Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Interactieve invoercontrole | video

Met name vóór het declareren wil je een gegevenscontrole uitvoeren over de gegevens die mee gaan in de declaratie. Intramed heeft daar een controle scherm voor, waarin je direct de gegevens kunt aanpassen. Het scherm “Gegevens controleren en aanvullen” kun je als je gaat declareren openen.

Je zien links de verschillende rubrieken met problemen. Rechts wordt per probleemregel het scherm geopend, waarin je de gegevens kunt wijzigen.

In het scherm kun je filters in te stellen voor de gegevens die meegenomen moeten worden in de gegevenscontrole.
Je kunt de gegevens opnieuw laten controleren verversen. Je kunt de controlegegevens ook printen als rapport.