Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Codelijsten

 1. Klik op menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten] en dubbelklik op de codelijst.
 2. Vul de velden in.
 3. Bewaar de gegevens (“F5” of ).

Op tabblad “1. Algemeen” vul je de algemene instellingen van de codelijst in.

 1. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Lijstnr.:

  Als je de gegevens bewaart, wordt dit nummer automatisch ingevuld.

  Actief:

  Standaard is “Ja” ingevuld; wijzig dit zo nodig. Klik op  en klik op een mogelijkheid.

  Omschrijving:

  Typ een omschrijving van de codelijst in, bijvoorbeeld “Logopedie” of “Niet-nagekomen afspraak”.

  Soort:

  Klik op  en klik op een mogelijkheid.

  • Zittingen: zittingen worden altijd voor het budget / de ruimte (voor totaal aantal of totale duur van behandelingen) meegeteld. Er loopt dus een “tellertje” mee.
  • Zorgproducten: er zijn 1 of meerdere producten aan de codelijst gekoppeld met elk hun declaratietraject. In eerste instantie is deze mogelijkheid toegevoegd voor de GGZ. Als je deze optie kiest, is tabblad “4. Producten” beschikbaar.
  • Overige diensten: deze worden nooit meegeteld met het budget / de ruimte. Deze diensten worden ook altijd bij de patiënt of instelling via een nota gedeclareerd.

  Soort codes:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld “Soort:” hebt gekozen voor “Zittingen”.

  Klik op  en klik op een mogelijkheid.

  • Prestatiecodes: dit zijn codes zoals ze door Vektis zijn geïntroduceerd. Alleen deze codes kunnen elektronisch gedeclareerd worden bij zorgverzekeraars.
  • Verrichtingcodes: dit zijn codes die niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden, maar wel voor het budget / de ruimte meetellen. Deze verrichtingen worden altijd bij de patiënt of instelling middels een nota gedeclareerd.

  Soort prestatiecodelijst:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld “Soort codes:” hebt gekozen voor “Prestatiecodes:”.

  Klik op  en klik op een mogelijkheid.

  • Prestatiecodes paramedische hulp: dit zijn codes uit een standaardlijst die landelijk gebruikt wordt.
  • Bilaterale codes: dit zijn codes die zijn afgesproken tussen de therapeut en de zorgverzekeraar. Voor andere verzekeraars zullen de codes geen betekenis hebben. 
  • Medisch specialistische zorg: dit zijn codes voor DBC’s en ziekenhuiszorg. Speciaal voor Revalidatie- en Sportgeneeskunde en Overige medisch specialistische zorg.
  • De overige opties zijn speciaal voor psychologie, psychotherapie en verloskundigen.
  • De code “Jeugdhulp” kies je, als je jeugdGGZ verleent en een speciale codelijst aanmaakt voor gemeenten, die met de jw303 declaratie standaard werken.

  Productcategorie:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld “Soort prestatiecodelijst:” hebt gekozen voor “Jeugdhulp”.

  Klik op  en klik op een mogelijkheid.

  • Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder (categorie 32).
  • Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder (categorie 33).
  • Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige (categorie 34).
  • Jeugdhulp ambulant (categorie 45).
  • Maatwerkarrangementen Jeugdwet (categorie (50).
  • Generalistische Basis GGZ (categorie 51).
  • Specialistische GGZ (categorie 52).

  Alternatieve codes toestaan:

  Vink deze optie aan, om aan te geven of er gebruik gemaakt moet worden van alternatieve codes (voornamelijk van toepassing bij instellingen).

  In de verrichtingcode is dan het veld “Alternatieve declaratiecode:” beschikbaar. Hier kun je de declaratiecode instellen. Voor meer informatie, ga naar de “Zie ook” lijst onderaan deze uitleg.
  Vervolgens kun je instellen in welke contracten deze afwijkende declaratiecodes van toepassing zijn. Voor meer informatie, ga naar de “Zie ook” lijst onderaan deze uitleg.

  Alternatieve soort prestatiecodelijst:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je het veld “Alternatieve codes toestaan:” hebt aangevinkt.

  Klik op  en klik op een prestatiecodelijst voor de alternatieve codes. Deze prestatiecodelijst wordt dus alleen gebruikt voor de alternatieve declaratiecode(s) die je in de verrichtingcode(s) hebt ingesteld / gaat instellen.

  Gebruikte declaratiestandaard:

  Dit veld is alleen wijzigbaar als je bij het veld “Soort prestatiecodelijst:” hebt gekozen voor “Bilaterale codes”.

  Klik op  en klik op een declaratiestandaard voor de verleende zorg: “Paramedische hulp”, “Verloskundige hulp”, “Psychotherapie/Psychiatrie”, “Eerstelijns psychologen” of “Geestelijke gezondheidszorg”.

  Gebaseerd op:

  Klik op  en klik op aantal behandelingen of op de duur van behandelingen. Dus of het tarief geldt per behandeling, of per tijdseenheid.  

  Omzetrekening:

  Klik op  en dubbelklik op een omzetrekening waar de ontvangsten geboekt moeten worden.
  Als je niets invult wordt de omzetrekening gebruikt, die is ingevuld bij de systeemgegevens.

  Btw:

  Klik op  en klik op welk btw-percentage geldt: geen, laag of hoog.

  Nooit via servicebureau:

  Vink dit aan, als je de declaraties niet naar een servicebureau wil sturen, ook al is in de systeem- of medewerkergegevens aangegeven dat er gedeclareerd wordt via een servicebureau.

   Werk je met D-Pay, dan geldt dit filter ook daarvoor:

  Als de behandelingen / declaratiemomenten niet meegaan met dinnen, declareer je ze via de gewone route [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen verzamelstaat] of [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen nota’s].

 2. Bewaar de gegevens (“F5” of  ).