Welkom op Intramed Expert!
Het kenniscentrum van Intramed

Triggers instellen | video

Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat alle verplichte meetinstrumenten ingevuld worden door de therapeut.

In de richtlijn fysiotherapie en kinderfysiotherapie kunnen er triggers zijn ingesteld in de verslagleggingsrichtlijn. Bijvoorbeeld dat bij een bepaalde klacht(locatie) een aantal standaard meetinstrumenten afgenomen moet worden. Deze triggers zijn ingesteld door de richtlijnontwikkelaar.

De richtlijnbouwer kan aangegeven hebben dat je kunt afwijken van een trigger.