Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Onderwerp Patiëntenregistratie

Het werkproces “patiëntenregistratie” staat aan het begin van elk behandeldossier. De patiëntgegevens heb je nodig voor het maken van afspraken, het invullen van de verslaglegging en declaraties.

Patiëntenregistratie bestaat uit een aantal onderdelen. Het gaat daarbij om:  

 • een patiënt toevoegen aan administratie;
 • aanvullen patiëntgegevens
  • BSN-, en WID-controle;
  • polissen toevoegen (COV);
  • eventuele bijzonderheden en/of verslaglegging;
  • behandelserie toevoegen en/of controleren;
  • eventuele toe te voegen documenten;
  • eventuele te verkopen artikelen en abonnementen.
Fysiotherapie-portretten-020817_073

In Intramed ga je jouw patiënten registreren en hun behandelingen. Je wil de weg weten die door het programma heen gevolgd wordt voor het registreren van patiënten en gebruik van de agenda.

Daarvoor moet je wel weten, welke functies je kunt gebruiken.

LET OP:
De verslaglegging wordt hier slechts bekeken. Verslaglegging is zo belangrijk, dat je hierover apart uitgebreide informatie kunt opzoeken.

In een schema ziet het er zo uit:

patientenregistratie Intramed