Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Let op: Vergeet voor Zorgtopics de toestemmingsregistratie niet

In verband met de AVG wetgeving is het noodzakelijk dat jouw cliënt toestemming geeft om de inhoud van de dossiers naar Zorgtopics te sturen. Deze toestemming dient door de therapeut te worden geregistreerd op het formulier ‘Zorgplankeuze’.

Wanneer de toestemming niet is ingevuld komt er geen dossierinhoud mee naar de Zorgtopics export en mist er dus data. Voorkom dit door:

  • Therapeuten erop te attenderen: geef aan dat ze het Zorgtopics Zorgplankeuze formulier volledig invullen, inclusief de toestemmingsregistratie
  • Te controleren via een rapportage, zie hiervoor de handleiding