Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

COV vanuit de agenda

Patiënten kunnen inmiddels overgestapt zijn naar een andere zorgverzekeraar. Bovendien staat in veel contracten met verzekeraars (zoals DSW) dat bij aanvang, en vóór het declareren een COV uitgevoerd moet worden. Dat laatste kan via de agenda.

Let op: VECOZO hanteert een limiet op het aantal COV’s dat je mag uitvoeren. Houd hier rekening mee wanneer je een COV-check doet voor al je patiënten.

Korte omschrijving

 1. Klik op [Bestand], [Agenda]. 
 2. Klik op “Opties”, “Controle op Verzekeringsrecht”.
 3. Vul de velden in.
 4. Klik op “OK”.
 5. Voeg zo nodig nog patiënten toe aan de lijst “Te controleren patiënten”.
 6. Klik op “OK”.
 7. Klik op het systeemcertificaat van Vecozo (te herkennen aan alleen cijfers in de naam).
 8. Klik op “OK”. 

Als je verschillende certificaten in de lijst ziet en niet weet welke je moet kiezen, kun je informatie openen. Klik op het certificaat en op “Certificaat weergeven…”. In het scherm “Certificaat” zie je de geldigheid van het certificaat. Als je klaar bent, klik je op “OK” en herhaal je deze stappen eventueel voor andere certificaten totdat je de goede gevonden hebt.

Als je een patiënt in behandeling neemt, wordt vaak een Controle Op Verzekeringsrecht uitgevoerd via de patiëntgegevens. Intussen kan de patiënt van polis zijn veranderd. Een voorbeeld daarvan is FBTO waar je modules aan en uit kunt zetten per maand.
Ook aan het begin en eind van het jaar kunnen patiënten wisselen van verzekeraar.

Voordat je gaat declareren is het daarom handig om opnieuw een COV uit te voeren voor de meest actuele gegevens. Handig is om de COV dan uit te voeren in de agenda over alle patiënten in de periode waarover je gaat declareren (vorige maand).

 1. Klik op “Opties”, “Controle op Verzekeringsrecht”.
  controle op verzekeringsrecht
 2. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Datum:

  Standaard wordt een periode van 7 dagen ingevuld, vanaf de datum waar je stond in de agenda. Je kunt dit wijzigen; typ de datum in of gebruik de kalender via .

   Je kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens. Voorbeeld: als je een COV wil uitvoeren over de afgelopen maand, vul je hier bijvoorbeeld “01-07-2017..31-07-2017” in.

   Voor het uitvoeren van de COV kan een patiënt op basis van twee zoekpaden gevonden worden:
  aan de hand van de huidige datum in de agenda (de peildatum) + de geboortedatum + zijn BSN;
  aan de hand van de huidige datum in de agenda (de peildatum) + de geboortedatum + de postcode + het huisnummer + een huisnummer toevoeging.

  Als één van deze twee zoekpaden niet gebruikt kan worden (bijvoorbeeld als de juiste gegevens niet zijn ingevoerd bij een patiënt), wordt de patiënt niet gevonden.
  De huidige datum in de agenda wordt als peildatum gebruikt. Als je verder dan de huidige datum twee jaar geleden in jouw agenda teruggaat en je voert dan een COV uit, krijg je een foutmelding.

  Behandeld door:

  Standaard wordt de medewerker in wiens agenda je staat ingevuld. Je kunt dit wijzigen: klik op  en dubbelklik op een medewerker. 

   Als je alle patiënten van alle medewerkers wil controleren, laat je dit veld leeg.

  Status:

  Klik op  en klik op welke patiënten meegenomen moet worden: alleen behandelingen met status “Afspraak” en “Ongedeclareerd” bijvoorbeeld. 

  Verzekeraar:

  Klik op  en dubbelklik op een verzekeraar.

  Max. dagen vorige COV:

  Typ een aantal dagen in. Als bij patiënten een COV is uitgevoerd binnen het aantal dagen dat je hier invult, dan worden deze patiënten niet meegenomen in deze COV.

 3. Klik op “OK”.
  patiënten voor controle op verzekeringsrecht

  Aan de rechterkant in de lijst “Te controleren patiënten:” staan alle patiënten die voldoen aan de ingevulde criteria. Aan de linkerkant van het scherm staan alle andere patiënten (in en uit behandeling).

  Eventueel kun je patiënten toevoegen aan de lijst “Te controleren patiënten” door op  (één) of  (alle) te klikken, of verwijderen door op  (één) of  (alle) te klikken.

 4. Klik op “OK”.
 5. Intramed probeert automatisch het juiste certificaat te kiezen. Zo nodig wordt het scherm “Bevestig” geopend.
  certificaat automatisch kiezen
  Kies “Ja” als je in het vervolg niet meer het certificaat wil kiezen.
  Vink “Bij nee: deze vraag niet meer stellen” aan als je nooit een certificaat automatisch wil laten kiezen voor deze functionaliteit en klik vervolgnes op “Nee”.
 6. Als er meerdere certificaten voor de online dienst aanwezig zijn, wordt een keuze scherm geopend:
  certificaat selecteren 
  Als je verschillende certificaten in de lijst ziet en niet weet welke je moet kiezen, kun je informatie openen. Klik op een certificaat en klik op “Certificaateigenschappen weergeven…”. In het scherm “Certificaat” zie je de geldigheid van het certificaat. 

  certificaat informatie
 7. Klik op een certificaat en op “OK”.
 8. Klik op “OK”. 
  COV resultaat overnemen
 9. Klik op “OK” om de resultaten over te nemen.