Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Specifieke onderwerpen voor Ergotherapie

Intramed bevat specifieke functionaliteiten voor ergotherapeuten. Zo kun je de polisinformatie van patiënten opvragen. Hoe je van deze mogelijkheid gebruikmaakt, lees je hieronder door het onderwerp onder de oranje streep uit te klappen.

Daarnaast zijn er functionaliteiten voor ergotherapie in de verslaglegging beschikbaar:  

 • De verslaglegging in het patiëntendossier is volgens de richtlijn Ergotherapie Nederland. Je kunt ook je eigen richtlijnen ontwerpen en gebruiken.
 • In de verslaglegging kun je ook Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) registreren, afgestemd met de beroepsvereniging.
 • Er zijn formulieren beschikbaar voor kinderergotherapie, die ontwikkeld zijn in samenwerking met Ketp Nederland.
 • Niet-cliëntgebonden werkzaamheden kunnen eenvoudig geregistreerd worden. Daarvan kunnen ook overzichten gemaakt worden. 
 • Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en ergotherapeut, bijvoorbeeld door middel van briefontwerpen op basis van de NHG-richtlijn (Nederlands Huisartsen Genootschap).
 • Contracttarieven van zorgverzekeraars kunnen automatisch geïmporteerd worden.
 • Ook heb je de mogelijkheid om verkopen eenvoudig te registreren en factureren aan de patiënt.

In de onderwerpen vind je meer informatie over hoe bovenstaande functionaliteiten werken.

Met Ergovergoeding.nl krijg je per patiënt informatie over de zorgvergoeding voor ergotherapie. Dat wil zeggen: via een icoon in de werkbalk kun je in een aantal schermen de vergoedingen voor ergotherapie opvragen. Als je een abonnement bij Ergovergoeding.nl (of zorgvergoeding.nl) hebt, kun je de online dienst in Intramed toevoegen. 

Online dienst toevoegen

 1. Klik op menu [Systeem], [Organisatie], [Online diensten].
 2. Klik op .
 3. Klik bij “Type:” op  en kies “Fysiovergoeding”.
 4. Vul de velden in.
  Veld
  Omschrijving

  Dienstnr:

  Dit nummer wordt automatisch ingevuld als je de online dienst bewaart; je kunt zelf ook een nummer intypen. 

  Naam:

  Dit veld wordt automatisch ingevuld. Je kunt ook zelf een omschrijving intypen. 

  URL:

  Typ in https://www.ergovergoeding.nl/intramed-ergo4/server.php

  Gebruikersnaam:

  Typ de gebruikersnaam in die je van Ergovergoeding.nl gekregen hebt.

  Toegangscode:

  Typ het wachtwoord in dat je van Ergovergoeding.nl gekregen hebt.

 5. Bewaar de gegevens (“F5” of  ); in de werkbalk is het icoon  toegevoegd.

Vervolgens kun je de zorgvergoeding via de behandeling, patiëntgegevens, behandelserie of verzekeraar ophalen. 

Ergovergoeding via behandeling

Vanuit het scherm “Behandeling” kun je de polisinformatie opvragen.

 1. Klik op  (of druk “Ctrl” + “Alt” + “v”).
   

  Als er geen (geldige) polis aanwezig is, wordt het scherm “Fout” geopend: “Geen verzekering gevonden”.


  Intramed bepaald automatisch of de behandeling op de basis of aanvullende verzekering gedeclareerd moet worden. In het scherm “Opvragen Fysiovergoeding” krijg je informatie over de polis. Bij het veld “Vergoeding:” zie je hoeveel behandelingen er vergoed worden.

   

  Onderin het scherm wordt het maximaal vergoede aantal en bedrag getoond. In de behandelserie kun je deze bedragen automatisch overnemen. 

 2. Sluit het scherm via .

Ergovergoeding via patiëntgegevens

Je kunt de polisinformatie ook via de patiëntgegevens opvragen.

 1. Klik op menu [Bestand], [Patiënten] en dubbelklik op de patiënt. 
 2. Klik op naar tabblad “2. Financieel/Mailing” en klik op de polis (regel) waar je polisinformatie van wil.
 3. Klik in de werkbalk op  (of druk “Ctrl” + “Alt” + “v”).
   

  Als er geen (geldige) polis aanwezig is, wordt het scherm “Fout” geopend.


  In het scherm “Opvragen Fysiovergoeding” krijg je informatie over de polis. Bij het veld “Vergoeding:” lees je hoeveel behandelingen er vergoed worden.

   

  Onderin het scherm wordt het maximaal vergoede aantal en bedrag getoond. In de behandelserie kun je deze bedragen automatisch overnemen. 

   

  Dit is algemene polisinformatie. Je moet zelf in de gaten houden wat de leeftijd van de persoon is, zodat je kunt bepalen waar deze persoon recht op heeft.

 4. Sluit het scherm via 
 5. In het scherm “Opvragen Fysiovergoeding” krijg je informatie over één polis. Als je ook van de overige polis(sen) informatie wil, herhaal je bovenstaande stappen.

Ergovergoeding via behandelserie

De polisinformatie kun je ook via de behandelserie opvragen. Het voordeel is, dat je in de behandelserie ook direct het maximaal vergoede (gecontracteerde) aantal en het maximaal vergoede (gecontracteerde) bedrag kunt overnemen.

 1. Ga naar menu [Bestand], [Patiënten] en dubbelklik op de patiënt.
 2. Klik op tabblad “4. Behandelepisodes” en klik op de behandelepisode.
 3. Dubbelklik op de behandelserie.
 4. Klik in de werkbalk op  (of druk “Ctrl” + “Alt” + “v”).

  Het “type verzekering” (basis of aanvullend) wordt bepaald aan de hand van het veld “Indicatiecode:” in de behandelserie.
 5. Achter de aantal- en bedragvelden staat een selectievakje. Vink aan of je het aantal behandelingen of bedrag wil overnemen. Als een aantal- of bedragveld wordt aangevinkt, wordt het andere aantal- of bedragveld uitgevinkt.
  Als er minimaal 1 vak is aangevinkt, is de knop “Overnemen” beschikbaar.
  Vink zo nodig de vakken achter een maximum aantal en/of bedrag aan. 
 6. Klik op “Overnemen” om het aangevinkte aantal en/of bedrag over te nemen in de behandelserie. Als je de gegevens niet wil overnemen, sluit je het scherm. 

Ergovergoeding via verzekeraar 

Tot slot kun je in de verzekeraargegevens de polisinformatie opvragen.

 1. Klik op menu [Bestand], [Verzekeraars], dubbelklik op de verzekeraar, tabblad “3. Verzekeringen/Contracten”.
 2. Klik op de polis (regel) waar je polisinformatie van wil.
 3. Klik op  (of “Ctrl” + “Alt” + “V”).
   

  De functie “Fysiovergoeding raadplegen” is alleen beschikbaar op tabblad “3. Verzekeringen/Contracten”.

   

  Als er geen (geldige) polis aanwezig is, wordt het scherm “Fout” geopend.


  In het scherm “Opvragen Fysiovergoeding” krijg je informatie over de polis. Bij het veld “Vergoeding:” lees je hoeveel behandelingen er vergoed worden.

   

  Onderin het scherm wordt het maximaal vergoede aantal en bedrag getoond. In de behandelserie kun je deze bedragen automatisch overnemen.

 4. Sluit het scherm ().
 5. In het scherm “Opvragen Fysiovergoeding” krijg je informatie over één polis. Als je ook van de overige polis(sen) informatie wil, herhaal je stappen 1 t/m 4.