Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Specifieke onderwerpen voor Logopedie

Intramed bevat een aantal specifieke functionaliteiten voor logopedisten. Zo kun je gebruik maken van de NIVEL Zorgregistratie. Hoe je van deze mogelijkheid gebruikmaakt, lees je hieronder door het onderwerp onder de oranje streep uit te klappen.

Naast bovenstaande specifieke onderwerpen voor logopedie, zijn de algemene functionaliteiten natuurlijk ook beschikbaar, waaronder: 

 • De verslaglegging in het patiëntendossier is volgens de richtlijnen van het NVLF en voldoet aan de Kwaliteitstoets logopedie.
 • Je kunt ook je eigen richtlijnen (en meetinstrumenten) ontwerpen en gebruiken. 
 • In de verslaglegging kun je Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) registreren, afgestemd met de beroepsvereniging.
 • Daarbij heb je de beschikking over het aanvullende formulier EHBA (Eerste Hulp Bij Audits) waarmee je inzicht krijgt of je verslaglegging voldoet aan de laatste eisen van het audit bureau.  
 • Specifieke prestatiecodes voor het declareren van zittingen afasie, préverbale logopedie, telelogopedie en stotteren zijn beschikbaar.
 • DBC-registratie (dyslexie) is mogelijk.
 • Je kunt alle betrokkenen (ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten etc.) registreren bij de cliënt. Deze betrokkenen kun je ook direct meenemen in de correspondentie. 
 • Geluid- en/of beeldopnames kunnen toegevoegd worden aan het patiëntendossier.
 • Niet-cliëntgebonden werkzaamheden kunnen eenvoudig geregistreerd worden. Daarvan kunnen ook overzichten gemaakt worden. 
 • Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en logopedist, bijvoorbeeld door middel van briefontwerpen op basis van de NHG-richtlijn (Nederlands Huisartsen Genootschap). 
 • Het jaarverslag Praktijk & Kwaliteit is beschikbaar.  
 • Contracttarieven van zorgverzekeraars kunnen automatisch geïmporteerd worden. 
 • Ook heb je de mogelijkheid om verkopen eenvoudig te registreren en factureren aan de cliënt. 

In de onderwerpen vind je meer informatie over hoe bovenstaande functionaliteiten werken.

Het NIVEL en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) werken samen om reguliere gegevens, zoals kenmerken van cliënten, diagnoses en behandelingen, uit de administratie van logopediepraktijk op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dan wordt het mogelijk deze gegevens te combineren met gegevens van andere beroepsgroepen en om informatie te krijgen over:

 • de gezondheidsproblemen van deze cliënten
 • de toegang tot logopedie
 • het gebruik van eerdere zorg
 • en het effect van de behandeling.

(Bron: NIVEL)

In Intramed kun je de gegevens exporteren naar het NIVEL. Daarvoor zijn een aantal instellingen nodig in de medewerker- en patiëntgegevens.

 

De exportwizard is alleen beschikbaar, als je de verslagleggingsrichtlijn “Logopedie v10 rev3″ of hoger hebt geïmporteerd.

Instellingen bij medewerkers

In de medewerkergegevens moet je het veld “Deelname zorgregistratie logopedie:” invullen.

 1. Klik op menu [Systeem], [Organisatie], [Medewerkers] en dubbelklik op een medewerker. 
 2. Klik op tabblad “4. Online diensten”.
 3. Vul het veld “Deelname zorgregistratie logopedie:” in.

  De gegevens van de patiënten van de logopedist worden alleen meegezonden, als de logopedist toestemming heeft gegeven. Dus bij de opties “Niet gevraagd” en “Bezwaar” worden de patiëntgegevens van deze medewerker niet meegezonden.

   

  Zowel de behandelaar (in de behandelepisode) als de “behandeld door” (in een behandeling) moeten deelname aan de levering van gegevens toestaan.

 4. Bewaar de gegevens (“F5” of ).

Instellingen bij de patiënt

Op tabblad “3. Bijzonderheden” leg je vast of de patiënt toestemming geeft om mee te doen met de zorgregistratie. 

 1. Klik op menu [Bestand], [Patiënten] en dubbelklik op de patiënt. 
 2. Klik op tabblad “3. Bijzonderheden”.
 3. Vul het veld “Zorgreg. logopedie:” in.

  De patiëntgegevens worden alleen meegezonden, als de patiënt toestemming heeft gegeven. Dus bij de opties “Niet gevraagd” en “Bezwaar” worden de patiëntgegevens niet meegezonden.
 4. Bewaar de gegevens (“F5” of ).

Export NIVEL Zorgregistraties

Elk half jaar krijg je een herinnering van het NIVEL, dat je gegevens kunt aanleveren. Via de wizard “NIVEL zorgregistratie eerstelijns logopedie” kun je deze gegevens aanleveren. 

 

De exportwizard is alleen beschikbaar, als je de verslagleggingsrichtlijn “Logopedie v10 rev3″ of hoger hebt geïmporteerd.

 1. Klik op menu [Extra], [Export Zorgregistratie logopedie (NIVEL)]. 
 2. Op dit tabblad zie je de voorwaarden waaronder behandelepisodes meegezonden worden.
  Vul de velden in.
  Veld
  Omschrijving

  Vanaf:

  De datum van de vorige export is ingevuld. Als er niet eerder een export is geweest, wordt de huidige datum min 6 maanden ingevuld. Je kunt dit wijzigen: typ de datum van de vorige export in of gebruik de kalender via .

  Tot en met:

  Hier wordt de huidige datum ingevuld. Je kunt dit wijzigen: typ de datum in of gebruik de kalender via .

  Soort praktijk:

  Klik op  en kies wat voor een soort praktijk je hebt. 

  Bij het verzamelen van de gegevens zoekt Intramed naar behandelingen, die plaats vonden in de opgegeven periode. Van deze behandelingen zullen de behandelepisodes en bijbehorende gegevens worden geëxporteerd.
 3. Klik op “Volgende”.
 4. Vul de velden in:
  Bij automatisch versturen:
  Veld
  Omschrijving

  Rubriek meetgegevens:

  Standaard is “Automatisch” aangevinkt. Je gegevens worden verstuurd via een “PVM” die je eerst van de website van ZorgTTP moet downloaden.

  Locatie Nivel PVM:

  Klik op . Zoek in het scherm “Openen” de locatie waar je de PVM-bestanden hebt opgeslagen. Klik op het toepassingsbestand en klik op “OK”.

  Bij handmatig versturen:
  Je kunt ook kiezen voor “Handmatig”. Dan verstuur je de gegevens niet direct, maar maak je een export-bestand aan die je later zelf moet versturen. 

  Veld
  Omschrijving

  Rubriek Verstuur methode:

  Kies voor “Handmatig…”.

  Schrijf exportbestand naar:

  Standaard wordt de locatie ingevuld, die via menu [Systeem], [Configuratie], [Programma instellingen] op tabblad “1. Gegevens” is ingesteld. Je kunt dit wijzigen: klik op . Zoek in het scherm “Map selecteren” de locatie en klik op “OK”. De export-wizard maakt in die locatie zelf nog een map “Nivel” aan. Als je de gewijzigde locatie weer terug wil draaien, klik je op “Standaard herstellen”.

 5. Klik op “Volgende”; hier zie je alle behandelepisodes waaruit gegevens geëxporteerd zullen worden.
 6. Klik op “Voltooien” om het automatisch versturen te starten of het export-bestaand aan te maken.
  Als je voor automatisch verzonden hebt gekozen, zie je de response van de PVM. Anders krijg je een melding, dat de export geslaagd / mislukt is.

  Heb je voor handmatige aanlevering gekozen, dan staat het exportbestand in de aangegeven map.
 

Vanuit Intramed worden geen records afgekeurd; dit gebeurt door het NIVEL. Daar vindt een sortering plaats van juiste records die voldoen aan gestelde criteria en die daar niet aan voldoen.
In Intramed wordt altijd een exportbestand gemaakt, ook als deze alleen een voorloop- en sluitrecord bevat (en dus geen behandelingen).

Gegevens die geëxporteerd worden

De volgende algemene gegevens worden geëxporteerd:

Medewerkergegevens
Patiënt-/klachtgegevens

Overige gegevens

Aantal fte

BSN cliënt

AGB-code praktijk

Aantal logopedisten

Cliëntnummer

Begindatum selectie extractie

AGB-code logopedist

Datum aanmelding

Einddatum selectie extractie

Code toegang logopedist

Datum beëindiging behandeling

Extractiedatum

Datum toetreding beroepsgroep

Datum behandelcontact

Naam softwarepakket

Datum uit dienst treding

Datum verwijzing/DTL

Postcode praktijk

Geslacht logopedist

Geboortedatum cliënt

Soort praktijk

Soort dienstverband

Geboortedatum logopedist

Versie softwarepakket

Verbijzondering logopedist

Geslacht cliënt

Versienummer extractiespecificatie

Werkbare uren per week

Koppelvariabele unieke cliënt

 
 

Logopedische hoofddiagnose

 
 

Postcode cliënt

 
 

Prestatiecode

 
 

Reden einde zorg

 
 

Soort verwijzer

 
 

Zorgverzekeraar cliënt

 

Daarnaast worden een aantal velden uit de verslaglegging geëxporteerd:

Formulier- en veldnaam

Analyse, veld “Beroepsspecifieke richtlijn:”

Aanmelding, veld “Conclusie:”

Anamnese, veld “Eerdere (para)medische zorg:”

Analyse, veld “Ernst (volgens therapeut):”

Eindevaluatie, veld “Ernst:”

Behandelplan, veld “Verwacht aantal sessies:”

Eindevaluatie, veld ” Resultaat:”