Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Nota geheel crediteren

Uit feedback van een patiënt blijkt, dat de nota niet klopt. Dan maak je hiervoor een creditnota aan.
Ook als van een nota feitelijk maar één behandeling gecrediteerd moet worden. Patiënten willen dan vaak een nieuwe nota minus die ene behandeling.

 1. Klik op menu [Financieel], [Declaraties], [Inzien declaraties].
 2. Klik op de declaratie die je volledig wil crediteren.
 3. Klik op “Opties”, “Crediteren declaratie…”.
   Je kunt ook via menu “Schermen”, “Gedeclareerde zaken” crediteren.
 4. Kies voor “Volledig” en klik op “OK”; als je hebt gekozen voor het crediteren van een nota, wordt het scherm “Creditnota” geopend.
 5. Stel zo nodig het soort uitvoer in.
 6. Klik op “OK”; het rapport wordt afgedrukt zoals je bij de rubriek “Uitvoer” hebt ingesteld.
 7. Als je bij de rubriek “Uitvoer” hebt gekozen voor “Scherm”, dan kun je zo nodig het rapport alsnog op papier printen, of opslaan als PDF (links onderin het scherm). Klik op  om te printen of op  om te bewaren; in het scherm “Declaraties” wordt een nieuwe regel toegevoegd met de gecrediteerde declaratie, met de verwijzing naar de declaratie.
 8. Sluit het scherm (“ESC” of ).

Als niet de hele declaratie, maar een aantal behandelingen gecrediteerd moeten worden, kun je de declaratie ook gedeeltelijk crediteren.

 1. Klik op menu [Financieel], [Declaraties], [Inzien declaraties].
 2. Klik op de nota of verzamelstaat die je gedeeltelijk wil crediteren.
 3. Klik op “Schermen”, “Gedeclareerde zaken”.
 4. Klik in de linkerlijst “Gedeclareerde behandelingen:” op de behandeling die je wil crediteren.
 5. Klik op ; de behandeling verschuift naar de rechterlijst “Te crediteren behandelingen:”.
 6. Herhaal stappen 4 en 5 voor alle behandelingen die je wil crediteren.
 7. Klik op “Crediteren”.
 8. Bevestig dat je wil crediteren; de behandelingen uit de rechterlijst “Te crediteren behandelingen:” verdwijnen, en in het scherm “Declaraties” wordt een nieuwe regel toegevoegd met de gecrediteerde behandelingen.
 9. Sluit het scherm (“ESC” of ).

Via “Printen” kun je de credit-declaratie afdrukken / e-mailen via de optie “Herprinten declaratie…”.