Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Verslaglegging – instellingen

Briefontwerp toevoegen | video

Als Intramed gebruiker kun je zelf via menu Systeem, Ontwerpen, Documenten briefontwerpen maken. In die briefontwerpen kun je gegevensvelden gebruiken. Dit zijn velden waardoor je bijvoorbeeld patiënt naw-gegevens automatisch bij het aanmaken van de brief kunt laten invullen. Of om welke behandeling en behandelaar het gaat. Of direct de patiënt en alle betrokkenen dezelfde brief […]

Briefontwerp toevoegen | video Meer lezen »

Behandelepisodes afschermen | video

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ben je als praktijk verantwoordelijk voor het veilig verwerken en uitwisselen van privacygevoelige gegevens van je cliënten. Daarom kun je per gebruikersgroep (therapeut, administratief medewerker etc.) instellen, welke rechten deze groep heeft. Mag deze groep bijvoorbeeld patiëntendossiers inzien, medewerkergegevens wijzigen, etc. Dat doe je via menu Systeem, Organisatie, Groepen.

Behandelepisodes afschermen | video Meer lezen »

Taakdefinities instellen | video

In het takenoverzicht in Intramed zien alle gebruikers hun eigen taken. Er zijn 4 soorten taken en bij elke soort zie je, welke taken nu actueel zijn, welke dreigen te verlopen en welke al verlopen zijn. Je kunt zelf taken aanmaken en daarbij collega’s betrekken. Bij veel / vaak voorkomende taken is dat lastig: welke

Taakdefinities instellen | video Meer lezen »

Triggers instellen | video

Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat alle verplichte meetinstrumenten ingevuld worden door de therapeut. In de richtlijn fysiotherapie en kinderfysiotherapie kunnen er triggers zijn ingesteld in de verslagleggingsrichtlijn. Bijvoorbeeld dat bij een bepaalde klacht(locatie) een aantal standaard meetinstrumenten afgenomen moet worden. Deze triggers zijn ingesteld door de richtlijnontwikkelaar. De

Triggers instellen | video Meer lezen »

Richtlijninstellingen wijzigen | video

De verslagleggingsrichtlijnen van Intramed worden ontworpen, om zo gemakkelijk en intuïtief mogelijk te worden ingevuld. Maar wellicht wil je als praktijkeigenaar dat velden verplicht of op een bepaalde manier worden ingevuld door de therapeuten. Of wil je dat bij velden historische gegevens overgenomen kunnen worden. Misschien wil je gebruik maken van standaard teksten bij de

Richtlijninstellingen wijzigen | video Meer lezen »

Behandelrichtlijnen maken | video

In de verslaglegging in Intramed kun je het behandelplan uitwerken. Bij verschillende verslagleggingsrichtlijnen heeft de ontwikkelaar daarvan al voorbeelden voor invulling van het behandelplan gemaakt: de behandelrichtlijnen. Deze behandelrichtlijnen zijn gebaseerd op richtlijnen en protocollen van koepelorganisaties of best practises van gebruikers. Een verslagleggingsrichtlijn van Intramed kun je niet zelf aanpassen. Toch kun je eigen

Behandelrichtlijnen maken | video Meer lezen »

Formuliersets maken | video

Stel, je bent in jouw praktijk specialist in een bepaalde, veel voorkomende klacht. Steeds weer moet je dan de nodige vragenlijsten / testverslagen toevoegen aan de verslaglegging.Dat kan veel gemakkelijker. Maak zelf een set aan, waar je de belangrijkste meetinstrumenten voor een bepaalde klacht opneemt. Dat doe je via menu Systeem, Verslagleggingsrichtlijnen, Richtlijninstellingen. Stel deze

Formuliersets maken | video Meer lezen »

Velden (niet) verplicht maken | video

In een verslagleggingsrichtlijn zijn bepaalde velden verplicht om in te vullen en anderen niet. Dit wordt in eerste instantie ingesteld door de verslagleggingsrichtlijn-ontwikkelaar. Je kunt de instellingen zelf aanpassen. Dat kan per veld, maar ook voor verschillende velden in meerdere formulieren. LET OP: Het verplicht zijn van velden is vaak overeenkomstig richtlijnen en eisen van

Velden (niet) verplicht maken | video Meer lezen »