rekening:” hebt gekozen voor “Omzet”, “Kosten” of “Afschrijvingen”.

  Klik op  en dubbelklik op de kostenverdeling-macro.

  Rubriek “Btw”

  Aftrek btw belast/vrijgesteld gebruik:

  De volgende velden zijn alleen beschikbaar als je bij het veld “Type rekening:” hebt gekozen voor “Vaste activa” of “Kosten”.

  Je kunt goederen inkopen, die zowel voor belaste (bijvoorbeeld een hometrainer voor een fitness abonnement) als vrijgestelde prestaties (dezelfde hometrainer bij een behandeling) worden gebruikt. In dit veld leg je vast, hoe op de btw-aangifte de aftrekbare voorbelasting wordt berekend.

  Klik in het veld daarachter op  en klik op één van de mogelijkheden “o.b.v. verhouding belaste/totale omzet” of “o.b.v. werkelijk gebruik”.

  Bij de keuze “o.b.v. verhouding belaste/totale omzet” wordt het aftrekbare deel van de voorbelasting berekend via de verhouding van de belaste omzet tot de totale omzet.

  Bij de keuze “o.b.v. werkelijk gebruik” wordt de aftrekbare voorbelasting berekend met het percentage dat je opgeeft in het veld “Gebruik voor belaste prestaties (%):”.

  Gebruik voor belaste prestaties (%):

  Typ het aantal procenten in waarmee gerekend moet worden bij het berekenen van de aftrek btw voor belaste prestaties.

 3. Bewaar de gegevens (“F5” of ). 
 4. Voeg zo nodig meer grootboekrekeningen toe: klik op  en herhaal stappen 1 t/m 3.
 5. Sluit het scherm (“ESC” of  ).
 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Grootboeken].
 2. Klik op .
 3. Vul de velden in.
 4. Bewaar de gegevens (“F5” of  ).

Allereerst moet een grootboekrekening worden toegevoegd voor het registreren van de pinactiviteit.

 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Grootboeken].
 2. Klik op .
 3. Vul de velden in.

  Heading

  Heading

  Rekeningnr.:

  Typ een grootboekrekeningnummer in. Je hebt een grootboekrekening nodig die begint met een 2. Vaak wordt in die serie grootboekrekeningen al de grootboekrekening “2100 Kruisposten” aangemaakt.  De tussenrekening voor pin-betalingen is eigenlijk ook zo’n kruispost. Dus kies voor deze grootboekrekening bijvoorbeeld het nummer “2150”.

  Naam:

  Typ de naam van de grootboekrekening in, bijvoorbeeld “Tussenrekening pin”.

  Type rekening:

  Laat dit veld leeg.

  Balans/VW:

  Klik op  en kies voor “Balans”.

  Geblokkeerd:

  Klik op  en kies voor “Nee”.

 4. Bewaar de gegevens (“F5” of  ).

Vervolgens moet je een dagboek aanmaken.

 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Grootboek].
 2. Klik op de grootboekrekening die je wil verwijderen.
 3. Klik op .
 4. Klik op “Ja”; het dagboek wordt verwijderd.

Je kunt grootboekrekeningen natuurlijk ook verwijderen.

 1. Klik op menu [Financieel], [Boekhouding], [Grootboek].
   
 2. Klik op de grootboekrekening die je wil verwijderen.
 3. Klik op .
   
 4. Klik op “Ja”; het dagboek wordt verwijderd.
 

Je kunt een grootboekrekening niet verwijderen als er op geboekt is of als er naar verwezen wordt in andere Intramed-instellingen.