Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Onderwerp Declareren

Maandelijks of met kortere/langere tussenpozen declareer je je kosten naar verzekeraars (via verzamelstaten) en/of naar patiënten / instellingen (via nota’s of een baliefactuur).

Declareren en declaratieverwerking bestaat uit een aantal onderdelen. Het gaat daarbij om:
• handelingen voorafgaand aan declareren;
• declareren naar verzekeraars;
• nota’s opbouwen;
• baliefacturen aanmaken;
• eventueel crediteren;
• ontvangsten invoeren;
• eventueel aanmanen;
• eventueel declaraties afboeken.

In een schema ziet het er zo uit:

Voorbereiden: instellingen voor declareren

Voorbereiden: maandelijkse controles

Declareren