Intramed Expert

Intramed Expert

Het kenniscentrum van Intramed

Zoek hier
Generic filters

Specifieke onderwerpen voor Ergotherapie

Intramed bevat een aantal specifieke functionaliteiten voor ergotherapeuten. Met name in de verslaglegging vind je deze mogelijkheden:  

  • De verslaglegging in het patiëntendossier is volgens de richtlijn Ergotherapie Nederland. Je kunt ook je eigen richtlijnen ontwerpen en gebruiken.
  • In de verslaglegging kun je ook Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) registreren, afgestemd met de beroepsvereniging.
  • Er is een aparte verslagleggingsrichtlijn voor kinderergotherapie, die ontwikkeld is in samenwerking met Ketp Nederland.
  • Niet-cliëntgebonden werkzaamheden kunnen eenvoudig geregistreerd worden. Daarvan kunnen ook overzichten gemaakt worden. 
  • Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en ergotherapeut, bijvoorbeeld door middel van briefontwerpen op basis van de NHG-richtlijn (Nederlands Huisartsen Genootschap).
  • Contracttarieven van zorgverzekeraars kunnen automatisch geïmporteerd worden.
  • Ook heb je de mogelijkheid om verkopen eenvoudig te registreren en factureren aan de patiënt.

In de onderwerpen vind je meer informatie over hoe bovenstaande functionaliteiten werken.