Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

DIS-export

Het DBC Informatiesysteem (DIS) is een landelijke databank die is opgericht door het ministerie van VWS met de bedoeling om de ontwikkeling van de bekostiging en financiering van de medisch specialistische zorg te monitoren.

In Intramed is een export voor aanleveren van gegevens aan het DIS opgenomen, die de benodigde gegevens bij elkaar zoekt en er een ZIP-bestand van maakt.

 1. Klik op menu [Systeem], [Tabellen], [Medisch specialistische zorg], [Locatiecodes NZa].
 2. Klik op .
 3. Vul de velden in.
 4. Voeg zo nodig meer locatiecodes toe. Herhaal dan stappen 2 en 3.
 5. Bewaar de gegevens (“F5” of  ).

In de Gegevens Aanlevering-standaard (5.0) van de DIS is een aantal gegevens opgenomen, zoals de “Locatiecode DIS” en de “Gebruikersnaam DIS”. Je moet de door het DIS toegekende “Locatiecode” en “Gebruikersnaam DIS” vastleggen in Intramed. Aan iedere locatiecode kun je een gebruikersnaam koppelen en een aparte AGB-code. Als je geen AGB-code vastlegt bij de locatiecode, wordt de AGB-code gebruikt die is ingesteld bij de praktijkgegevens in Intramed.

Ook als je bijvoorbeeld in een maatschap werkt en per AGB-code een DIS-export wil uitvoeren, moet je per AGB-code een aparte “Locatiecode DIS” toevoegen. In de wizard van de DIS-export kies je vervolgens voor welke locatiecode je de DIS wil uitvoeren.

De DIS “Locatiecode” en “Gebruikersnaam” staan los van je werkelijke praktijklocaties.

Als je per AGB-code een aparte DIS-export wil uitvoeren, moet je voor elke AGB-code een “Locatiecode DIS” aanmaken.

 1. Klik op menu [Systeem], [Tabellen], [GGZ], [Locatiecodes NZa].
  locatiecodes DIS
 2. Klik op .
 3. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Locatiecode:Typ de “Locatiecode DIS” in die is toegekend door het DIS.
  Gebruikersnaam DIS:Typ de “Gebruikersnaam DIS” in die is toegekend door het DIS.
  AGB-code:Typ zo nodig de bijbehorende AGB-code in.
  Te gebruiken AGB-code:Als je bij “AGB-code:” iets hebt ingevuld, wordt die code hier ingevuld.
  Als je niets hebt ingevuld bij “AGB-code:” wordt de AGB-code uit de praktijkgegevens overgenomen. Die AGB-code wordt dan voor deze locatiecode gebruikt.
 4. Voeg zo nodig meer locatiecodes toe. Herhaal dan stappen 2 en 3.
 5. Bewaar de gegevens (“F5” of  ).
 1. Klik op menu [Systeem], [Configuratie], [Programma instellingen]. 
 2. Klik op “Bladeren”. 
 3. Kies de locatie waar je alle exportbestanden wil opslaan.
 4. Klik op “OK”.
 5. Vink zo nodig het vak “Bevestiging?” aan.
 6. Klik op “OK”; de gegevens worden opgeslagen en het scherm wordt gesloten. 

Bij de programma-instellingen kun je een locatie instellen waar exportbestanden opgeslagen moeten worden.

 1. Klik op menu [Systeem], [Configuratie], [Programma instellingen].
 2. Klik op “Bladeren”.
 3. Kies de locatie waar je alle exportbestanden wil opslaan.
 4. Klik op “OK”.
 5. Vink het vak “Bevestiging?” aan als je een bevestigingsscherm wil krijgen als het bestand opgeslagen wordt.
 6. Klik op “OK”; de gegevens worden opgeslagen en het scherm wordt gesloten. 

Als je op “Ja” klikt, kan de foutmelding “Voor deze locatiecode is geen gebruikersnaam bekend.” optreden. Vul in dat geval bij de locatiecode alsnog een gebruikersnaam in. Zie ook verderop.

De basis van alle exports zijn de behandelseries. Behandelseries worden alleen meegenomen als ze binnen de volgende filters vallen:

Filter op

Omschrijving

Begindatum en afsluitdatumDe “Export tot en met”-datum vul je in in het scherm. Standaard wordt de einddatum van de vorige maand ingevuld.
Soort prestatiecodelijstDit zijn dus codelijsten voor de declaratiestandaarden DBC/Ziekenhuiszorg.
StatusDeze moet “Afgesloten” zijn.
Leeftijd patiënt bij aanvangDit speelt alleen een rol bij GGGZ en GBGGZ en hangt af van of “Patiënten onder 18 jaar uitsluiten” is aangevinkt.
DeclaratiestatusDit speelt alleen een rol bij GGGZ en moet dan “Gedeclareerd” zijn.
Zorgproduct declaratiestatusDit speelt alleen een rol bij MSZ en moet dan “Gedeclareerd” of “Gedeeltelijk gedeclareerd” zijn.
Status DISDit moet “Aan te leveren”, “Gewijzigd”, “Verwijderd” of “Zending afgewezen opnieuw aanleveren” zijn.

Locatiecodes

Deze menu optie is alleen beschikbaar, als er codelijsten aanwezig zijn voor de declaratiestandaarden Geestelijke gezondheidszorg, Geestelijke jeugdgezondheidszorg of DBC/Ziekenhuiszorg in jouw administratie aanwezig is; beide GGZ-codelijsten (Basis en Specialistische GGZ) en de MSZ-codelijsten vallen hier onder.

Je kunt pas een DIS-export uitvoeren, als je de behandelepisodes afgesloten én gedeclareerd hebt.

 1. Vul de velden in.

  Je kunt alleen de opties “Gespecialiseerde GGZ” en “Generalistische Basis GGZ” aanvinken, als er minimaal één codelijst aanwezig is voor de declaratiestandaard “Geestelijke gezondheidszorg” of “Geestelijke jeugd gezondheidszorg”. De optie “Medisch specialistische zorg” kun je alleen aanvinken, als er minimaal één codelijst aanwezig is voor de declaratiestandaard DBC/Ziekenhuiszorg. De introtekst in de wizard is aangepast op de derde keuze mogeljkheid.

Veld

Omschrijving

“Export maken voor:” met aanvinkvakjes

Vink aan, of je een export wil maken voor “Gespecialiseerde GGZ” en/of “Generalistische basis GGZ” en of “Medisch specialistische zorg”.

De opties zijn standaard alle drie aangevinkt. Als je dat verandert, wordt die instelling onthouden zodra op “OK” wordt gedrukt. Als beide opties níet zijn aangevinkt, is “OK” niet beschikbaar.

Export tot en met:

Klik op  en kies de datum tot wanneer geëxporteerd moet worden en klik op “OK”.

 Dit is de laatste dag van de maand tot dat er behandelepisodes geëxporteerd moeten worden. Alle afgesloten GGZ behandelepisodes met de status “Aan te leveren” of “Zending afgewezen, opnieuw aanleveren” tot die datum, worden geëxporteerd.

 Je kunt alleen voorgaande maanden exporteren; niet de lopende maand.

Patiënten onder 18 jaar uitsluitenDit veld is alleen beschikbaar bij “Export maken voor:” als de optie “Gespecialiseerde GGZ” en/of “Generalistische basis GGZ” aangevinkt is. Dit geldt immers alleen voor deze twee exports en niet voor de export voor medisch specialistische zorg.
Dit filter is standaard aangevinkt.
Hierdoor worden gegevens over behandelseries die gestart zijn op het moment dat de patient jonger dan 18 jaar was, uitgesloten. Intramed berekent dit aan de hand van het veld “Begindatum:” (tabblad “2. Toestemming” van de behandelserie).
Locatiecode:

Standaard wordt de eerste locatiecode ingevuld. Je kunt dit wijzigen: klik op  en dubbelklik op de locatiecode.

In het scherm “Gegevens aanlevering naar DIS” kun je een locatiecode kiezen. In het selectiescherm is de kolom “Te gebruiken AGB-code” toegevoegd.

Testbestand:

Klik op  en kies “Ja” als je een testbestand wil aanmaken, en kies “Nee” als je het definitieve bestand wil aanmaken.

In principe declareer je en lever je daarna afgesloten behandelepisodes / DBC’s aan bij het DIS. Je kunt eerst een testbestand maken en dat door DIS laten controleren. Daarvan ontvang je een validatie-rapport.

Zo’n testbestand kun je ook vóór het declareren aanleveren en laten controleren door DIS. Zo kun je eventuele fouten nog herstellen.

 • Klik op “OK”.
 • Er kan één van de volgende vragen worden gesteld:

  In plaats van “GBGGZ” kan er ook “GGGZ” of “MSZ” staan en andersom. Deze vragen vóór aanleveren van een bestand zonder gegevens, dienen als reminder.

 • Als het bestand aangemaakt is, wordt het scherm “Informatie” geopend.
 • Klik op “OK”.
 • De exportbestanden zijn opgeslagen op de door jou aangegeven locatie in de programma-instellingen. Voor meer informatie, ga naar de “Zie ook” lijst onderaan deze uitleg.

  Als Intramed een DIS-export opslaat, wordt er eerst nog een submap “DIS” aangemaakt. Dus bijvoorbeeld in de map “Data/Intramed/Exports” de submap “DIS”. Per export wordt er weer een submap aangemaakt met het jaar en de maand als naamgeving.
 • Het is nodig dat je dit ZIP-bestand zelf uploadt via het Diginotar-certificaat.
  Meer informatie hierover is te vinden via de volgende link: https:/ /disportal.nl en na inloggen in de map “Informatiebestanden”.