Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Jaarovergang 2023-2024

Aan het einde van het kalenderjaar en begin van een nieuw jaar dien je een aantal administratieve zaken te regelen. Om niets te vergeten en stap-voor-stap te werken, bieden we je deze pagina aan.
Om je alleen informatie te geven die voor jou relevant is, kun je je beroepsgroep selecteren!

Fysiotherapie

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten].
 2. Selecteer in de bovenste tabel de codelijst waarvan je de tarieven wilt aanpassen.
 3. Dubbelklik in de onderste tabel op de verrichtingscode waarvan je het tarief wilt aanpassen.
 4. Ga naar de tabel “Prijzen” onderin het venster “Verrichtingscode”.
 5. Voeg een nieuwe regel toe met een “Vanaf datum” van 01-01-2024 en de bijbehorende prijs.
 6. Wanneer je ook gebruik maakt van de no-show functie, vergeet dat niet om ook in de kolom “Prijs niet nagekomen afspraak” het nieuwe tarief in te voeren.
 7. Sluit het venster.
 8. Herhaal deze stappen voor elke code waarvan je het tarief wilt aanpassen.

Voor het updaten van contracttarieven is binnen Intramed een wizard beschikbaar. Hiermee verloopt het updaten snel en gemakkelijk. Per een bepaalde peildatum worden de tarieven die op deze datum gelden, opgehaald. Hoe de tarievenupdate werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

! De reden dat je deze inhoud niet kunt bekijken is omdat je de marketing cookies niet hebt geaccepteerd. Accepteer de marketing cookies om de inhoud te kunnen bekijken.

Wil je liever de instructies nalezen? Kijk dan in onze Online Help.

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

  1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
  2. Dubbelklik op de codelijst voor GLI
  3. Ga naar tabblad “4. Zorgproducten”
  4. Dubbelklik op het aan te passen declaratietraject
  5. Klik onderin 1 keer op het declaratietraject van 2023
  6. Klik op de groene plus om een nieuw declaratietraject voor 2023 toe te voegen
  7. Vul bij het veld “Vanaf datum” de datum 01-01-2024 in en druk op de toets
  8. Er wordt nu gevraagd om het declaratietraject te bewaren. Klik op “Ja.

  9. Nu krijg je de vraag of de declaratiemomenten moeten worden overgenomen van het voorgaande declaratietraject. Klik hier ook op “Ja

  10. Alle kwartaaldeclaraties worden overgenomen vanuit het traject van 2023. Hier dien je dan per kwartaal het nieuwe tarief voor 2024 in te voeren. Hierna kun je het venster sluiten.
  11. Herhaal stap 4-10 voor elke onderhoudsfase in deze codelijst.
  12. Herhaal deze stappen tot je alle codelijsten van GLI hebt gedaan.

Nieuwe behandelserie aanmaken
Om de nieuwe tarieven in de behandelserie te krijgen zal je voor het nieuwe jaar een nieuwe behandelserie moeten aanmaken.

Prijswijziging doorvoeren
Mocht je al nieuwe behandelseries met zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2023, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze Online Help. | Prijswijziging doorvoeren

Voor het instellen van de nieuwe tarieven voor Zorgproducten in Intramed hebben wij een handleiding gemaakt, deze kun je hier vinden, daarin lees je hoe je de nieuwe tarieven instelt.

Automatisch vervolgbehandelserie aanmaken
Sinds 9.34 wordt er automatisch een vervolgbehandelserie aangemaakt als dat nodig is bij het kopiëren/knippen-plakken van een afspraak!
Lees de releasnotes voor meer informatie

Peildatum zorgproducten bij declareren naar verzekeraar
Sinds versie 9.34 van Intramed kun je bij een zorgproduct aangeven, welke peildatum er gebruikt moet worden om de verzekeraar te bepalen.
Lees de releasnotes voor meer informatie

GGZ

Heb je in 2023 nog geen percentages ingesteld? volg dan de instructie “Toevoegen van percentages in contracten”

Intramed heeft voor jou de nieuwe NZa tarieven in de codelijst ZPM geplaatst, om te zorgen dat je de percentages van de contracten die je met de zorgverzekeraars hebt gaat declareren dien je deze in te vullen in Intramed. 

 1. Ga naar [Bestand], [Contracten].
 2. Dubbelklik op het contract waarbij de tarieven aangepast moeten worden.
 3. Ga nu naar tabblad “3. Percentages” en voer in een nieuwe regel het percentage van 2024.
 4. Herhaal deze stap bij elke contract waarbij je de percentages van 2024 wilt instellen.

Heb je in 2023 al de percentages ingesteld? volg dan de instructie “Updaten percentages in contracten”

Sinds versie 9.27 van Intramed kun je de percentages van de contracten met zorgverzekeraars invullen. Dit doe je het makkelijkst per contract door de codelijst voor ZPM te verwijderen in het huidige contract, hierdoor worden alle tarieven van deze codelijst uit het contract gehaald. Belangrijk hiervoor is dat je de percentages voor 2023 en 2024 bij de hand hebt van elke verzekeraar.

1. Ga naar [Bestand], [Contracten]
2. Dubbelklik op het contract waarbij de tarieven aangepast moeten worden
3. Ga op tabblad “1. Algemeen” bij “Verzekeraars, Deelnemers, en Codelijsten” naar tabblad “c. Codelijsten”.

4. Selecteer de codelijst en verwijder deze codelijst, hierdoor zullen alle tarieven uit het contract verwijderd worden. Bevestig met “Ja”.
5. Voeg de codelijst hierna opnieuw toe.
6. Ga nu naar tabblad “3. Percentages” en voer eerst het percentage in van 2022, 2023 en hierna op een nieuwe regel het percentage van 2024. Werk je met meerdere codelijsten in één contract? Vul dan per regel ook de codelijst in.

7. Herhaal deze stap bij elke contract waarbij je de percentages wilt instellen.

 

Met ingang van 1 januari 2024 dienen groepsconsulten niet meer per 30 minuten, maar per 15 minuten geregistreerd te worden. Om dit toe te passen in Intramed kun je dit op twee manieren toepassen;

1. Zelf de nieuwe prestatiecodes toevoegen in een bestaande codelijst
Het beste is om de codelijst die je nu al gebruikt te blijven gebruiken en hierin zelf de nieuwe prestatiecodes voor groepsconsulten en de juiste NZa tarieven toe te voegen. Volg de stappen in onze online help: Codelijst tabblad 3. Behandelcodes. Het grote voordeel is dat je dan geen aanpassingen hoeft te doen in de contracten en geen wijzigingen hoeft te doen in de behandelseries, dit is namelijk ook niet altijd mogelijk als er gedeclareerd is.

2. Nieuwe codelijst toevoegen voor 2024
Wanneer je dit niet wilt kun je een nieuwe codelijst voor het Zorgprestatiemodel aanmaken zodat direct alle juiste nieuwe prestatiecodes voor groepsconsulten toegevoegd met aan Intramed. Volg de stappen in onze online help: Codelijst Zorgprestatiemodel toevoegen

Voeg vervolgens de codelijst toe in de contracten om de juiste percentages te declareren naar de zorgverzekeraars.

ZPM vervolgbehandelingen bij terugval of recidive
Als ZPM-behandelaar kun je vervolgbehandelingen inplannen op dezelfde behandelserie tot en met 365 dagen na de laatste behandeling; bijvoorbeeld bij terugval of recidive.
Voortaan kan dit ook in Intramed: de einddatum in de behandelserie blijft leeg bij aanmaken van nieuw ZPM-traject.

Dit geldt alléén geldt voor nieuwe trajecten die worden aangemaakt; bij lopende trajecten wijzigt niets. Je kunt bij lopende trajecten voortaan wel de einddatum leegmaken zonder bang te zijn, dat je buiten de geldige periode plant.

ZorgPrestatieModel behandelingen kun je vanaf deze versie van Intramed tot en met 365 dagen na de laatste behandeling inplannen onder dezelfde behandelserie. 

Voer je een ZPM-behandeling in onder dezelfde behandelserie én de laatste behandeling is langer dan 365 geleden, dan krijg je een foutmelding. 

Jeugd GGZ

Voor het nieuwe jaar zul je nieuwe tarieven en eventueel nieuwe producten toegevoegd moeten worden in je codelijst. Dit kan via de volgende stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor Jeugd GGZ
 3. Ga naar tabblad “4. Zorgproducten”
 4. Dubbelklik op het aan te passen zorgproduct, klik onderin 1 keer op het declaratietraject van 2023
 5. Klik op de groene plus om een nieuw declaratietraject voor 2024 toe te voegen en vul bij het veld “Vanaf datum” de datum 01-01-2024 in en druk op de Tab-toets.
 6. Er wordt nu gevraagd om het declaratietraject te bewaren. Klik op “Ja”.
   
 7. Nu krijg je de vraag of de declaratiemomenten moeten worden overgenomen van het voorgaande declaratietraject. Klik hier ook op “Ja”.
 8. Alle declaratiemomenten worden overgenomen vanuit het traject van 2023. Hier dien je dan per moment het nieuwe tarief voor 2024 in te voeren. Hierna kan je het venster sluiten
 9. Herhaal stap 4-10 voor elk zorgprofiel
 10. Herhaal stap 2-11 voor elke verschillende codelijst die je voor jeugd GGZ hebt

Mocht je al zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2024, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze onze Online Help.

LET OP!
Declareer je maandelijks en mag je bij een lopend traject ook de nieuwe prijzen hanteren, dan dien je voor het nieuwe jaar een nieuwe behandelserie aan te maken. In de lopende behandelserie blijven de oude tarieven actief.

Podotherapie

Instellen NZA-tarieven

Voordat de contracttarieven ingevoerd kunnen worden, zullen eerst de NZA-tarieven ingevoerd moeten worden. Dit kan via de volgende stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor zorgprofiel 1
 3. Ga naar tabblad “3. Behandelcodes”
 4. Dubbelklik op de behandelcode voor een behandeling voor zorgprofiel 1 (code 9200)
 5. Voer onderin bij de tabel “Prijzen” een nieuwe regel in voor 2024
 6. Sluit de vensters.

Instellen NZA-tarieven

Voordat de contracttarieven ingevoerd kunnen worden, zullen eerst de NZA-tarieven ingevoerd moeten worden. Dit kan via de volgende stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor zorgprofiel 2, 3 en 4
 3. Ga naar tabblad “4. Zorgproducten”
 4. Dubbelklik op het aan te passen zorgprofiel
 5. Klik onderin 1 keer op het declaratietraject van 2023
 6. Klik op de groene plus om een nieuw declaratietraject voor 2024 toe te voegen
 7. Vul bij het veld “Vanaf datum” de datum 01-01-2024 in en druk op de toets
 8. Er wordt nu gevraagd om het declaratietraject te bewaren. Klik op “Ja”
 9. Nu krijg je de vraag of de declaratiemomenten moeten worden overgenomen van het voorgaande declaratietraject. Klik hier ook op “Ja”
 10. Alle kwartaaldeclaraties worden overgenomen vanuit het traject van 2023. Hier dien je dan per kwartaal het nieuwe tarief voor 2024 in te voeren. Hierna kun je het venster sluiten.
 11. Herhaal stap 4-9 voor elk zorgprofiel

Voor het instellen van de juiste tarieven kun je gebruik maken van het Excel-overzicht van alle tarieven.

Download het overzicht met de tarieven

 1. Ga naar [Bestand], [Contracten]
 2. Dubbelklik op het contract waarbij de tarieven aangepast moeten worden
 3. Ga naar tabblad “2. Tarieven”
 4. Selecteer op tabblad “a. Behandelcodes” de code voor Zorgprofiel 1
 5. Voeg onderaan een nieuwe regel toe voor 01-01-2024 met het juiste tarief
 6. Ga vervolgens naar tabblad “b. Zorgproducten”
 7. Selecteer op dit tabblad het juiste product met de juiste ingangsdatum
 8. Vul onderin het juiste tarief voor het geselecteerde product in
 9. Herhaal stap 7-8 voor elk product en kwartaal waar een afwijkend tarief voor is

Tarieven overnemen

Het kan zijn dat je meerdere contracten hebt waarbij dezelfde tarieven gelden. In dat geval kun je in een contract de tarieven overnemen vanuit een ander contract. Hoe je dit kunt doen kun je nalezen in onze Online Help.

Mocht je al behandelseries met zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2024, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze Online Help.

Peildatum zorgproducten bij declareren naar verzekeraar
Sinds versie 9.34 van Intramed kun je bij een zorgproduct aangeven, welke peildatum er gebruikt moet worden om de verzekeraar te bepalen.
Lees de releasnotes voor meer informatie

Multi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Overige beroepsgroepen

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten].
 2. Selecteer in de bovenste tabel de codelijst waarvan je de tarieven wilt aanpassen.
 3. Dubbelklik in de onderste tabel op de verrichtingscode waarvan je het tarief wilt aanpassen.
 4. Ga naar de tabel “Prijzen” onderin het venster “Verrichtingscode”.
 5. Voeg een nieuwe regel toe met een “Vanaf datum” van 01-01-2024 en de bijbehorende prijs.
 6. Wanneer je ook gebruik maakt van de no-show functie, vergeet dat niet om ook in de kolom “Prijs niet nagekomen afspraak” het nieuwe tarief in te voeren.

   

 7. Sluit het venster.
 8. Herhaal deze stappen voor elke code waarvan je het tarief wilt aanpassen.

Meerdere beroepsgroepen (Oefen, logo, ect)

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten].
 2. Selecteer in de bovenste tabel de codelijst waarvan je de tarieven wilt aanpassen.
 3. Dubbelklik in de onderste tabel op de verrichtingscode waarvan je het tarief wilt aanpassen.
 4. Ga naar de tabel “Prijzen” onderin het venster “Verrichtingscode”.
 5. Voeg een nieuwe regel toe met een “Vanaf datum” van 01-01-2024 en de bijbehorende prijs.
 6. Wanneer je ook gebruik maakt van de no-show functie, vergeet dat niet om ook in de kolom “Prijs niet nagekomen afspraak” het nieuwe tarief in te voeren.

  praktijk-tarief

 7. Sluit het venster.
 8. Herhaal deze stappen voor elke code waarvan je het tarief wilt aanpassen.

Voor het updaten van contracttarieven is binnen Intramed een wizard beschikbaar. Hiermee verloopt het updaten snel en gemakkelijk. Per een bepaalde peildatum worden de tarieven die op deze datum gelden, opgehaald. Hoe de tarievenupdate werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

! De reden dat je deze inhoud niet kunt bekijken is omdat je de marketing cookies niet hebt geaccepteerd. Accepteer de marketing cookies om de inhoud te kunnen bekijken.


Wil je liever de instructies nalezen? Kijk dan in onze Online Help.

Automatisch vervolgbehandelserie aanmaken
Sinds 9.34 wordt er automatisch een vervolgbehandelserie aangemaakt als dat nodig is bij het kopiëren/knippen-plakken van een afspraak!
Lees de releasnotes voor meer informatie

Logopedie

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten].
 2. Selecteer in de bovenste tabel de codelijst waarvan je de tarieven wilt aanpassen.
 3. Dubbelklik in de onderste tabel op de verrichtingscode waarvan je het tarief wilt aanpassen.
 4. Ga naar de tabel “Prijzen” onderin het venster “Verrichtingscode”.
 5. Voeg een nieuwe regel toe met een “Vanaf datum” van 01-01-2024 en de bijbehorende prijs.
 6. Wanneer je ook gebruik maakt van de no-show functie, vergeet dat niet om ook in de kolom “Prijs niet nagekomen afspraak” het nieuwe tarief in te voeren.

   

 7. Sluit het venster.
 8. Herhaal deze stappen voor elke code waarvan je het tarief wilt aanpassen.

Voor het updaten van contracttarieven is binnen Intramed een wizard beschikbaar. Hiermee verloopt het updaten snel en gemakkelijk. Per een bepaalde peildatum worden de tarieven die op deze datum gelden, opgehaald. Hoe de tarievenupdate werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

! De reden dat je deze inhoud niet kunt bekijken is omdat je de marketing cookies niet hebt geaccepteerd. Accepteer de marketing cookies om de inhoud te kunnen bekijken.

Wil je liever de instructies nalezen? Kijk dan in onze Online Help.

Automatisch vervolgbehandelserie aanmaken
Sinds 9.34 wordt er automatisch een vervolgbehandelserie aangemaakt als dat nodig is bij het kopiëren/knippen-plakken van een afspraak!
Lees de releasnotes voor meer informatie.

Oefentherapie

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten].
 2. Selecteer in de bovenste tabel de codelijst waarvan je de tarieven wilt aanpassen.
 3. Dubbelklik in de onderste tabel op de verrichtingscode waarvan je het tarief wilt aanpassen.
 4. Ga naar de tabel “Prijzen” onderin het venster “Verrichtingscode”.
 5. Voeg een nieuwe regel toe met een “Vanaf datum” van 01-01-2024 en de bijbehorende prijs.
 6. Wanneer je ook gebruik maakt van de no-show functie, vergeet dat niet om ook in de kolom “Prijs niet nagekomen afspraak” het nieuwe tarief in te voeren.

   

 7. Sluit het venster.
 8. Herhaal deze stappen voor elke code waarvan je het tarief wilt aanpassen.

Voor het updaten van contracttarieven is binnen Intramed een wizard beschikbaar. Hiermee verloopt het updaten snel en gemakkelijk. Per een bepaalde peildatum worden de tarieven die op deze datum gelden, opgehaald. Hoe de tarievenupdate werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

! De reden dat je deze inhoud niet kunt bekijken is omdat je de marketing cookies niet hebt geaccepteerd. Accepteer de marketing cookies om de inhoud te kunnen bekijken.

Wil je liever de instructies nalezen? Kijk dan in onze Online Help.

Automatisch vervolgbehandelserie aanmaken
Sinds 9.34 wordt er automatisch een vervolgbehandelserie aangemaakt als dat nodig is bij het kopiëren/knippen-plakken van een afspraak!
Lees de releasnotes voor meer informatie.

Ergotherapie

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten].
 2. Selecteer in de bovenste tabel de codelijst waarvan je de tarieven wilt aanpassen.
 3. Dubbelklik in de onderste tabel op de verrichtingscode waarvan je het tarief wilt aanpassen.
 4. Ga naar de tabel “Prijzen” onderin het venster “Verrichtingscode”.
 5. Voeg een nieuwe regel toe met een “Vanaf datum” van 01-01-2024 en de bijbehorende prijs.
 6. Wanneer je ook gebruik maakt van de no-show functie, vergeet dat niet om ook in de kolom “Prijs niet nagekomen afspraak” het nieuwe tarief in te voeren. 7. Sluit het venster.
 8. Herhaal deze stappen voor elke code waarvan je het tarief wilt aanpassen.

Voor het updaten van contracttarieven is binnen Intramed een wizard beschikbaar. Hiermee verloopt het updaten snel en gemakkelijk. Per een bepaalde peildatum worden de tarieven die op deze datum gelden, opgehaald. Hoe de tarievenupdate werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

! De reden dat je deze inhoud niet kunt bekijken is omdat je de marketing cookies niet hebt geaccepteerd. Accepteer de marketing cookies om de inhoud te kunnen bekijken.

Wil je liever de instructies nalezen? Kijk dan in onze Online Help.

Automatisch vervolgbehandelserie aanmaken
Sinds 9.34 wordt er automatisch een vervolgbehandelserie aangemaakt als dat nodig is bij het kopiëren/knippen-plakken van een afspraak!
Lees de releasnotes voor meer informatie.

Dietetiek

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten].
 2. Selecteer in de bovenste tabel de codelijst waarvan je de tarieven wilt aanpassen.
 3. Dubbelklik in de onderste tabel op de verrichtingscode waarvan je het tarief wilt aanpassen.
 4. Ga naar de tabel “Prijzen” onderin het venster “Verrichtingscode”.
 5. Voeg een nieuwe regel toe met een “Vanaf datum” van 01-01-2024 en de bijbehorende prijs.
 6. Wanneer je ook gebruik maakt van de no-show functie, vergeet dat niet om ook in de kolom “Prijs niet nagekomen afspraak” het nieuwe tarief in te voeren. 7. Sluit het venster.
 8. Herhaal deze stappen voor elke code waarvan je het tarief wilt aanpassen.

Voor het updaten van contracttarieven is binnen Intramed een wizard beschikbaar. Hiermee verloopt het updaten snel en gemakkelijk. Per een bepaalde peildatum worden de tarieven die op deze datum gelden, opgehaald. Hoe de tarievenupdate werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

! De reden dat je deze inhoud niet kunt bekijken is omdat je de marketing cookies niet hebt geaccepteerd. Accepteer de marketing cookies om de inhoud te kunnen bekijken.

Wil je liever de instructies nalezen? Kijk dan in onze Online Help.

Automatisch vervolgbehandelserie aanmaken
Sinds 9.34 wordt er automatisch een vervolgbehandelserie aangemaakt als dat nodig is bij het kopiëren/knippen-plakken van een afspraak!
Lees de releasnotes voor meer informatie.

Algemene aanpasingen

Vanaf 01-01-2024 zijn er de volgende wijzigingen bij de verzekeraars;

 • De UZOVI code 0212 (SZVK) eindigt per 31-12-2023, declaraties kunnen vanaf 1 januari 2024 alleen nog maar ingediend worden met UZOVI 3363.

Sinds versie 9.26 zijn er aanpassingen gedaan om het wijzigen van declaratienummers te automatiseren.

Je kunt daarvoor naar [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens] tabblad “2. Declareren”. Kies vervolgens bij “Declaratienummer” voor de opmaak die gewenst is. Je kunt de volledige uitleg vinden in de online help.

Let op! Als je kiest voor een automatische opmaak zal Intramed op per 1 januari van het nieuwe jaar het declaratienummer aanpassen. Dit betekent dat je eventuele correcties in de declaraties over de jaargrens onder het declaratienummer van het nieuwe jaar plaatst.

In januari mogen patiënten nog steeds wisselen van zorgverzekeraar en/of verzekering en is Vecozo bezig met het updaten van de verzekeringsgegevens. Om zo weinig mogelijk declaraties terug te krijgen, is het handig een COV uit te voeren bij de patiënten die in januari onder behandeling zijn in je praktijk. Hoe je een COV doet over al je actieve patiënten lees je hieronder:

 1. Klik op [Bestand], [Agenda]
 2. Klik op “Opties”, “Controle op Verzekeringsrecht”
 3. Vul de velden in. 4. Klik op “OK”
 5. Voeg zo nodig nog patiënten toe aan de lijst “Te controleren patiënten”
 6. Klik op “OK”
 7. Klik op het systeemcertificaat van Vecozo (te herkennen aan alleen cijfers in de naam)
 8. Klik op “OK”
 9. Vervolgens krijg je alle resultaten terug van de COV. Klik op “OK” om deze resultaten over te nemen

LET OP! Het kan zijn dat er door het uitvoeren van een COV een verzekeraar wordt toegevoegd die nog niet bekend was in je systeem. Hiervan krijg je een melding. Indien je een contract hebt met de desbetreffende verzekeraar dan dien je zelf dit contract nog toe te voegen. Voor het toevoegen van een nieuw contract bij een verzekeraar kan je de instructies in onze Online Help volgen.

Als je verandert van rechtsvorm of een andere praktijk-AGB-code krijgt, moet je vóór de wijzigingsdatum declaraties indienen met de oude AGB-code en ná de wijzigingsdatum met de nieuwe AGB-code. Dit kon je alleen maar doen door in de contracten de AGB-code te wisselen vóór declareren.
Voortaan kun je bij contracten een begin- en einddatum aangeven:

Bij het invoeren of wijzigen van de begin- en/of einddatum van een contract én bij het invoegen van verzekeraars, medewerkers of codelijsten wordt gecontroleerd, of er geen overlap is in de contractperiodes van een combinatie verzekeraar/medewerker/codelijst. Hierdoor kan een combinatie van verzekeraar, medewerker en codelijst bij meerdere contracten voorkomen, zolang die contracten maar niet overlappen in de tijd.

En daarmee is het mogelijk om bij combinaties van medewerker, verzekeraar en codelijst vanaf een bepaalde datum een afwijkende AGB-code te gebruiken.


Als door het wijzigen van een begin- of einddatum van een contract er overlap ontstaat met een ander contract, dan wordt dat gemeld en kan het contract niet worden opgeslagen.

Kopieer je een contract en het broncontract heeft een einddatum, dan wordt voor de kopie een begindatum voorgesteld aansluitend aan de einddatum van dat broncontract. Als de begin- tot eindtijd periode van het kopie-contract overlapt met een zelfde verzekeraar in een ander contract, dan zie je de foutmelding ‘De gekozen contractperiode mag niet vallen binnen dezelfde periode als in contract X’.

Zijn mijn tarieven al toegevoegd aan Intramed?

Wil je hulp bij de jaarovergang?

Boek een Expert Sessie met een van onze experts, die helpen je op een tijd dat het jou uitkomt met de jaarovergang naar 2024.

Meld je aan voor het Webinar Jaarovergang!

Op 17 januari laten we je in het Webinar Jaarovergang alles voor een soepele overgang naar 2024 zien.