Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Overnemen medische voorgeschiedenis | video

In de verslaglegging kun je gegevens uit vorige behandelepisodes overnemen. De ontwikkelaar van deze verslagleggingsrichtlijn heeft dan velden aangewezen voor overnemen van historische gegevens. Boven zo’n veld zie je de knop “Historie”.
Selecteer de tekst die je wil overnemen (of ALLE) en die gegevens worden overgenomen. Zo nodig kun je de tekst nog wijzigen of aanvullen.

LET OP: het overnemen van historische gegevens is alleen mogelijk bij gelijke verslagleggingsrichtlijnen, of uit een eerdere versie van de verslagleggingsrichtlijn die geconverteerd is. Je kunt dus geen gegevens van een logopdiedossier in een fysiotherapiedossier overnemen. 

Je kunt ook zelf bij velden instellen dat je historische gegevens wil kunnen overnemen. Dat kan bij één veld de knop toegevoegd via “Veldinstellingen”, maar je kunt dit ook instellen via de “Richtlijninstellingen”. Voordeel is dat je dan vanuit één scherm meerdere velden kunt aanpassen.